Online z Vlašimi

Město Vlašim / Online z Vlašimi
15.5.2022 21:16
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie!

Upozorňujeme! Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:


Dne 16. 5. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

 • Vlašim, Nádražní: č. p. 620, 639, 875, 1762, 1843, 1844, 1855
 • kat. území Vlašim (kód 783544): parcelní č. 3307

 

Dne 16. 5. 2022 od 8:00 do 14:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

 • Vlašim, Na Rámě: č. p. 283, 293, 321, 335, 772, 785, 791, 794, 1393
 • Vlašim, Pittermannova: č. p. 1873, 1890, 1956, 1957
 • Vlašim, Ratajská: č. p. 1226, 1284, 1791
 • kat. území Vlašim (kód 783544): parcelní č. 1069/94, 1088/4, 1189/165
Sdílet
25.4.2022 16:34
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Upozorňujeme! Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:

 • dne 26. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 - Velíšská: č. p. 1872
 • dne 29. 4. 2022 od 8:00 do 15:00 - Hrazená Lhota parcelní č. 464
 • dne 29. 4. 2022 od 8:00 do 14:30 - Bolina č. p. 129, 130

oznameni cez

Sdílet
27.3.2022 21:00
Vyhlášení období déletrvajícího sucha

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

Období déletrvajícího sucha je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízením Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete zde:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:

- rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání zábavní pyrotechniky,
- vypouštění „lampionů štěstí“,
- jízda parní lokomotivy,
- používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- vypouštění „lampionů štěstí“,
- vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
- zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!

 

pozár
 

Sdílet
19.2.2022 20:18
1. zasedání zastupitelstva města

se uskuteční ve středu dne 23. února v 16:00 hodin v sále Kulturního domu Blaník, Komenského 22, Vlašim.
PROGRAM: 
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM a zpráva o činnosti RM od posledního zasedání ZM
3. Doplnění Aktualizace č. 5 Programu rozvoje Města Vlašimi na období 2015-2025
4. Změna č. 7 Územního plánu města Vlašimi
5. Návrh rozpočtu města Vlašimi na rok 2022 včetně střednědobého výhledu
6. Finanční záležitosti
7. Majetkoprávní úkony a organizační věci
8. Dotazy, podněty a připomínky členů ZM a občanů
9. Závěr
Zasedání zastupitelstva města je podle § 93 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejné.

pozvanka na zm

 

Sdílet
13.2.2022 13:42
Zpravodaj města Vlašimi

Nové vydání zpravodaje vyšlo tento pátek. Brzy ho můžete očekávat ve svých poštovních schránkách.

Na PC si ho můžete prohlédnout zde: https://www.mesto-vlasim.cz/zpravodaj-1/cislo-1-2022 

#vlasimzije

Sdílet
zpravodaj 1
1.2.2022 8:59
Katalog lékařů a zdravotnických zařízení v ORP Benešov

Velmi praktickou a užitečnou informaci, která se určitě hodí i občanům Vlašimska, zveřejnil Městský úřad v Benešově. Zveřejněný katalog by měl občanům sloužit jako jednoduchá pomůcka k nalezení kontaktů na jednotlivé lékaře, zdravotnická zařízení, domácí zdravotní péče a další zdravotnické instituce v Benešově a jeho okolí. 

Katalog je ke stažení ve formátu PDF zde..

 

Sdílet
katalog lekaru 01 katalog lekaru 02 katalog lekaru 03 katalog lekaru 04 katalog lekaru 05 katalog lekaru 06 katalog lekaru 07 katalog lekaru 08 katalog lekaru 09 katalog lekaru 10 katalog lekaru 11 katalog lekaru 12 katalog lekaru 13 katalog lekaru 14 katalog lekaru 15 katalog lekaru 16 katalog lekaru 17 katalog lekaru 18 katalog lekaru 19 katalog lekaru 20 katalog lekaru 21 katalog lekaru 22 katalog lekaru 23 katalog lekaru 24 katalog lekaru 25 katalog lekaru 26 katalog lekaru 27 katalog lekaru 28 katalog lekaru 29 katalog lekaru 30 katalog lekaru 31 katalog lekaru 32 katalog lekaru 33 katalog lekaru 34 katalog lekaru 35 katalog lekaru 36 katalog lekaru 37 katalog lekaru 38 katalog lekaru 39 katalog lekaru 40 katalog lekaru 41
12.1.2022 16:33
Povinná výměna starých kotlů

Zákon o ochraně ovzduší ukládá občanům povinnost odstavit do 31.8.2022 z provozu takové kotle, které nebudou splňovat alespoň 3. třídu dle ČSN EN 303-5.

