Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Online Koronavir

Město Vlašim / Online Koronavir
20.3.2020 23:56
Podblanické lahůdky - Josef Štorc

Aktuálně nabízíme rozvoz čerstvých balených potravin a obědů v rámci Vlašimi a blízkého okolí do 10 km: lahůdky, uzeniny, knedlíky, trvanlivé potraviny, mléčné výrobky, čerstvé maso, polotovary, ovoce, zelenina, nápoje (alko, nealko), obědy. Rozvoz od objednávky nad 500 Kč. Čas rozvozu: 12 - 15 hodin (možno domluvit). Podblanické lahůdky - tel.: 776 183 319

Sdílet
štorc_lahůdky_1aa štorc_lahůdky_2aa
20.3.2020 21:30
Městský úřad Vlašim oznamuje, že budovy úřadu jsou uzavřeny do odvolání.

Další informace:

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

PROKAZOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

POZASTAVENÍ POVINNOSTÍ OBČANA PŘI VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů, je o zejména z důvodu uplynutí doby v něm vyznačené, ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení, ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera, po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, a další.
Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Sdílet
20.3.2020 19:49
Informace k cestování na chaty

Jan Hamáček: "V první řadě hlavně používejte zdravý rozum a pokud to není nutné zůstataňte doma. Nikdo nechceme, aby se nákaza dál šiřila. Myslete na sebe a své blízké. Zvažte, zda je nezbytné jet na chatu nebo chalupu. Můžete někoho ohrozit nebo se naopak nakazit. Pokud opravdu musíte, tak zůstaňte na chatě a nechoďte mezi lidi."

Policie ČR: Nehodláme kontrolovat, jestli má někdo v kufru motyčku a jídlo na 3 dny. Pokud musíte na chalupu, jeďte. Ale nechoďte mezi místní, dodržujte nařízení vlády a neohrožujte sebe ani ostatní.

 

Sdílet
20.3.2020 19:38
Ministerstvo vnitra

Propadlá občanka, pas nebo řídičák? Nezoufejte! Mimořádně umožňujeme doklady propadlé po 1. březnu po dobu nouzového stavu používat, a to včetně práva řídit auto. Legálně a bez sankcí. Podrobnosti na webu ZDE

Sdílet
20.3.2020 19:35
Městský úřad Vlašim - živnostenský odbor

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 19.3.2020 budou obecní živnostenské úřady přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a předávat je Ministerstvu průmyslu a obchodu. Postup a forma žádostí zatím není upřesněna, jakmile bude možnost začít podávat žádosti budeme Vás informovat.
Bc. Ivana Vlachová, vedoucí odboru živnostenského Vlašim

Sdílet
20.3.2020 16:40
Jízdní kola Kučera

Pokud by někomu vypověděl službu šicí stroj, můžete ho přinést k nám do prodejny. Jsme celé dny doma, tak můžete kdykoliv. Z boku baráku cinkněte na zvonek.

Sdílet
20.3.2020 16:39
Albert supermarket Vlašim

Vážení zákazníci, s ohledem na nouzový stav upravujeme od 19.3.2020 otevírací dobu na čas 7:00 - 19:00. Od 20.3.2020 je vstup pouze pro seniory nad 65 let od 7:00 do 9:00.

Sdílet
20.3.2020 16:32
ŠJ Vorlina
Školní jídelna Vorlina informuje seniory a pracující ohledně provozu v příštím týdnu viz příloha.
Sdílet
20.3.2020 10:33
Krajská hygienická stanice

KHS zveřejnila aktuální situaci ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji info naleznete ZDE (z důvodu změny zdroje byl odkaz nefunkční, nyní je opět v provozu)

 

Sdílet
20.3.2020 9:56
Informace - nakupování seniorů

Pouze senioři nad 65 let a handicapovaní s doprovodem budou moci chodit do obchodů (k nakupování v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží) v časech od 7 do 9 hodin. Jde o posun z původního času od 10 do 12 hodin. Podle maloobchodů jde o vhodnější dobu pro seniory.

