Online z Vlašimi

Město Vlašim / Online z Vlašimi
5.10.2020 16:25
Gymnázium Vlašim

K dnešnímu dni - pondělí 5. 10. 2020, nemáme žádnou třídu v karanténě. V devíti třídách vyššího gymnázia probíhá distanční výuka.
Ve čtyřech třídách nižšího gymnázia prezenční výuka za přítomnosti žáků ve škole.

Nadále úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pracoviště Benešov a také s rodiči žáků.

Mgr. et Mgr. Martin Müller
ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271

Sdílet
5.10.2020 16:23
Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o.

NOVINKY ZE ZIMÁKU:
VEŘEJNÁ BRUSLENÍ JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA !!! TO SAMÉ PLATÍ PRO SOUKROMÉ REZERVACE LEDU… 

Dále také upozorňujeme na úpravu "pravidel užívání" zimního stadionu. Vzhledem k aktuální situaci a novým nařízením platných od pondělí 5.10. jsme se rozhodli už nyní do odvolání zrušit pravidelná veřejná bruslení. Do odvolání rovněž nebudeme umožňovat soukromé rezervace ledové plochy a přerušujeme soutěže Amatérské hokejové ligy.

Zimní stadion bude i nadále v provozu (tréninky, zápasy) s tím, že od pondělí 5.10. budou mít vstup do všech vnitřních prostor stadionu povolen POUZE AKTIVNÍ SPORTOVCI/HRÁČI, TRENÉŘI S REALIZAČNÍM TÝMEM A PERSONÁL ZIMNÍHO STADIONU. 

Upozorňujeme, že v případě nedodržování platných nařízení hrozí úplné uzavření stadionu. Proto děkujeme za jejich dodržování a společně s Vámi budeme věřit, že se situace co nejdříve uklidní a budeme se moci vrátit do běžného režimu.
 

Sdílet
2.10.2020 12:58
Městský dům dětí a mládeže Vlašim

Na základě opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020 jsou veškeré kroužky od 5.10.2020 do 18.10.2020 zrušeny. Domeček bude v těchto dnech zcela uzavřen, včetně zahrady. 

Kancelář bude po tuto dobu v provozu, případné dotazy budou vyřizovány telefonicky na telefonním čísle: +420 317 842 310, nebo +420 724 148 443, popř. na e-mailové adrese: mddm@mddmvlasim.cz.

Děkujeme za pochopení.

Sdílet
2.10.2020 8:29
CHIRAMB Vlašim s.r.o. - MUDr.Roman Vacek

Organizace péče

 • nově s přihlédnutím k vyhlášení nouzového stavu : pacienti budou zváni na kontroly vždy po dohodě na nějakou konkrétní dobu a to do 30 minutové intervalu  - např.  na  10,00-10,30, tak aby se v čekárně nesešlo více než  10 lidí.  Vzhledem k tomu, že jsou zde i pacienti akutní, pravděpodobně  toto nebude možné vždy bezpečně zaručit.  Pokud jste odesláni např. praktickým lékařem k vyšetření je lépe předem zavolat - tel. 317 84 11 69 či 703 183 702. 
 • ponecháváme ke zvážení pacientů, zda stav skutečně vyžaduje osobní návštěvu , telefonická konzultace je samozřejmě vhodná - tel. 317 84 11 69 či 703 183 702. Upozorňujeme, že bolesti zad a neúrazové bolesti kloubů primárně nepatří na chirurgii a ačkoliv je  obvykle ošetřujeme, v těchto dnech je správnější obrátit se přímo na cílového odborníka  tj. ortopeda či praktického lékaře.
 • plánované drobné chirurgické výkony tj. vyříznutí drobných kožních a podkožních útvarů jsou zrušeny do skončení karantény.

 

Ošetřeni tedy budou  

 • akutní a bolestivé stavy
 • úrazy
 • pozvaní pacienti na nezbytné převazy, odstranění stehů či sejmutí sáder

 

Endoskopická vyšetření

 • počet vyšetření není  pandemií omezen, vyšetření vždy po objednání
 • dostavte  k vyšetření ideálně přesně na objednanou dobu , aby jste se vyhnuli sezení v čekárně, ideálně však  by měla za ideálních podmínek probíhat tak, že pacienti se dostaví krátce před plánovanou dobou vyšetření, počkají na parkovišti v autě na telefonickou výzvu, kdy  předchozí pacient již nebude v ambulanci a bude hotova dezinfekce přístroje a  povrchů. Doprovod pacienta nadále čeká v autě  a přijde teprve až na výzvu, kdy bude pacient připraven k odchodu po vyšetření.

