Potvrzení obce o souladu vynětí ze ZPF s územním plánem

publikováno 10.2.2012