Sdílet
20.3.2020 9:33
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

V souvislosti s pandemií COVID-19 prosíme dárce krve, aby se před příchodem na transfuzní stanici seznámili s dotazníkem (viz příloha), který musí každý vyplnit před odběrem! Pokud byste odpověděli, že jste byli v posledních 14 dnech v kontaktu s někým, kdo pobýval zahraničí, či jste měli příznaky onemocnění (suchý kašel, dušnost, migrény atd.) museli byste být z odběru vyřazeni. Každému zároveň sestry změří teplotu. Děkujeme.

Vážení darci krve, stále krev odebíráme a prosíme, abyste se i nadále objednávali předem, termín si vzájemně potvrdíme! Preferujeme e-mailovou komunikaci jirina.kloudova@hospital-bn.cz nebo pavla.pilar@hospital-bn.cz. Prosíme, zároveň, abyste nám dali včas vědět, pokud se z nějakého důvodu nemůžete dostavit v objednaný termín. My pak můžeme vzít další dárce. Děkujeme. Sledujte webové stránky (ZDE), kde Vás budeme informovat. Vážení dárci, děkujeme za velký zájem o dárcovství.

Kontakt: Jiřina Kloudová 317 756 494 nebo e-mail jirina.kloudova@hospital-bn.cz

Aktuální potřebu krve po jednotilvých krevních skupinách naleznete ZDE

Sdílet
20.3.2020 8:41
MAS Blaník Vlašim

Konzultační hodiny MAS Blaník, z.s. se dočasně ruší.

Sdílet
mas_blanik_konzultacni_hodinyaa
20.3.2020 8:38
Mažoretky ZUŠ Vlašim
Výročí mažoretek ZUŠ Vlašim, které mělo proběhnout 22.4.2020 ve Sportovní hale Sporthotelu Vlašim se  vzhledem k epidemii koronaviru ruší.
Jiří Houdek
Sdílet
20.3.2020 0:21
Informace
 • Vymezené hodiny pro nákupy seniorů se nově už nebudou týkat lékáren, řekl Vojtěch. Vláda tak zareagovala především na připomínky lékárníků.
   
 • Vláda rozhodla o zrušení výjimky ze zákazu návštěv v nemocnicích, která umožňovala přítomnost otců u porodu. Už není prostor na výjimky, řekl Vojtěch.
   
 • Ošetřovné stát doplatí i zaměstnancům, co museli zůstat doma se staršími či postiženými členy domácnosti po zavření sociálních služeb, rozhodla vláda.
   
 • Ministerstvo zdravotnictví bude zdravotnický materiál dodávat páteřním nemocnicím, záchranným službám a krajským hygienickým stanicím, vnitrostátním i nestátním subjektům.
Sdílet
19.3.2020 22:50
Policie ČR

Policie bude od zítra kontrolovat, zda lidé dodržují omezení cestování, zda cestují skutečně z nezbytných důvodů. A to v souvislosti s očekávanými víkendovými cestami lidí na chalupy.

Sdílet
19.3.2020 22:46
ČT24

Ministr školství Plaga předloží zákon, kterým bude chtít posunout termín maturit na dobu, kdy se znovu otevřou školy, řekl premiér Babiš.

Sdílet
19.3.2020 22:34
Česká pošta, s.p.

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.

Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.

Žádáme veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech na věci, které nutně v současné době potřebuje. Zároveň žádáme klienty České pošty, aby aktuální stav hodin pro veřejnost sledovali na vstupu do pobočky a v informačním systému pobočky.

Sdílet
19.3.2020 21:46
Výzva pro všechny občany - informujte své sousedy!

Chtěli bychom vyzvat všechny občany, aby informovali své sousedy,
kteří by např. z obavy, aby neobtěžovali své okolí, nebo z jisté vlastní uzavřenosti a osamělosti,
si sami o pomoc neřekli, aby jim svou sousedskou výpomoc nabídli nebo pomohli zprostředkovat právě
od Charity Vlašim nebo Pečovatelské služby okresu Benešov.