 

Ordinační hodiny  

Pondělí   7,30 – 13,00
Úterý      7,30 – 12,00  od 13,00 pouze objednaní pacienti - malé chirurgické výkony            
Středa    7,30 – 13,00
Čtvrtek   8,00 – 12,00  od 13,00 pouze objednaní pacienti - malé chirurgické výkony   
Pátek     7,30 – 13,00

Povinnost nošení roušek je samozřejmá, jak vyplývá z nařízení vlády.

CHIRAMB Vlašim s.r.o., MUDr.Roman Vacek
Lidická 1715, Vlašim 25801
tel.: 317 84 11 69, www.chirurg.cz/chirambvlasim

Sdílet
1.10.2020 14:12
Městský úřad Vlašim

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, způsobené koronavirem, a negativním trendu jejího vývoje dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 5.10.2020.

Bližší informace na webu města ZDE
Sdílet
29.9.2020 13:48
Kulturní dům Blaník - taneční kurzy

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a po domluvě s vedoucím kurzu p. Maršálkem se od 29.9.2020 (včetně)
pozastavuje taneční kurz pro studenty.

Zatím je předpoklad obnovení kurzu od 5.1.2021, nicméně vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Kulturní dům Blaník Vlašim
E-mail: kdblanik@kdblanik.cz​, tel.: 317 842 288, 602 532 032

Sdílet
29.9.2020 12:26
Informace o provozu mateřských škol ve Vlašimi

Mateřské školy zřizované městem Vlašim fungují bez omezení.

Děti i pedagogové dodržují hygienická opatření. Prosíme, aby i rodiče respektovali a dodržovali nařízená opatření.

Sdílet
29.9.2020 10:28
Chirurgická ambulance Vlašim s.r.o.

Aktualizace ordinační doby na měsíc říjen 2020.

Ordinační doba:

Pondělí  7.30 - 14.00
Úterý      7.30 - 14.00
Středa    9.00 - 12.00
Čtvrtek   7.30 - 14.00
Pátek     7.30 - 14.00

Dovolená: dne 9.10.2020 - pátek

Před ošetřením se prosím objednejte na telefonu 723 427 958.

MUDr.Karel Marek, MUDr.Jiří Jakubův 

Sdílet
25.9.2020 16:37
Praktické informace - co následuje, jste-li pozitivní, nebo kontaktem pozitivního pacienta

Co Vás čeká, jste-li pozitivní na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete dozvědět jednak od svého ošetřujícího lékaře, pokud Vás indikoval k odběru (výsledek mu oznámí laboratoř), nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že Vy osobně od data zjištění pozitivity musíte setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi, setrvávat doma, praktický lékař Vám vystaví 10 denní izolaci, tj. e- neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne zjištění pozitivního testu. V případě, že po 10 denní izolaci jste min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, kontaktujte svého praktického lékaře.

Dále budete při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut bez roušky. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů…

Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby.

Vaši rodinní příslušníci a všechny další osoby v rizikovém kontaktu s Vámi budou dle Vámi připraveného seznamu kontaktováni zaměstnanci KHS a další postup bude dle bodu 2.

 

Co Vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 budete osloveni ze strany místně (dle bydliště) příslušné KHS, jejíž zaměstnanci Vám zavolají v rámci epidemiologického šetření. Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka, s nímž jste se setkali, protože nějakou dobu trvá, než je na KHS předán seznam kontaktů ze strany pozitivní osoby (zpravidla do druhého dne). Může jich také být větší množství a rizikovost kontaktů je třeba vyhodnotit, což nemusí být z kapacitních důvodů možné zvládnout v průběhu jednoho dne. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například Vám to kamarád oznámí ještě dříve, než Vás kontaktujeme my), měli byste se podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontakty s dalšími lidmi.

Zaměstnanci KHS Vás informují o Vašem kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že v rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu (nejpozději však do 10. dne) s touto osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. Za tímto účelem Vám bude jimi vystavena elektronická žádanka na Vaše jméno. K tomu zaměstnanci KHS potřebují od Vás získat další údaje (bydliště, rodné číslo).

