Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění stavby nebo k územnímu souhlasu nebo k rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav dle lesního zákona

publikováno 3.4.2017