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se přihlásili se svojí nabídkou pomoci zajištění seniorů a osob se zdravotním postižením.

Obě organizace – Charita Vlašim a Pečovatelská služba okresu Benešov – zajišťují rozvážky obědů, dělají nákupy, pomáhají s osobní hygienou, uklízí domácnosti a mnoho dalšího prostřednictvím svých sociálních pracovníků a pečovatelek. Pomáhat jim nově budou sociální pracovnice z Diakonie ČCE Vlašim a někteří dobrovolníci z řad těch, kteří se přihlásili.

Telefonní kontakty:

Charita Vlašim – 739 580 363,  734 165 062

Pečovatelská služba okresu Benešov – 734 574 662

Mgr. Pavla Kovalská, vedoucí odboru sociálního a zdravotního, MěÚ Vlašim

Sdílet
19.3.2020 21:18
Ministerstvo vnitra

Nemůžete na úřad nebo na poštu a hrozí vám nedodržení zákonných úředních lhůt kvůli omezením nouzového stavu? Nemusíte mít strach, tzv. zmeškání úkonu lze v řadě případů prominout. Podrobnosti pro obce jak postupovat ZDE

Sdílet
19.3.2020 20:58
Pečovatelská služba okresu Benešov

Lidé bez přístřeší z Vlašimska mohou využít noclehárnu a nízkoprahové denní centrum v Benešově

Také v současné době jsou služby sociální prevence dostupné i občanům Vlašimi.

Tyto služby najdete na adrese Benešov, Táborská 900 a jsou určeny pro lidi, kteří nemají žádné přístřeší.

Nízkoprahové denní centrum poskytuje zázemí, kde mohou důstojným způsobem naplňovat své základní životní potřeby a nalézt pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.

Klientům se zde dostane poradenství a pomoc při řešení nepříznivé životní situace, pomoc při hledání ubytování, zaměstnání, kontaktu s úřady, mají možnost hygieny, vyprání prádla, dostanou 1 jednoduché jídlo denně, kávu a neomezeně teplý čaj, oblečení ze sociálního šatníku.

Provozní doba: pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod., pátek od 8.00 do 13.00 hodin.

Noclehárna funguje celoročně, nabízí 14 lůžek, je určena pro muže i ženy.

Provozní doba: denně od 19.00 do 7.00 hodin, příjem klientů do 21.00 hodin.

Mimo středisko pomáhá lidem bez domova terénní pracovník, kterého je možné kontaktovat na tel.: 778 030 279.

Mgr. Alena Králíčková, ředitelka, Pečovatelská služba okresu Benešov

Sdílet
19.3.2020 20:57
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na webu ministerstva průmyslu bude seznam textilních společností, u nichž je okamžitě možné nakoupit látky, případně rovnou roušky, řekl Havlíček. Nejaktuálnější přehled textilních firem, kde lze koupit textilní roušky nebo materiál na jejich výrobu můžete vidět ZDE

Sdílet
19.3.2020 20:53
Úřad vlády ČR
 • Vláda rozhodla o ošetřovném a náhradách za karanténu. Firmy, které zastavily provoz, uhradí zaměstnancům 80 % mzdy. Stát tyto náklady zaměstnavatelům uhradí.
   
 • Od 21. března nebude přes hranice vpuštěn nikdo, kdo nebude mít "knížku přeshraničního pracovníka", kde policie potvrdí odjezd a příjezd ze/do země. Opatření má zamezit přechodu hranic "falešným pendlerům".
   
 • Stát se chystá doplatit ošetřovné za celou dobu uzavření škol či školek, a to rodičům dětí do 13 let. Schválila to vláda. Novelu dostane Sněmovna. Stát bude platit ošetřovné také osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) s dětmi do 13 let, a to 424 Kč za den, tedy zhruba 14.000 Kč měsíčně. Rodiče, které si o ošetřovné již požádali, nemusí žádat znovu. 
   