Dále budete informováni, že budete v karanténě (pokud jste byli v rizikovém kontaktu, ale v uplynulých 90 dnech jste onemocnění Covid 19 prodělali, do karantény nemusíte), jejíž délka se počítá 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu Vám vystaví Váš praktický lékař (dále jen „PL“) na základě Vaší telefonické komunikace s ním.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející s Vámi společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení.

Pokud bude test RT-PCR negativní, pokračujete v nastavené karanténě a při absenci klinických příznaků bude karanténa ze strany PL ukončena.

Pokud by první nebo druhý test RT-PCR byl pozitivní, byla by Vám nařízena ze strany praktického lékaře 10 denní izolace od data zjištění pozitivity a postup by byl dle 1. bodu.

 

Co Vás čeká, pokud jste rodiči dítěte, které bylo pozitivně testováno na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete jakožto zákonný zástupce dítěte dozvědět jednak od ošetřujícího praktického lékaře, pokud Vaše dítě indikoval k odběru (výsledek mu oznámí laboratoř), nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že dítě od data zjištění pozitivity musí setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi a setrvávat doma po dobu 10 dní od data zjištění pozitivity. Ostatní členové společné domácnosti budou v karanténě dle bodu 2. Dále budete vyzváni k vytvoření seznamu osob, které s Vaším dítětem byly v posledních dnech v rizikovém kontaktu a zaměstnanci KHS s těmito osobami následně provedou epidemiologické šetření dle bodu 2.

V případě, že po 10 denní izolaci bude Vaše dítě min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby absolvovalo test. Pokud příznaky přetrvávají, můžete kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost, nebo dítě doma doléčit dokud příznaky nepominou.

 

Informaci vydala KHS - Opatření a lhůty zde uvedené jsou platné od 25. 9. 2020.

Sdílet
25.9.2020 16:48
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020

Hlasování zvláštním způsobem

2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev a do Senátu (2. kolo senátních voleb pak proběhne 9. a 10. října).

Osoby (oprávnění voliči), které jsou v izolaci (pozitivní test PCR na COVID-19) či v karanténě pro kontakt s osobou pozitivní na tutéž infekci, mají v těchto volbách umožněno hlasování tzv. zvláštním způsobem.

A to u volebního stanoviště z motorového vozidla či hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky.

V detailech odkazujeme na stránky Krajského úřadu Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje

Osobám, majícím trvalé bydliště ve Středočeském kraji, je ve valné většině izolace nebo karanténa uložena jeho praktickým lékařem. Tedy osoby, které se obrátily vzdáleným přístupem na svého lékaře z důvodu pozitivity testu či nastoupení či ukončení karantény, jsou zaznamenány do seznamu České správy sociálního zabezpečení pro účely voleb.

Osoba, které byla izolace či karanténa uložena rozhodnutím KHS, tento doklad obdržela poštou. Jedná se o velmi výjimečné případy osob, které nemají žádného registrujícího praktického lékaře.

Osoby v izolaci či karanténě nepotřebují mít s sebou žádné potvrzení od lékaře či hygienické stanice (jak je nepřesně uvedeno na letáku MV ČR JAK VOLIT, který všichni voliči obdrželi).

Sdílet
24.9.2020 17:28
Rehabilitace a fyzioterapie Spine Cord Vlašim, s. r. o.

Chceme vás informovat, že ordinace Rehabilitace a fyzioterapie Spine Cord Vlašim, s. r. o. funguje bez omezení.

Děkujeme a přejeme hezký den.
Lenka Kalová

Rehabilitace a fyzioterapie Spine Cord Vlašim s.r.o.
Jana Masaryka 623
258 01 Vlašim

Sdílet
24.9.2020 10:10
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Odběrové místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov testuje bezplatně seniory. 

Testování tzv. RAPID TEST se týká lidí 65+ s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje, kteří přijdou z vlastního rozhodnutí, nepotřebují žádanku od praktického lékaře či hygienické stanice. 

Objednávají se telefonicky na čísle 702 153 653. 

Senioři se testují v samostatných buňkách (odběrové místo č.2), k dispozici mají i čekárnu. Odběrové místo funguje v areálu nemocnice u kotelny, vjezd z ulice Erbenova. 

