Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Online Koronavir

Město Vlašim / Online Koronavir
9.4.2020 10:27
Informace

Ode dneška se mohou hobbymarkety otevřít veřejnosti. Kvůli omezení epidemie koronaviru v nich dosud mohli nakupovat pouze podnikatelé. Zpřístupnění obchodů s sebou nese přísnější hygienická opatření.

Zákazníkům by měla být u vstupů k dispozici dezinfekce a jednorázové rukavice. Řetězce vyzývají zákazníky, aby přicházeli nakupovat jednotlivě, nanejvýš ve dvojici.

Sdílet
9.4.2020 10:25
informace

Lidem, kteří se kvůli koronaviru ocitli ve finanční nouzi, lze pomoci přes webovou aplikaci Wowee. Na aplikaci se podíleli studenti ČVUT. Původně vznikla pro shromáždění peněz na dárky pro přátele a příbuzné, nyní tam lidé mohou založit sbírku potřebným.

Sdílet
9.4.2020 9:37
Mgr. Romana Burianová - Klinická logopedie

Oznamuji znovuotevření ambulance klinické logopedie ve Vlašimi od 14.4.2020. 

Sdílet
9.4.2020 9:27
Na Koupáku, Vlašim

Od zítřka od 12 hodin budeme mít otevřeno, zatím pouze prodej z okénka a s sebou - čepovaný Kozel 11 (do petky, máme je pro vás připravené), točená zmrzlina, ledová tříšť nebo párek v rohlíku může přijít k chuti ..Samozřejmě s rouškou‼️ Dodržujte prosím - nakoupit a odejít z areálu, určitě se neshlukovat ve skupinách a konzumovat v okolí‼️ Jde o zdraví nás všech. Děkujeme a zítra ahoj!

Sdílet
8.4.2020 21:25
Restaurace U Matoušků - Kondrac

Otevírací doba přes Velikonoce. Pá (10 - 14), So (10 - 14), Ne (10 - 14), Po (zavřeno)

Sdílet
7.4.2020 19:51
VHS Benešov - omezení dodávky vody na Vorlině
VHS Benešov oznamuje, že z důvodu rekonstrukce vodovodního potrubí v ulici Dobrovského, nepoteče voda v části čtvrtě Vorlina Vlašim. Omezení bude zítra (8.4.) v době mezi 8. - 15. hodinou. Přerušení dodávky vody by však neměla trvat dlouho (cca 1 hodinu).
K dispozici bude cisterna v ulici Dvořákova a jedna mobilní cisterna by měla projíždět čtvrtí.
Sdílet
vhs_8_4_2020aa
7.4.2020 15:03
ALin1 Vlašim

Vzhledem k situaci v ČR jsme pro Vás připravili akci ozonové čištění za cenu 300,-. Tato cena bude trvat po dobu karantény. Ozon odstraňuje zápach, čistí a hlavně dezinfikuje, což je teď pro nás hlavní důvod. Jinak naše dílna je otevřena. Pouze je zde přísný zákaz vstupu a vozidla se předávají v rouškách venku před firmou.

Sdílet
alin1aa
7.4.2020 14:35
Zápisy do mateřských škol ve Vlašimi a v Domašíně pro školní rok 2020/2021

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat

 

od 2. května 2020 do 16. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

1/  do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2/  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

3/  poštou,

4/  osobní podání do připravených schránek ve školách.

 

Podrobnější organizaci zápisů naleznete na webových stránkách mateřských škol:

Mateřská škola Sedmikráska Domašín, příspěvková organizace, Domašín 217,

Mateřská škola Kolonka Vlašim, příspěvková organizace, Ke Spravedlnosti 943, Vlašim,

Mateřská škola K Vodárně Vlašim, příspěvková organizace, K Vodárně 1047, Vlašim,

Mateřská škola Velíšská Vlašim, příspěvková organizace, Velíšská 966, Vlašim,

Mateřská škola Vorlina Vlašim, příspěvková organizace, V Sadě 1900, Vlašim.