 • Pouze senioři a handicapovaní budou moci chodit do obchodů v časech od 7 do 9 hodin. Budou moci mít doprovod. Jde o posun z původního času od 10 do 12 hodin. Podle maloobchodů jde o vhodnější dobu pro seniory.
Sdílet
19.3.2020 20:41
Pomoc poskytovaná občany našimi, ať přispěje k ochraně zdraví Vlašimi

Roušky, které vyrobíme, jsou ihned distribuovány tam, kde jsou nyní nejvíc potřeba, více zde..
Starosta města Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa

Sdílet
19.3.2020 18:58
Galatex - Bytový textil
Galatex - Bytový textil (Žižkovo nám. 267) vás informuje o provozní době: Máme otevřeno dle běžné provozní doby.
Alena Kopecká
Sdílet
19.3.2020 18:47
Galatex
Galatex (Žižkovo nám. 252) vás informuje o uzavřené prodejně dle vládního nařízení do odvolání. Ingo: 603 814 977.
Alena Kopecká
Sdílet
19.3.2020 18:46
OK-Soft
Firma OK-Soft (Žižkovo nám. 54) vás informuje: Máme stále otevřeno pro příjem a výdej oprav vašich počítačů , notebooků a mobilů. V případě potřeby okamžitého pořízení zboží zavolejte na mobil: 603 831 259 a my vám zboží obratem  připravíme k výdeji na výdejním místě. Spustili jsme pro vás nový eshop ok-soft.ekatalog.biz.  Můžete nakupovat vše z IT a mobilní telefony. Poslat si zboží na naši prodejnu (zdarma), domů, do firmy.
Ondřej Kopecký
Sdílet
19.3.2020 18:09
1LEDShop

Kamenná prodejna 1LEDShop ve Vlašimi bude uzavřena minimálně do 24.3.2020. Veškeré Vaše potřeby řešit formou e-shopu www.1ledshop.cz s dodáním až k Vám domů nebo osobním výdejem přes okénko v určitých hodinách, které ještě zveřejníme. Služby prozatím vykonávat můžeme, nicméně bychom rádi kladli velkou opatrnost pro naše pracovníky, a proto Vás žádáme při objednání některé ze služeb o upozornění, zda nejste v osobní karanténě, popřípadě zda jste nebyli v minulých 14 dnech v zahraničí. Kontakty: tel.: 720 180 649, e-mail: zakaznik@1ledshop.cz

Sdílet
19.3.2020 15:49
Vlašimská astronomická společnost o.p.s.

Ukliďme Česko! - zpráva pro dobrovolníky: Úklidová brigáda v areálu vlašimské hvězdárny a jejím okolí s názvem "První jarní den, první jarní úklid" plánovaná na tuto sobotu 21.3.2020 je zrušena.

Sdílet
19.3.2020 15:05
Mobilní operátoři

Pro ty, ke kterým se tato informace ještě nedostala, i operátoři pomáhají: neomezená data zdarma a výhodnější dobíjení předplacenek. Přehled výhod jednotlivých operátorů si můžete prohlédnout na webu mobilnet.cz

Sdílet
19.3.2020 14:50
Česká pošta, s.p.
Česká pošta od čtvrtka přepravuje zásilky s rouškami zdarma. Balíček musí být průhledný a zároveň zřetelně označený jako zásilka s rouškami. Podrobnosti zájemci najdou na webu České pošty ZDE
Sdílet
rousky_postaaa
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

 

Pro další aktuální informace sledujte ČT24 a ČRo:

Web ČT24

Živé vysílání ČT24

Web ČRo

Živé vysílání ČRo

 


 

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení:

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy) bude rodičům hrazeno pouze od prvního dne uzavření školy, tedy od 11.3.2020 po dobu devíti dnů. (v případě samoživitelky 16 dní). Žádosti budou školy vydávat po celou dobu uzavření. Toto jsou informace ze dne 11.3.2020 od OSSZ Benešov. Situace se stále vyvíjí. Průběžně budeme doplňovat aktuální informace, které ve věci získáme.

 


Soubory ke stažení:

vytvořilo Anawe