Hlavním cílem výměny starých kotlů je zlepšení kvality ovzduší v sídlech, na kterém se lokální topeniště významně podílí.

Na výměnu starého spalovacího zdroje jsou připravovány dva dotační programy, které poskytnou občanům finanční podporu.

Domácnosti, kde žijí důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky.

Žádosti bude online vyřizovat krajský úřad, a to od počátku roku 2022. Zároveň nabídne odborné poradenství pro veřejnost.

Více informací najdete webu města Vlašimi zde

Zdroj obr: www.srovnejto.cz

Sdílet
Povinná výměna starých kotlů
11.1.2022 12:57
Zubní pohotovost pro Benešovsko

Středočeský kraj zajistil pro Benešovsko zubní pohotovost 

Zubní pohotovost bude dostupná každou sobotu od 7.00 do 11.00 hod.
Poskytovatelem, který tuto službu bude zajišťovat, je společnost TOPDENT na adrese Jiráskova 2042, 256 01 Benešov.

Mapa zde..

Bolest zubů může překvapit každého člověka a často přijde v tu nejnevhodnější dobu. Bývá to bolest velmi obávaná a často je nutné, ji co nejdříve vyřešit. I málo nápadná bolest by bez ošetření mohla mít nepříjemné následky. Co dělat, když nezabírají žádné léky proti bolesti? Pak zbývá zubní pohotovost. 

"Tato služba zde po dlouhou dobu chyběla. Přispějeme tak k lepší dostupnosti zdravotní péče.  Konečně se tak i Benešov připojí k velkým městům, kde již je standardně tato služba poskytována. „Spádová“ oblast není malá a práce bude jistě dost," říká středočeský radní pro oblast zdravotnictví, Pavel Pavlík.

Zdroj: www.benesov-city.cz

Sdílet
Zubní pohotovost pro Benešovsko
11.1.2022 12:48
Vlna Omikronu ve středočeské veřejné opravě

Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu

Vzhledem k očekávánému prudkému nárůstu incidence mutace COVID – 19 omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, připravuje Středočeský kraj systémové opatření, kterým se zajistí maximální možná míra zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje.

Absolutní prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách do a ze zaměstnání.

S platností od 12. 1. 2022 bude dispečink PID ve spolupráci s dopravci operativně zasahovat do provozu linek – jak v autobusech, tak ve vlacích s tím, že tyto informace budou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz a na facebooku, instagramu a twitteru (vždy opět na stránkách či kanálu PID) a to vždy v 19:00 hodin v den před následujícím dnem provozu.

 

 • aktuální informace také najdete v PID lítačce, která je k dispozici v podobě aplikace pro mobily (IOS i Android)
 • posilujeme kapacity dispečerského řízení
 • od 17. 1. 2022 dojde k zavedení dočasně omezeného provozu s prioritou zachování školních spojů (prázdninový provoz bez omezení školních spojů!).
   

Další aktuální informace získáte zde: www.pid.cz, www.idsk.cz, nebo na dispečinku PID tel.: 234 704 560.

Toto opatření se dotkne primárně linek s velkou hustotu spojů formou prodloužení intervalu.

I přes takto nastavená opatření NELZE vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z pozitivních záchytů v rámci povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště. 

Výše uvedená opatření budou platit do odvolání, předpokládáme cca do poloviny února 2022. Děkujeme za pochopení a všichni věříme v co nejbližší návrat k normálu.

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz, foto: http://atelier2h.cz/

Další informace o PID na https://pid.cz/integrace-vlasimsko-posazavi/

Sdílet
Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu
2.12.2021 13:46
Advent ve Vlašimi 2021
Bohužel se nemohlo konat jak tradiční rozsvícení stromku na Husově náměstí, tak ani s ním spojené vystoupení dětí z vlašimských MŠ.
A proto jsme pro Vás vytvořili krátké video, ve kterém si můžete prohlédnout alespoň část toho, o co jsme společně přišli.

Sdílet
26.11.2021 9:30
Testovací místo Na Lukách shání personál

Testovací místo Na Lukách nově zdvojnásobuje kapacitu testovacího centra, a proto potřebuje přibrat další zaměstnance na obsluhu.

Jedná se o administrativní (150 Kč/hod.) a zdravotnický personál (250 Kč/hod.).

V případě zájmu můžete volat na 777 940 614

Sdílet
banner_500x300_2 banner_500x300
24.11.2021 17:18
Nedostupnost telefonních linek

Omlouváme se za dnešní odpolední nedostupnost telefonních linek MěÚ Vlašim.
Chyba nebyla a naší straně, ale způsobil ji překopnutý telefonní kabel při výkopových pracích.

Sdílet
1.11.2021 9:00
Aktuální opatření od 1.11.2021

zmeny_1_11_1AKT_1

Sdílet
22.10.2021 9:31
Upozornění ČEZ K odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
6.10.2021 15:46
Charita Vlašim testuje i v sobotu

Od října začala Charita ve Vlašimi testovat na covid-19 také v sobotu.

Otestovat se můžete PCR nebo antigenní metodou v budově vlakového nádraží. A to v úterý a pátek (7:00 - 15:00), v sobotu a neděli (13:00 - 16:00).

Sdílet
testovani_sobota
6.10.2021 14:20
Velkoobjemové kontejnery

Pro občany Vlašimi a přidružených obcí budou opět k dispozici velkoobjemové kontejnery. (Neplatí pro podnikatelskou činnost!)
Nejprve TS Vlašim zajistí kontejnery na objemný odpad a poté na bioodpad. Přesný rozpis umístění kontejnerů naleznete na přiloženém rozpise.

 

kontejnery.gif

Sdílet
6.10.2021 13:29
Ztráty a nálezy

Městská policie Vlašim v měsících červenec a srpen 2021 evidovala několik nálezů. Věci, které si do současné doby nepřevzal jejich majitel, zobrazuje přiložená fotografie.
Další informace k nalezeným věcem Vám poskytne Městská policie Vlašim, Komenského 22, a to telefonicky na služebním telefonu 724 512 314 nebo v úřední hodiny v pondělí od 9:00 do 11:00 hodin a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin.       

                                                      Za Městskou policii Vlašim zpracovala str. Jitka Frajtáková

Sdílet
ztraty_nalezy
6.10.2021 13:04
My třídíme nejlépe

Začátkem září město Vlašim obdrželo ocenění za třídění odpadů. Tuto soutěž na podporu třídění každoročně organizuje Středočeský kraj ve spolupráci s firmou EKO-KOM (společnost, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů).

V letošním roce se město Vlašim umístilo na třetím místě v rámci Středočeského kraje, z více jak 1300 hodnocených obcí (v loňském roce to bylo druhé místo).

Název soutěže „My třídíme nejlépe“ ve mně ale vzbuzuje rozporuplné pocity. Slovo „nejlépe“ zde neznamená ve smyslu dobře, ale je myšleno ve smyslu velké množství odevzdaného odpadu.

Co se týká občanů a třídění odpadu do sběrných nádob ve Vlašimi, bohužel je mezi námi ještě velké množství těch občanů, jejichž inteligence je nejspíše hluboko pod jejich rozlišovacími schopnostmi, jaký odpad, do kterých nádob patří. Bohužel je téměř běžným jevem, že ve žlutých nádobách na plasty jsou v pytlích PET lahve, sklo, hadry apod. A podobné je to i v ostatních nádobách. To se samozřejmě pak projevuje ve finanční náročnosti, kterou musíme následně hradit.

Není také výjimkou, že velké kusy odpadu, které se do kontejneru nevejdou (televize, sklo atd.) a patří přímo do sběrného dvora, leží vedle sběrných nádob. Zřejmě si dotyční myslí, že řidič svozového auta do kontejneru naloží odpad ručně. To, že by odpad měl vyhazovat do výšky 3 metrů, to vůbec neřeší.

Možná by stálo za to uspořádat jakýsi vzdělávací seminář, kde by bylo vysvětleno, co do které nádoby patří. Zajistili bychom žáky z některé naší základní školy, aby to zde méně inteligentním spoluobčanům vysvětlili.

PS: omlouvám se za tuto formu informace, ale opravdu mi je z toho smutno…

Karel Kroupa, místostarosta

Sdílet
EKOKOM_VLASIM
20.9.2021 15:55
Očkování proti onemocnění Covid-19

Informace Ministerstva zdravotnictví o posilující dávce.

Více informací na adrese https://crs.uzis.cz/

Sdílet
ockovani_1 ockovani_2 ockovani_3
17.9.2021 9:34
Ve středu nepoteče na Vorlině voda
Ve středu 22.9.2021 bude na Vorlině ve Vlašimi probíhat výměna sekčního šoupěte.
V čase od 8:00 do max. 16.:00 proto nepoteče voda.
V lokalitě bude k dispozici pojízdná cisterna.
Jakých ulic se odstávka týká naleznete na obrázku níže.
 
Sdílet
vorlina_odstávka
2.8.2021 15:51
Integrace veřejné dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku

Od 1.8.2021 došlo ke změně cen jízdného v PID i v SID. Zároveň byl spuštěn provoz nových linek PID a upraven provoz některých linek SID.
Vlašimi se týkají linky Vlašim – Kácov – Kolín; a  Vlašim – Veliš – Louňovice pod Blaníkem – Kamberk – Mladá Vožice.
Kompletní informace naleznete na webu ZDE nebo v přiložených dokumentech níže.

Sdílet
pid
2.7.2021 8:33
Testovací místo na Covid-19 přesunuto
Charita Vlašim ve spolupráci s Městem Vlašim přesouvá od dnešního dne testovací místo do budovy vlakového nádraží ve Vlašimi (Nádražní 347).
Navštívit jej můžete ve dnech úterý a pátek od 7:00 do 15:00 a v neděli od 13:00 do 16:00.
Nově zde budou prováděny nejen antigenní, ale také PCR testy.
Během státního svátku v úterý 6.7. bude testovací místo zavřeno.
Sdílet
testovani
1.7.2021 16:42
Náhradní výživné - Uřad práce ČR

Informace o náhradním výživném, nové dávce, kterou bude ÚP ČR podle zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném vyplácet od 1.7.2021.

Sdílet
1.7.2021 13:55
Dodávka vody na Vorlině obnovena
Propojování několika vodovodních řadů je hotové.
Dodávka vody na Vorlině ve Vlašimi byla obnovena.
Sdílet
voda_obnova
30.6.2021 16:06
V části Vorliny 1.7. nepoteče voda!
VHS Benešov upozorňuje, že zítra (1.7.2021) nepoteče voda ve Vlašimi v pravé části Vorliny!
Bude zde probíhat propojování několika vodovodních řadů.
Voda nepoteče cca mezi 8. - 17. hodinou v ulicích: Kollárova, Dobrovského, Sukova, Dvořákova, Fibichova, Smetanova, Školní, Bohuslava Martinů, Pod Školou, U Lesa, Oskara Nedbala, Nad Tratí, Zahradní, Longenova, U Vorliny, Škroupova, Janáčkova
Sdílet
voda
29.6.2021 17:28
Pohádkové léto 2021

Od soboty 3. července začíná tradiční Pohádkové léto ve Vlašimi.

Prázdninové pohádky pořádá KD Blaník Vlašim každou sobotu od 18:30 v zámeckém parku vedle Vlašimské brány.
Letos se můžete těšit na 9 pohádek. Jaké to budou se můžete dočíst na plakátu
Pohádkové léto má také své nové webové stránky: www.pohadkyvlasim.cz, kde naleznet kompletní info.
Sdílet
pohadkove_leto_21
28.6.2021 13:28
Hasiči SDH Vlašim odvezli materiální pomoc
 • V sobotu 26. června 2021 okolo 19. hodiny hasiči SDH Vlašim ve spolupráci s Městem Vlašim a JSDH Domašín vyjeli třemi vozidly s nasbíranou materiální pomocí na Moravu do Hodonína, kde jej v noci předali.
  Několik fotografií z převozu materálu můžete vidět níže. Více fotografií poté u SDH Vlašim ZDE.
   