 

POZOR!!! NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:

1) klienti s žádankou (odběrové místo č. 1)

od pondělí do pátku od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 19:00 hod.,

víkend od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 hod.

 

2) RAPID TEST a SAMOPLÁTCI (odběrové místo č.2)

pondělí až pátek od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 hod. 

 

Sdílet
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
24.9.2020 10:07
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 24. 9. 2020

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je vydán zákaz návštěv u pacientů na lůžkových odděleních Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Výjimka se uděluje v těchto případech:

 • přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení tehdy, je-li třetí osobou rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními osobami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, má tělesnou teplotu nedosahující 37°C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19 a používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)
 • návštěvy nezletilých pacientů
 • návštěvy pacientů s omezenou svéprávností
 • návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Toto nařízení je platné od 24. 9. 2020 do odvolání.

Sdílet
24.9.2020 9:58
ZŠ Vlašim Sídliště a ZŠ Vlašim Vorlina

Důležité upozornění!

Na obou vlašimských základních školách na základě dohody vedení těchto škol a zřizovatele bude výuka v pátek 25. 9. 2020 probíhat podle daného rozvrhu jednotlivých tříd.

Avizované ředitelské volno nevyužijeme, protože jsme si vědomi, že by způsobilo problémy zejména rodičům žáků I. stupně.


Vedení ZŠ Vlašim Sídliště a ZŠ Vlašim Vorlina

Sdílet
22.9.2020 12:40
CHIRAMB Vlašim s.r.o.

Organizace péče:

1/ chirurgická ambulance:  
ponecháváme ke zvážení pacientů, zda stav skutečně vyžaduje osobní návštěvu, telefonická konzultace je samozřejmě možná  - tel. 317 84 11 69 či 703 183 702.  
Upozorňujeme, že bolesti zad a neúrazové bolesti kloubů primárně nepatří na chirurgii a ačkoliv je  obvykle ošetřujeme, v těchto dnech je správnější obrátit se přímo na cílového odborníka  tj. ortopeda či praktického lékaře.
Plánované drobné chirurgické výkony tj. vyříznutí drobných kožních a podkožních útvarů provádíme po objednání.   

Ošetřeni tedy v pracovní  době budou:  
• akutní a bolestivé stavy
• úrazy
• pacienti pozvaní na  převazy, odstranění stehů, sejmutí sáder   atp.

2/ endoskopická vyšetření
• počet vyšetření není  pandemií omezen, vyšetření vždy po objednání

3/ ordinační hodiny  
Pondělí  7,30 – 13,00
Úterý     7,30 – 12,00    od  13,00   pouze objednaní pacienti -  malé chirurgické výkony            
Středa   7,30 – 13,00
Čtvrtek  8,00 – 12,00    od  13,00   pouze objednaní pacienti -  malé chirurgické výkony   
Pátek    7,30 – 13,00

Povinnost nošení roušek je samozřejmá, jak vyplývá z nařízení vlády.

CHIRAMB Vlašim s.r.o.
MUDr.Roman Vacek
Lidická 1715, Vlašim 25801

Sdílet
21.9.2020 15:33
Fotbalový klub FC Sellier&Bellot Vlašim

“B”  muži, dorost a starší žáci. 
U „B“ mužstva zjištěn pozitivní nález hráče  ze dne 8.8.2020 – ve spolupráci s KHS  Benešov trasováním vybráni 4 hráči, jež byli v nejbližším styku při zápase 6.9.2020  – pozitivní test  prokázán u hráče dorostu /ostatní negativní/ dne 10.9.2020.. .

Pozitivní hráč  byl v kontaktu ,jak s hráči dorostu, tak i s hráči “B” mužstva . Bylo přijato dne 11.9.   karanténí opatření KHS Benešov  a zrušení víkendových zápasů u mužstev -  “B” muži sobota 12.9. zápas Poděbrady , dorost  neděle 13.9. zápas Beroun a “B” dorost sobota 12.9. Vrdy. Trasováním pozitivního  hráče se zjistilo ,že jeho bratr je hráčem starších žáků  a odložil se i zápasU15+14  v neděli 13.9. v Novém Bydžově.

