Odbor živnostenský

Město Vlašim / Městský úřad / Poplatky / Odbor živnostenský
Nový zákon o správních poplatcích
Přehled nejběžnějších správních poplatků vybíraných na odboru živnostenském. Úplný přehled správních poplatků naleznete v zákoně č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích.

Nejběžnější správní poplatky vybírané na Živnostenském odboru

vydání živnostenského listu 1 000,- Kč
vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny 2 000,- Kč
změna živnostenského listu nebo koncesní listiny 500,- Kč
změna osobních údajů a sídla 100,- Kč
změna rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny /dříve 500,-/ 1 000,- Kč
vydání osvědčení 100,- Kč
výpis z živnostenského rejstříku za započatou stránku /dříve 50,-/ 15,- Kč
nahlédnutí do živnostenského rejstříku /za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží/ 20,- Kč

Nové poplatky

zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,- Kč
změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500,- Kč

Bez poplatku

zrušení živnostenského oprávnění /dříve 150,-/ -
změna, která již byla provedena v obchodním rejstříku /dříve 500,- a 100,-/ -