Online z Vlašimi

Město Vlašim / Online z Vlašimi
21.9.2020 15:32
Domov ve Vlašimi

S ohledem na současný vývoj onemocnění covid-19 jsme i my v Domově ve Vlašimi byli nuceni přijmout jistá opatření, týkající se návštěv klientů Domova.

Chápeme však, že kontakt s rodinnými příslušníky je pro naše klienty důležitý a proto jsou prozatím návštěvy umožněny, i když v omezeném režimu.

V současné době návštěvy probíhají každý den v době od 9:30 do 10:30 a od 13:30 do 15:30 a to vždy po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí.

Povinnost nošení roušky ze strany návštěv je samozřejmostí. U nikoho ze zaměstnanců ani klientů Domova doposud nebyl prokázán pozitivní test na onemocnění covid-19.

Za Domov ve Vlašimi ředitel Bc. Matoušek Luděk

Sdílet
21.9.2020 15:31
Rehabilitace Rehaspol s.r.o.

Rehabilitace Rehaspol s.r.o. - Ludmila Blabolová -  v přízemí polikliniky je plně v provozu.

Sdílet
21.9.2020 15:22
Lékárna ALMA ve Vlašimi

Aktuální informace k provozu naší lékárny ve Vlašimi.

Otevírací doba lékárny je beze změny:
Po 7.30-17
Út  7.30-17
St  7.30-17
Čt  7.30-17
Pá 7.30-17
So 8-11.30

Pro pacienty je na našich webových stránkách www.lekarnaalma.cz spuštěn rezervační systém pro erecepty, který mohou využít pro urychlení výdeje 
a zkrácení doby strávené v lékárně.

Mgr. Daniel Suchan, Lékárna ALMA

Sdílet
21.9.2020 15:20
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

K dnešnímu dni - pondělí 21. 9. 2020, máme 5 tříd v karanténě. V těchto třídách probíhá distanční výuka.

V karanténě jsou nově také 2 učitelé, kteří distančně vyučují z domova. Úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pracoviště Benešov a také s rodiči dotčených žáků.

V tomto týdnu se nám budou žáci postupně již vracet do školy. Podmínkou je ovšem negativní test na Covid - 19.

Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271

Sdílet
17.9.2020 18:24
Diakonie ČCE

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy ve Vlašimi poskytuje služby Azylový dům pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Zrnko i Dětskou skupinu Anna v současné době bez omezení.

Při poskytování služeb je pro nás zásadní dodržování veškerých hygienických a protiepidemiologických opatření.

V souladu s nimi v současné době nepřijímáme pro naše uživatele žádné materiální dary ( oblečení, hračky ).

Děkujeme za pochopení, veškeré další informace na telefonu 734 410 990. 

Dana Lučanová
manažerka služeb pro osoby v tíživé sociální situaci

Sdílet
16.9.2020 23:59
ZŠ Sídliště Vlašim

Situace na ZŠ Sídliště Vlašim

Vzhledem k tomu, že u jedné z učitelek naší ZŠ byl diagnostikován pozitivní test na COVID-19, musela být přijata odpovídající opatření. Paní učitelka je v karanténě a zároveň v pracovní neschopnosti od 10.9.2020. Trasováním byli určeni všichni ti, kteří byli s dotyčnou v přímém kontaktu. Jedná se o 7 vyučujících a 5 asistentů pedagoga v Montessori oddělení, kteří jsou také od 11.9.2020 v karanténě.

Od 11.9.2020 je v karanténě i třída 5.B, protože zde měla pozitivní test na COVID-19 jedna žákyně. Stejné opatření se týká i 3 pedagogů vyučujících v této třídě. 

Ve třídách, které jsou v karanténě, tj. 2 třídy - 4.D a 5.C v Montessori oddělení a 5.B, probíhá distanční výuka, která je podle novely školského zákona povinná. Také v Montessori třídách 1.D, 2.D, 3.C je vyučováno distančně na základě souhlasu MŠMT s žádostí o změnu v organizaci školního roku 2020/2021. V ostatních třídách školy probíhá prezenční výuka. 

Škola je v úzkém kontaktu s OHS Benešov, která určuje příslušná opatření a kontaktuje osoby, které jsou v jejím registru, ohledně provedení nutných testů. Pro rodiče dětí v karanténě je náročné samotné objednání, protože k dispozici mají pouze jedno telefonní číslo a kapacita OHS je nedostačující. O nastalé situaci zákonné zástupce pochopitelně informovaly i třídní učitelky, informace jsou také průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy. 

Doufáme, že v tomto nelehkém období budou mít všichni zúčastnění dostatek trpělivosti a budou respektovat a dodržovat doporučená pravidla zejména v souvislosti s nošením roušek, vstupem do školy a používáním dezinfekčních prostředků. Škola dělá maximum pro vytvoření bezpečného prostředí, ale i pro probíhají výuku v této mimořádné době. 

Vedení školy ZŠ Sídliště Vlašim

Sdílet
16.9.2020 23:55
Školní jídelna Sídliště Vlašim

Informace pro cizí strávníky kteří obědvají v jídelně

Poslední výdej pro cizí strávníky kteří obědvají v naší školní jídelně je v 10.45 hod. Tato výdejní doba je z toho důvodu, že od 11.00 začínají chodit na obědy děti ze ZŠ a proto není možné vydávat jídlo cizím strávníkům.

Z tohoto důvodu žádáme o dodržování této výdejní doby. V době, kdy jsou v jídelně žáci, nebude oběd jiným osobám vydán. Děkujeme za pochopení
 
Bc. Hana Pínová
Školní jídelna Sídliště Vlašim, příspěvková organizace
Sídliště 968, 258 01 Vlašim
Telefon: 317 842 747, 734 417 771, E-mail: sj2.vl@tiscali.cz, www.sjsidliste.cz

Sdílet
16.9.2020 10:23
Provoz Městského úřadu Vlašim

Provoz MěÚ Vlašim po mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 naleznete ZDE

Sdílet
15.9.2020 8:05
Informace starosty města Mgr. Luďka Jeništy k současné situaci.

Žijme normálně, ale buďme prosím opatrní a ohleduplní

Mnozí epidemiologové již připouští, že v ČR probíhá 2. vlna epidemie COVID-19. Velké nárůsty v počtu nakažených vyvolávají obavy a z nich vyplývající nová nařízení a vracející se opatření. Z původního lídra v ochraně obyvatel se naše země stává na mapě Evropy místem velmi rizikovým. Totéž platí o našich občanech, kteří hodlají vycestovat do zahraničí. Nebudu zde rozebírat možné příčiny tohoto stavu, jen bych Vás chtěl informovat, že nesedíme se založenýma rukama.

Aktivní je opět skupina našich zaměstnanců, která pracovala v době nouzového stavu. Znovu obnovujeme na našem webu centrum, kde sjednotíme informace od všech subjektů v našem městě, které o zveřejnění projeví zájem. Půjde o provozní záležitosti města, jeho organizací, dalších spolků, klubů, podnikatelských subjektů, informace o obcích, termínech, jejich změnách, případně aktuálních opatřeních. Zároveň bude naše pracovní skupina připravena spolupracovat, kromě našich organizací, i s dalšími, zejména s těmi v 1. linii. 

Rok 2020 bude hodnocen jako rok, který přinesl do našich životů něco nového, zvláštního, omezujícího i rozporuplného. Náhledů na epidemii i samostatný COVID-19 je spousta. Nicméně si myslím, že bychom měli normálně ŽÍT, nenechat se psychicky ubíjet a podléhat strachu. Naproti tomu je naší povinností dodržovat schválená nařízení i přes jejich častou nekoncepčnost a chaotičnost. Nejde jen o jednotlivce, ale společnost lidí, ve které se nachází také lidé staří, nemocní, s oslabenou imunitou, stresovaní…

Buďme prosím zodpovědní, opatrní a ohleduplní. Rozumné a slušné chování zas tolik nestojí a mnoha lidem může pomoci. Děkuji Vám.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

Sdílet
Informace starosty města Mgr. Luďka Jeništy k současné situaci.
15.9.2020 11:18
MěÚ Vlašim - informace k volbám 2.-3. října 2020

Jak volit ve volbách do zastupitelstev krajů 2020?

 

jak volit 1 jak volit 2

Sdílet
15.9.2020 8:29
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Rada vlády pro zdravotní rizika projednala nová pravidla pro karanténu a algoritmy testování

14. 9. 2020

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky dnes projednala Rada vlády pro zdravotní rizika.

Jedna z klíčových změn se týká karantény osob, které byly v úzkém kontaktu s nakaženým. Pokud bude mít covid-19 pozitivní pacient i jeho kontakt po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a osoba v kontaktu nemá příznaky, nově nebude muset do karantény. Podmínkou je, že se nesmí jednat o improvizovanou roušku v podobě šátku, trika apod. Osoba v kontaktu bude sledovat svůj zdravotní stav po dobu 10 dnů od kontaktu a v případě potíží telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře. „Rouška, ať už chirurgická nebo ušitá doma z vhodných materiálů, je dle dostupných poznatků efektivní ochranou před šířením nákazy. Pokud ji budou mít jak nakažený, tak jeho kontakt, není důvod, aby dotyčný kontakt šel do karantény. Chceme občany zatěžovat co nejméně a posílat do karantény skutečně jen ty, u kterých je to potřeba. Uvědomujeme si, že karanténa může mít negativní vliv na osobní a pracovní život lidí, chceme tomu předcházet,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Mění se také metodické opatření pro nařizování karantény u osob, které již prodělaly onemocnění covid-19. Na základě dosavadních znalostí o délce takzvané postinfekční imunity u pacientů s prodělanou nákazou covid-19, odborné skupiny odsouhlasily, že za minimální délku imunity po prodělané nemoci lze považovat období 90 dnů. Pokud v těchto 90 dnech daná osoba bude v kontaktu s nemocným, nebo přijede ze zemí s vysokým výskytem onemocnění, nemusí nově do karantény,“ vysvětlil vedoucí epidemiologické skupiny a člen klinické skupiny pan profesor Roman Chlíbek. Zásadní podmínkou je, že prodělání nemocí covid-19 musí být v minulosti laboratorně potvrzené.

Odborné skupiny připravily a schválily nové algoritmy testování u epidemiologicky významných kontaktů (karanténa) a u osob s prokázanou nákazou (izolace). Epidemiologové se shodli, že asymptomatický kontakt, který je v karanténě, bude podroben testování nově 4. až 5. den od kontaktu. Test v prvních třech dnech byl u bezpříznakové osoby moc brzy, existovalo zde vysoké riziko nezachycení pozitivity. Proto jsme algoritmus podrobili odborné diskusi a změnili podle aktuálních odborných poznatků,“ doplnil profesor Chlíbek. Symptomatický kontakt bude nadále testován 1. až 5. den v závislosti na epidemiologickém vyhodnocení.

Změny odborníci odsouhlasili i v algoritmu testování u osob s prokázanou nákazou (lidé v izolaci). Pokud bude mít hospitalizovaný covid-19 pacient závažný průběh a příznaky u něj přetrvají i po 14 dnech, bude znovu otestován a při přetrvávající pozitivitě bude možné provést ještě test na životaschopnost viru (metoda kultivace). Vyjde-li test negativní, pacient je i při PCR pozitivitě neinfekční a může být přeložen na běžné oddělení. Při mírném nebo bezpříznakovém průběhu bude izolace ukončena po 10 dnech bez PCR testu. U bezpříznakových pacientů je podmínkou minimálně 3 dny absence klinických příznaků. Výjimkou jsou pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách, u kterých bude izolace vždy ukončena testem.

Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění, jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii zprávy z poradny. Takto lze předcházet zbytečným návštěvám v ordinacích lékařů jen kvůli vystavení potvrzení.

Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Sdílet
15.9.2020 9:23
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

S účinností ode dne 14. 9. 2020 (00:00 hod.) do odvolání:

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod.

Sdílet
15.9.2020 8:28
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin. *

* Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora.

Sdílet
15.9.2020 8:51
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Aktuální grafické informace ke koronaviru k 15. září 2020

01 02

03 04

05 06

Sdílet
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

Pro další aktuální informace sledujte ČT24 a ČRo:

Web ČT24

Živé vysílání ČT24

Web ČRo

Živé vysílání ČRo

 

Soubory ke stažení: