Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Otevřena bude od 30.03.2020 pouze podatelna a pokladna v budově Jana Masaryka 302 Vlašim.

PO    8.00 -11.00
ST     8.00 -11.00

Do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách. Vstup do budovy bude organizovat Městská policie Vlašim.

Zaměstnanci města jsou dostupní v pracovních dnech od 8 do 15 hod na uvedených kontaktech.

KONTAKTY ZDE..

INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE STAROSTY

 

Odbor živnostenský

Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor živnostenský
Nový zákon o správních poplatcích
Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru živnostenském. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích.

Nejběžnější správní poplatky vybírané na Živnostenském odboru

vydání živnostenského listu 1 000,- Kč
vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2 000,- Kč
změna živnostenského listu nebo koncesní listiny 500,- Kč
změna osobních údajů a sídla 100,- Kč
změna rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny /dříve 500,-/ 1 000,- Kč
vydání osvědčení 100,- Kč
výpis z živnostenského rejstříku za započatou stránku /dříve 50,-/ 15,- Kč
nahlédnutí do živnostenského rejstříku /za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží/ 20,- Kč

Nové poplatky

zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč
změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč

Bez poplatku

zrušení živnostenského oprávnění /dříve 150,-/ -
změna, která již byla provedena v obchodním rejstříku /dříve 500,- a 100,-/ -
vytvořilo Anawe