Klub zajistil  testování všech hráčů a trenérů mužstev v karanténě ve spolupráci s KHS Benešov na pondělí 14.9. 2020 od 11 hodin na stadioně Kollárova ulice . Testováno bylo celkem 82 osob  -71 hráčů  a 11 osob trenéři a pracovníci klubu,kteří se starají o chod mládežnických týmů. Výsledky testů byli u všech  testovaných negativní. 

Tímto bych chtěl za klub poděkovat za vstřícnost  a  pružné  jednání KHS Benešov v nastalé situaci jmenovitě paní Mgr.Taterové  a  všem vedoucím mužstev, jež připravilo přes sobotu a neděli datové podklady pro testování  paní  Čičatková, p.Lhotka  a  p.Toupal.

Za FC Sellier&Bellot Vlašim Jaroslav Svoboda,sekretář FC SB

Sdílet
21.9.2020 15:32
Domov ve Vlašimi

S ohledem na současný vývoj onemocnění covid-19 jsme i my v Domově ve Vlašimi byli nuceni přijmout jistá opatření, týkající se návštěv klientů Domova.

Chápeme však, že kontakt s rodinnými příslušníky je pro naše klienty důležitý a proto jsou prozatím návštěvy umožněny, i když v omezeném režimu.

V současné době návštěvy probíhají každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 13:30 do 15:30 a to vždy po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí.

Povinnost nošení roušky ze strany návštěv je samozřejmostí. U nikoho ze zaměstnanců ani klientů Domova doposud nebyl prokázán pozitivní test na onemocnění covid-19.

Za Domov ve Vlašimi ředitel Bc. Matoušek Luděk

Sdílet
21.9.2020 15:31
Rehabilitace Rehaspol s.r.o.

Rehabilitace Rehaspol s.r.o. - Ludmila Blabolová -  v přízemí polikliniky je plně v provozu.

Sdílet
21.9.2020 15:22
Lékárna ALMA ve Vlašimi

Aktuální informace k provozu naší lékárny ve Vlašimi.

Otevírací doba lékárny je beze změny:
Po 7.30-17
Út  7.30-17
St  7.30-17
Čt  7.30-17
Pá 7.30-17
So 8-11.30

Pro pacienty je na našich webových stránkách www.lekarnaalma.cz spuštěn rezervační systém pro erecepty, který mohou využít pro urychlení výdeje 
a zkrácení doby strávené v lékárně.

Mgr. Daniel Suchan, Lékárna ALMA

Sdílet
21.9.2020 15:20
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

K dnešnímu dni - pondělí 21. 9. 2020, máme 5 tříd v karanténě. V těchto třídách probíhá distanční výuka.

V karanténě jsou nově také 2 učitelé, kteří distančně vyučují z domova. Úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pracoviště Benešov a také s rodiči dotčených žáků.

V tomto týdnu se nám budou žáci postupně již vracet do školy. Podmínkou je ovšem negativní test na Covid - 19.

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271

Sdílet
17.9.2020 18:24
Diakonie ČCE

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy ve Vlašimi poskytuje služby Azylový dům pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Zrnko i Dětskou skupinu Anna v současné době bez omezení.

Při poskytování služeb je pro nás zásadní dodržování veškerých hygienických a protiepidemiologických opatření.

V souladu s nimi v současné době nepřijímáme pro naše uživatele žádné materiální dary ( oblečení, hračky ).

Děkujeme za pochopení, veškeré další informace na telefonu 734 410 990. 

Dana Lučanová
manažerka služeb pro osoby v tíživé sociální situaci

Sdílet
16.9.2020 23:59
ZŠ Sídliště Vlašim

Situace na ZŠ Sídliště Vlašim

Vzhledem k tomu, že u jedné z učitelek naší ZŠ byl diagnostikován pozitivní test na COVID-19, musela být přijata odpovídající opatření. Paní učitelka je v karanténě a zároveň v pracovní neschopnosti od 10.9.2020. Trasováním byli určeni všichni ti, kteří byli s dotyčnou v přímém kontaktu. Jedná se o 7 vyučujících a 5 asistentů pedagoga v Montessori oddělení, kteří jsou také od 11.9.2020 v karanténě.

Od 11.9.2020 je v karanténě i třída 5.B, protože zde měla pozitivní test na COVID-19 jedna žákyně. Stejné opatření se týká i 3 pedagogů vyučujících v této třídě. 

Ve třídách, které jsou v karanténě, tj. 2 třídy - 4.D a 5.C v Montessori oddělení a 5.B, probíhá distanční výuka, která je podle novely školského zákona povinná. Také v Montessori třídách 1.D, 2.D, 3.C je vyučováno distančně na základě souhlasu MŠMT s žádostí o změnu v organizaci školního roku 2020/2021. V ostatních třídách školy probíhá prezenční výuka. 

Škola je v úzkém kontaktu s OHS Benešov, která určuje příslušná opatření a kontaktuje osoby, které jsou v jejím registru, ohledně provedení nutných testů. Pro rodiče dětí v karanténě je náročné samotné objednání, protože k dispozici mají pouze jedno telefonní číslo a kapacita OHS je nedostačující. O nastalé situaci zákonné zástupce pochopitelně informovaly i třídní učitelky, informace jsou také průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 

Doufáme, že v tomto nelehkém období budou mít všichni zúčastnění dostatek trpělivosti a budou respektovat a dodržovat doporučená pravidla zejména v souvislosti s nošením roušek, vstupem do školy a používáním dezinfekčních prostředků. Škola dělá maximum pro vytvoření bezpečného prostředí, ale i pro probíhají výuku v této mimořádné době. 

Vedení školy ZŠ Sídliště Vlašim

Sdílet
16.9.2020 23:55
Školní jídelna Sídliště Vlašim

Informace pro cizí strávníky kteří obědvají v jídelně

Poslední výdej pro cizí strávníky kteří obědvají v naší školní jídelně je v 10.45 hod. Tato výdejní doba je z toho důvodu, že od 11.00 začínají chodit na obědy děti ze ZŠ a proto není možné vydávat jídlo cizím strávníkům.

Z tohoto důvodu žádáme o dodržování této výdejní doby. V době, kdy jsou v jídelně žáci, nebude oběd jiným osobám vydán. Děkujeme za pochopení
 
Bc. Hana Pínová
Školní jídelna Sídliště Vlašim, příspěvková organizace
Sídliště 968, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 842 747, 734 417 771, E-mail: sj2.vl@tiscali.cz, www.sjsidliste.cz

Sdílet
16.9.2020 10:23
Provoz Městského úřadu Vlašim

Provoz MěÚ Vlašim po mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 naleznete ZDE

Sdílet
15.9.2020 8:05
Informace starosty města Mgr. Luďka Jeništy k současné situaci.

Žijme normálně, ale buďme prosím opatrní a ohleduplní

Mnozí epidemiologové již připouští, že v ČR probíhá 2. vlna epidemie COVID-19. Velké nárůsty v počtu nakažených vyvolávají obavy a z nich vyplývající nová nařízení a vracející se opatření. Z původního lídra v ochraně obyvatel se naše země stává na mapě Evropy místem velmi rizikovým. Totéž platí o našich občanech, kteří hodlají vycestovat do zahraničí. Nebudu zde rozebírat možné příčiny tohoto stavu, jen bych Vás chtěl informovat, že nesedíme se založenýma rukama.

Aktivní je opět skupina našich zaměstnanců, která pracovala v době nouzového stavu. Znovu obnovujeme na našem webu centrum, kde sjednotíme informace od všech subjektů v našem městě, které o zveřejnění projeví zájem. Půjde o provozní záležitosti města, jeho organizací, dalších spolků, klubů, podnikatelských subjektů, informace o obcích, termínech, jejich změnách, případně aktuálních opatřeních. Zároveň bude naše pracovní skupina připravena spolupracovat, kromě našich organizací, i s dalšími, zejména s těmi v 1. linii. 

Rok 2020 bude hodnocen jako rok, který přinesl do našich životů něco nového, zvláštního, omezujícího i rozporuplného. Náhledů na epidemii i samostatný COVID-19 je spousta. Nicméně si myslím, že bychom měli normálně ŽÍT, nenechat se psychicky ubíjet a podléhat strachu. Naproti tomu je naší povinností dodržovat schválená nařízení i přes jejich častou nekoncepčnost a chaotičnost. Nejde jen o jednotlivce, ale společnost lidí, ve které se nachází také lidé staří, nemocní, s oslabenou imunitou, stresovaní…

Buďme prosím zodpovědní, opatrní a ohleduplní. Rozumné a slušné chování zas tolik nestojí a mnoha lidem může pomoci. Děkuji Vám.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

Sdílet
Informace starosty města Mgr. Luďka Jeništy k současné situaci.
15.9.2020 11:18
MěÚ Vlašim - informace k volbám 2.-3. října 2020

Jak volit ve volbách do zastupitelstev krajů 2020?

 

jak volit 1 jak volit 2

Sdílet
15.9.2020 8:29
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování

14. 9. 2020

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky dnes projednala Rada vlády pro zdravotní rizika.

Jedna z klíčových změn se týká karantény osob, které byly v úzkém kontaktu s nakaženým. Pokud bude mít covid-19 pozitivní pacient i jeho kontakt po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a osoba v kontaktu nemá příznaky, nově nebude muset do karantény. Podmínkou je, že se nesmí jednat o improvizovanou roušku v podobě šátku, trika apod. Osoba v kontaktu bude sledovat svůj zdravotní stav po dobu 10 dnů od kontaktu a v případě potíží telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře. „Rouška, ať už chirurgická nebo ušitá doma z vhodných materiálů, je dle dostupných poznatků efektivní ochranou před šířením nákazy. Pokud ji budou mít jak nakažený, tak jeho kontakt, není důvod, aby dotyčný kontakt šel do karantény. Chceme občany zatěžovat co nejméně a posílat do karantény skutečně jen ty, u kterých je to potřeba. Uvědomujeme si, že karanténa může mít negativní vliv na osobní a pracovní život lidí, chceme tomu předcházet,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Mění se také metodické opatření pro nařizování karantény u osob, které již prodělaly onemocnění covid-19. Na základě dosavadních znalostí o délce takzvané postinfekční imunity u pacientů s prodělanou nákazou covid-19, odborné skupiny odsouhlasily, že za minimální délku imunity po prodělané nemoci lze považovat období 90 dnů. Pokud v těchto 90 dnech daná osoba bude v kontaktu s nemocným, nebo přijede ze zemí s vysokým výskytem onemocnění, nemusí nově do karantény,“ vysvětlil vedoucí epidemiologické skupiny a člen klinické skupiny pan profesor Roman Chlíbek. Zásadní podmínkou je, že prodělání nemocí covid-19 musí být v minulosti laboratorně potvrzené.

Odborné skupiny připravily a schválily nové algoritmy testování u epidemiologicky významných kontaktů (karanténa) a u osob s prokázanou nákazou (izolace). Epidemiologové se shodli, že asymptomatický kontakt, který je v karanténě, bude podroben testování nově 4. až 5. den od kontaktu. Test v prvních třech dnech byl u bezpříznakové osoby moc brzy, existovalo zde vysoké riziko nezachycení pozitivity. Proto jsme algoritmus podrobili odborné diskusi a změnili podle aktuálních odborných poznatků,“ doplnil profesor Chlíbek. Symptomatický kontakt bude nadále testován 1. až 5. den v závislosti na epidemiologickém vyhodnocení.

Změny odborníci odsouhlasili i v algoritmu testování u osob s prokázanou nákazou (lidé v izolaci). Pokud bude mít hospitalizovaný covid-19 pacient závažný průběh a příznaky u něj přetrvají i po 14 dnech, bude znovu otestován a při přetrvávající pozitivitě bude možné provést ještě test na životaschopnost viru (metoda kultivace). Vyjde-li test negativní, pacient je i při PCR pozitivitě neinfekční a může být přeložen na běžné oddělení. Při mírném nebo bezpříznakovém průběhu bude izolace ukončena po 10 dnech bez PCR testu. U bezpříznakových pacientů je podmínkou minimálně 3 dny absence klinických příznaků. Výjimkou jsou pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách, u kterých bude izolace vždy ukončena testem.

Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění, jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii zprávy z poradny. Takto lze předcházet zbytečným návštěvám v ordinacích lékařů jen kvůli vystavení potvrzení.

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Sdílet
15.9.2020 9:23
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

S účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání:

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.

Sdílet
15.9.2020 8:28
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin. *

* Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora.

Sdílet
15.9.2020 8:51
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Aktuální grafické informace ke koronaviru k 15. září 2020

01 02

03 04

05 06

Sdílet
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3

 

Pro další aktuální informace sledujte ČT24 a ČRo:

Web ČT24

Živé vysílání ČT24

Web ČRo

Živé vysílání ČRo

 

Soubory ke stažení: