Odbor živnostenský

Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor živnostenský

Nejběžnější správní poplatky vybírané na Živnostenském odboru

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,- Kč
Další ohlášení živnosti 500,- Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,- Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500,- Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpověd.zástupce pro koncesovanou živnost 500,- Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100,- Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z ŽR na žádost za každou stránku 20,- Kč

 

Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč
Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč
Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100,- Kč