 • SBÍRKA MATERIÁLNÍ POMOCI probíhala v hasičárně SDH Vlašim ještě do včerejších 22:00 hod.
  Další dny je už STOP STAV, po dohodě s postiženou oblastí.
  Sledujte další dny v týdnu. Pokud bude něco aktuálně potřeba, bude to zveřejněno na FB stránce SDH Vlašim ZDE.
  Děkujeme Vám všem za podporu!
Sdílet
hasiči hasiči hasiči hasiči hasiči
26.6.2021 11:29
SBÍRKA MATERIÁLNÍ POMOCI pro moravská města postižená ničivou bouří.

Hasiči - SDH Vlašim, Město Vlašim a Bezpečná Vlašim vyhlašují SBÍRKU MATERIÁLNÍ POMOCI pro moravská města postižená ničivou bouří.

Od pátku 25.6. od 16:00 můžete do hasičské zbrojnice SDH Vlašim nosit materiální pomoc viz plakát.

Další informace a aktualizace ke sbírce najdete na FB Hasiči - SDH Vlašim.

 

sbírka

 

Sdílet
18.6.2021 19:43
Nová hra pro děti v zámeckém parku!

Pojďte s námi do pohádkového světa v zámeckém parku ve Vlašimi!

Na neděli 20.6. připadá Den otců, a právě na tento den pro vás a vaše děti připravilo Město Vlašim novou hru s názvem DUPY-DUP aneb dupeme po parku s ježkem Kubou.

Projděte s dětmi v parku všechna stanoviště s QR kódy. Odpovězte správně na otázky a získejte drobnou odměnu v Podblanickém infocentru.

Hra má celkem 14 stanovišť a dostupná bude od neděle 20. června, od 8:30. Po tomto datu bude možné hru v budoucnu kdykoliv zahájit. Potřebujete pouze mobilní telefon, který umí číst QR kódy.

Doporučená trasa je od zastávky č. 1 (QR kód naleznete na levé straně u vchodu do parku u Pampelišky), ale hru můžete zahájit na kterémkoliv stanovišti. Hra lze hrát pouze v parku.

Kompletní informace se dozvíte po načtení naší hry v telefonu.

#vlasimzije

Sdílet
dupy-dup
18.6.2021 17:08
Pokládka obrusné nízkohlučné vrstvy v Domašíně
V nejbližších dnech dojde k pokládce obrusné nízkohlučné vrstvy v úseku křižovatky Benešovská/Palackého náměstí na náměstí v Domašíně.
Během těchto prací se obyvatelé bydlící v tomto úseku nedostanou od 21.6. do 26.6. ke svým nemovitostem. Žádáme je tedy, aby svá vozidla odstavili mimo zmiňovaný úsek.
Jednotlivé práce budou probíhat následovně:
Pondělí 21.6. - čištění povrchu a provedení spojovacího postřiku od mostu ev. č. 112-017 u Domašínské brány po náměstí v Domašíně
Úterý 22.6. - pokládka obrusné vrstvy od mostu ev. č. 112-017 u Domašínské brány po náměstí v Domašíně
Středa 23.6. - čištění povrchu a provedení spojovacího postřiku od mostu ev. č. 112-017 u Domašínské brány po křižovatku ulic Domašínská a Benešovská ve Vlašimi
Čtvrtek 24.6. - pokládka obrusné vrstvy od mostu ev. č. 112-017 u Domašínské brány po křižovatku ulic Domašínská a Benešovská ve Vlašimi
Pátek 25.6. - pokládka obrusné vrstvy na odbočkách a bočních plochách
Sdílet
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4

 

Pro další aktuální informace sledujte ČT24 a ČRo:

Web ČT24

Živé vysílání ČT24

Web ČRo

Živé vysílání ČRo

 

Soubory ke stažení: