Ochrana oznamovatelů

Město Vlašim / Město Vlašim / Ochrana oznamovatelů

Město Vlašim., (dále jako povinný subjekt) v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také jen „Směrnice“) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zákon o ochraně oznamovatelů, zřizuje vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům a osobám v pracovním kontextu (dále jen „oznamovatelům“), kteří se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti a chtějí to oznámit.

Oznámení lze podat pouze příslušné osobě:

Příslušná osoba pro vnitřní oznamovací systém je Ing. Martin Fridrich, tel: +420 739476550.

K podání oznámení může oznamovatel využít následující způsoby:

  1. e-mailovou adresu oznamovatel-mestovlasim@jonas-services.cz.

  2. telefonní linku +420 739476550, v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin,

  3. osobní jednání (je třeba dohodnout s příslušnou osobou – Ing. Martin Fridrich předem telefonicky na +420 739476550).

  4. Písemně na adresu: Jonas services, s.r.o. Ing. Martin Fridrich, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

Společnost vylučuje přijímaní oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) dle zákona č.171/2023 Sb.