 

Sdílet
7.4.2020 14:30
Městský úřad Vlašim - informace

 

Propadlé občanské průkazy v době nouzového stavu platí

Občan v době nouzového stavu prokazuje svoji totožnost i neplatnými doklady. Pokud občan má alespoň jeden platný doklad (občanka, pas, řidičák), měl by se prokazovat tímto platným dokladem. Lidé nežádají o nový občanský průkaz v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů ani kvůli změně bydliště, svatbě, rozvodu nebo ovdovění, ani v případě dovršení 15. rok věku. Pokud nemáte žádný z uvedených dokladů totožnosti kontaktujte telefonem nebo emailem pracoviště občanských průkazů.


Svatby a ostatní obřady

Na základě pokynu Ministerstva vnitra nelze v době zákazu volného pohybu konat sňatečné obřady. Z tohoto důvodu Městský úřad Vlašim až do odvolání nepřijímá žádosti o uzavření manželství a nevykonává společenské obřady jako jsou například zlaté, diamantové a další svatby.


Matriční doklady

Matriční doklady (rodné a úmrtní listy) jsou zasílány doporučeně do vlastních rukou prostřednictvím pošty. Opisy matričních dokladů, otázku určení otcovství a další matriční záležitosti zkonzultuje s matričním úřadem telefonem nebo emailem


Evidence obyvatel

V době zákazu volného pohybu osob nevyřizujeme klienty v souvislosti se změnou údaje o místu trvalého pobytu. Zrušení, nebo ukončení údaje o místu trvalého pobytu zkonzultuje telefonem nebo emailem.


Místní poplatky

Rada města rozhodla, že za současné krizové situace nebude sankcionovat nezaplacení místního poplatku ze psa a místního poplatku z ubytovací kapacity, pokud bude zaplacen do 30.06.2020.


Prominutí zmeškání lhůt pro účastníky správního řízení a pro další osoby v době trvání nouzového stavu

Může se stát, že v době trvání nouzového stavu účastníci správního řízení a případně další osoby nedodrží lhůtu pro provedení úkonu. Např. nestihnou včas, tj. ve lhůtě stanovené zákonem nebo na základě zákona, podat odvolání, námitky, vyjádření, a podobné úkony. V takových případech zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, umožňuje požádat o prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu). Upozorňujeme, že po ukončení doby trvání nouzového stavu bude běžet lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu. S žádostí o prominutí zmeškání musí být spojen zmeškaný úkon.

 

Ing. Ivana Kotrčová, vedoucí Odboru vnitřních věcí

Sdílet
7.4.2020 14:20
Lékárna Lidická

Lékárna informuje vlašimské občany, že má k dispozici dezinfekční gely, spreje, roušky a konečně i respirátory FFP2.

Sdílet
7.4.2020 14:17
Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o.

Ačkoliv už některá sportoviště dostala povolení k provozu, tenisté ve Vlašimi budou muset ještě chvíli vydržet. V polovině března jsme se i s ohledem na nastalou situaci pustili do úpravy tenisového areálu v zámeckém parku. Aktuálně zde stále probíhají stavební práce a po jejich dokončení nás bude čekat ještě kompletní odborná revitalizace všech třech antukových kurtů. Ta proběhne koncem měsíce a další úpravy areálu zatím provádět nebudeme, aby se mohly začít kurty co nejdříve plně využívat. Věříme, že zkvalitnění sportovního prostředí tenisoví nadšenci ocení a budou spokojeni. Provoz haly zatím umožněný není. Nechceme nic definitivně slibovat, ale předpoklad zahájení provozu venkovních kurtů je začátkem května. Budeme se na Vás těšit!

Sdílet
7.4.2020 9:48
MŠ K Vodárně, Vlašim

Zápis do MŠ K Vodárně se koná 2. až 16. května 2020

Žádost o přijetí a zápisový lístek je možné: 

  • vyzvednout si je před budovou MŠ v deskách 
  • stáhnout si je na webových stránkách MŠ – https://www.mskvodarne.cz/soubory-ke-stazeni/
  • vyzvednout v MŠ po telefonické domluvě – 317842464, 734417886

 

Podepsanou žádost o přijetí zákonnými zástupci a kopii očkovacího průkazu je možné doručit následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky školy 3qsk327, 
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) ms.kvodarne@seznam.cz, 
  3. poštou
  4. do schránky MŠ

 

Uzávěrka přihlášek je 16.5.2020
Iveta Beníčková - Ředitelka MŠ 

Sdílet
6.4.2020 20:15
Vlašimská lékárna a.s - Lékárna Magnolie

Pokud potřebujete zajistit léky a nemáte kdo by vám je vyzvednul, můžete si je objednat e-mailem, nebo telefonicky v naší lékárně. Léky Vám doručíme domů.
E-mail: magnolie@lekarnavlasim.cz, tel.: 317 844 830, 317 845 030

Sdílet
6.4.2020 19:16
Nghe Thái, Vlašim

Jídla s sebou Vám připravíme i po telefonní objednáce tel.: 737 770 605 Otevírací doba: Po - Pá (10 - 20), So - Ne (11 - 20).

Sdílet
6.4.2020 19:05
Podblanické lahůdky - Josef Štorc

Jídelní lístek vždy na daný týden naleznete na facebooku ZDE. Cena oběda včetně polévky je 120 Kč, od 2 porcí 100 Kč za porci. Rozvoz obědů probíhá od 11.00 - 12.00. Zajišťujeme i závodní stravování pro firmy. Informace tel.: 776 183 319

Sdílet
6.4.2020 18:51
Cyklošvec, Vlašim

Chraňte sami sebe i své okolí. Aktuálně máme skladem nejen funkční tubusy šátky, ale i antibakteriální bambusové roušky jen za 119,- Kč. Rozšířili jsme nabídku antibakteriálních bambusových roušek. Stačí si jen vybrat barvu a model, který vám nejlépe sedne. Informace zde..

Sdílet
6.4.2020 18:37
Spirála Vlašim

Obchod Móda, bižuterie Spirála. Lidická 1780, Vlašim - i když je na základě nařízení vlády náš obchod do odvolání uzavřen, nabízíme dárkové poukazy v hodnotě 300, 500, 1000, 1500 a 2000 Kč, které Vám zašleme e-mailem.

Sdílet
poukaz_spiralaaa
6.4.2020 15:38
Informace pro seniory

Na novém webu www.vsechnodobry.cz jsou od dneška shromážděny užitečné informace pro seniory. Ty by jim měly ulehčit pobyt doma v době nouzového stavu, stejně jako po jeho skončení.

Sdílet
3.4.2020 17:35
Spine Cord s.r.o.

Spine Cord s.r.o. - rehabilitační pracoviště (u polikliniky p. Seidl). Máme otevřeno, objednávky na tel. čísle: 724 630 999

Sdílet
3.4.2020 16:52
MŠ Kolonka, Vlašim

Rodiče - pozor změna!
Od pondělí 30.3.2020 si můžete vyzvedávat žádost o ošetřovné při péči o dítě (z důvodu uzavření MŠ) každou středu v době od 9.00 do 12.00 hod. v budově školy.
Mgr. Marcela Karmazínová, ředitelka školy

Sdílet
2.4.2020 23:11
Restaurace U Matoušků - Kondrac

Kdo ještě nemá informace jak funguje naše restaurace..
Výdej jídla probíhá z okénka každý den od 10:00 do 14:00 (dočasný stav)
Těšíme se na Vás!

Sdílet
2.4.2020 16:45
Pizzeria Rama

V době karantény pro Vás máme novou nabídku na rozvoz pizzy zdarma! Vlašim pizza rozvoz zdarma. 5 km od Vlašimi 2 pizzy rozvoz zdarma, 10 km od Vlašimi 3 pizzy rozvoz zdarma! Pizzy si můžete vybrat na www.pizzarama.cz

Sdílet
pizza_ramaaa
2.4.2020 16:10
Linka důvěry a pomoci pro seniory z vlašimska
Charita Vlašim zřídila linku důvěry a pomoci pro seniory z vlašimska. Volat můžete každý den včetně víkendu od 9 do 16 hodin na tel.: 731 405 509
Sdílet
charaa
2.4.2020 11:27
Ministerstvo životního prostředí

Třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu.

Článek zde..

V letáku je popsáno, jak třídit odpad a kdo by naopak třídit neměl.
Nemocní nebo lidé v karanténě nemohou třídit odpad. Použité roušky patří do komunálního odpadu a další opatření proti šíření COVID-19.

Sdílet
mzpaa ekoaa
2.4.2020 10:53
Uzavírka silnice Vlašim - Benešov

Připomínáme, že je od včerejšího dne část silnice z Vlašimi do Benešova (u Struhařova) uzavřena viz info níže.

Původně měla být uzavírka již před 14 dny, ale Středočeský kraj ji posunul o čtrnáct dní, o čemž jsme Vás informovali.

Dopravní uzavírky a omezení - 01.04.2020 07:00 - 31.05.2020 23:59
silnice II/112, v katastru obce Struhařov, okr. Benešov - uzavřeno oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice č. II/112 u Struhařova ve směru na Vlašim, celková délka uzavřeného úseku cca 400 m, staničení cca km 6,200 - 6,600; Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : po silnicích č. II/111, II/113 a II/112, v celkové délce cca 25 km; Objížďka - pro vozidla nad 3,5 t: po silnicích č. I/3, II/150, II/125 a II/112, v celkové délce cca 45 km.
Vydal: Městský úřad Benešov

Sdílet
uzavirkaaa
2.4.2020 10:51
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Spolu to zvládneme – začala sbírka na nákup plicního ventilátoru pro naši nemocnici.

„Podporuji sbírku Ventilátor pro Benešov. Plicní ventilátory nám pomohou zachránit život pacientů s nejtěžšími příznaky COVID-19. Tyto přístroje ale budou pro naši nemocnici velmi užitečné i v budoucnu, až koronavirus porazíme. Děkujeme vám za pomoc,“
MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva, ředitel nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 

Plicní ventilátor MONNAL T60 stojí přes 280 tisíc korun, děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí! 
Více na https://www.ventilatorprobenesov.cz/

Sdílet
2.4.2020 10:18
Elektromix, Vlašim

Otevřeno 8:00-16:00 hod, tel.: 739 374 206 + WA (videohovor)
Roušky skladem

Sdílet
1.4.2020 22:37
Ministerstvo zdravotnictví

Nové znění Mimořádného opatření platného od 2.4.2020 - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.

Informace v PDF souboru ke stažení zde..

Sdílet
1.4.2020 20:07
Hobysport Milan Vilím

Přijímáme kola do opravy. Servis běží bez přestání. Nová kola po tel. domluvě formou e-shopu.
Můžete volat 603 216 027, nebo 739 082 442. Rádi vám poradíme s výběrem.

Sdílet
1.4.2020 20:02
Sellier & Bellot

I v současné chvíli hledáme nové pracovníky, zejména jde o obsluhu a údržbu strojů ve vícesměnných provozech.

Práce je vhodná především pro muže se zkušeností v technických oborech.

Zájemci mohou využít obvyklé kontakty, zejména e-mail kariera@sellier-bellot.cz, případně telefon 603 836 912.

Firma nadále pokračuje ve svých činnostech. Ke snížení rizika šíření nákazy koronavirem mezi zaměstnanci přijala desítky opatření.

Vladimír Vošický, ředitel správního úseku

Sdílet
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

 

Pro další aktuální informace sledujte ČT24 a ČRo:

Web ČT24

Živé vysílání ČT24

Web ČRo

Živé vysílání ČRo

 


 

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení:

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy) bude rodičům hrazeno pouze od prvního dne uzavření školy, tedy od 11.3.2020 po dobu devíti dnů. (v případě samoživitelky 16 dní). Žádosti budou školy vydávat po celou dobu uzavření. Toto jsou informace ze dne 11.3.2020 od OSSZ Benešov. Situace se stále vyvíjí. Průběžně budeme doplňovat aktuální informace, které ve věci získáme.

 


Soubory ke stažení:

vytvořilo Anawe