Online z Vlašimi

Město Vlašim / Online z Vlašimi
21.10.2020 19:17
Mateřská škola Kolonka - uzavření

V naší mateřské škole došlo ke kontaktu s osobami pozitivně testovanými na onemocnění COVID- 19.

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se škola do 30.10.2020 UZAVÍRÁ z důvodu nařízení karantény.

Sdílet
19.10.2020 17:33
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov - prosba o výpomoc

Prosíme naše kolegy – praktické lékaře a ambulantní specialisty – z našeho regionu o pomoc v benešovské nemocnici v době koronavirové.

Jsme na hranici personální kapacity, a tak nutně potřebujeme lékařskou výpomoc na denní směny, a nebo třeba i jen na noční služby.

Děkujeme.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Sdílet
19.10.2020 17:32
Mateřská škola Vorlina, Vlašim - školka je uzavřena

V Mateřské škole Vorlina, V Sadě 1900, Vlašim došlo ke kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19.

Děti i zaměstnanci MŠ Vorlina jsou dle nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v karanténě a školka je do 24.10.2020 uzavřena z důvodu nařízené karantény.

Všichni rodiče byli vedením Mateřské školy o této skutečnosti vyrozuměni a obdrželi sdělení KHS Středočeského kraje s dalšími pokyny. 

Sdílet
15.10.2020 18:35
Vyjádření starosty města Vlašimi k současné situaci.

Chraňte sebe i své okolí! Zodpovědnost, ukázněnost a ohleduplnost.

Celý text vyjádření Mgr. Luďka Jeništy najdete zde..

Sdílet
15.10.2020 18:33
Provoz mateřských škol ve Vlašimi

Pokyn zřizovatele pro mateřské školy zřizované Městem Vlašim.

Celý článek najdete zde..

Sdílet
14.10.2020 20:37
Ministerstvo vnitra ČR

Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4,
kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách (do 5 pracovních dnů, nebo do 24 hod), jsou stanoveny takto:

Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů:

• úterý:       8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00

• čtvrtek:    8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00

Sdílet
13.10.2020 19:50
Spolkový dům sourozenců Roškotových Vlašim

Provoz Spolkového domu Vlašim je výrazně omezen!

Zrušeny jsou všechny jednorázové i pravidelné akce pro veřejnost, kurzy, semináře, cvičení a další aktivity.

V provozu nadále zůstává Montessori školička a ubytovna.

Děkujeme za pochopení.

Sdílet
13.10.2020 12:00
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

S úterkem přichází další změny v koronavirových opatřeních, odkazy na aktuálně platná nařízení přinášíme níže:

Nová pravidla pro nošení roušek (od 13.10.):..

Nová pravidla pro provoz škol (od 14.10.)...

Nová pravidla pro shromažďování, služby, obchody, restaurace... (od 14.10.)...
 

Sdílet
13.10.2020 11:56
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

V souvislosti s epidemií koronaviru urgentně potřebujeme pomoc mediků či jiných studentů zdravotnických oborů
pro práci na pozici ošetřovatel či sanitář.

Medici či ostatní studenti zdravotnických oborů musí splňovat podmínky odborné způsobilosti daných profesí
dle zákona č. 96/ 2004 sb.

Prosíme o sdílení, děkujeme.
 

Sdílet
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
13.10.2020 9:06
Informace ze SOŠ a SOU Vlašim

Jak bude probíhat výuka?

Distanční výuka v rámci teoretického vyučování od pondělí 5. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020.

Odborný výcvik probíhá na všech pracovištích dle rozvrhu do úterý 13. 10. 2020. Od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na OV a výuka bude probíhat distančním způsobem.

MŠMT stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dny 26. října a 27. října 2020 jako volné dny. V těchto dnech nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Ing. Vladislav Novotný, ředitel školy

Sdílet
9.10.2020 12:19
Změna úředních hodin MěÚ Vlašim platná od 12.10.2020.

Na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8.10.2020 dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Vlašim.

Městský úřad Vlašim od 12.10.2020 bude pracovat v režimu dvou úředních dnů - pondělí a středy - v úředních hodinách:

Pondělí:    8:00 - 13:00
Středa:    12:00 - 17:00

V ostatních dnech je úřad pro veřejnost uzavřen.

V rámci komunikace s úřadem je upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

Klienti úřadu jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Klientům, kteří jeví příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů a kloubů, únava), kteří jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 se vstup do budov úřadu zakazuje.
 2. Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě porušení této povinnosti nebudou klienti obslouženi a budou zaměstnanci úřadu, příp. městskou policií, vykázáni z budovy.
 3. Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalovaných stojanů s desinfekčními prostředky.
 4. Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimálně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekacích zónách.
 5. Klienti jsou povinni dodržovat případné pokyny zaměstnanců úřadu a městské policie.
 6. Klienti jsou povinni číst a řídit se informačními tabulemi rozmístěnými na úřadě.


Ve Vlašimi dne 9. 10. 2020
Karel Balík, tajemník
 

Sdílet
6.10.2020 15:50
Charita Vlašim

Upozorňujeme všechny zájemce a studenty Akademie třetího věku, že druhý semestr přednášek Dějiny Evropy v souvislostech II., který měl být zahájen 15.10.2020 bude dočasně odložen. Děkujeme za pochopení.

Sdílet
6.10.2020 12:48
Zdravotnická záchranná služba SčK, p.o.

Přijede k Vám záchranka? Nasaďte si roušku, prosím!

Vzhledem k současnému epidemiologickému vývoji v souvislosti s Covid-19, prosíme všechny naše klienty a jejich rodinné příslušníky, aby používali během kontaktu s posádkou zdravotnické záchranné služby (ZZS) roušky.

Členové výjezdových posádek ZZS používají vždy při kontaktu s nemocným ochranné pomůcky – respirátor + brýle/štít, popř. celoobličejové masky nejen pro svoji, ale také pro Vaši ochranu.

Používáním roušek výrazně přispějete ke snížení možného rizika přenosu infekce. Chráníte tak sebe i nás. Bude-li Váš zdravotní stav, nebo Vašeho blízkého vyžadovat transport do zdravotnického zařízení, je povinné používat roušku i tam.

Děkujeme Vám všem za pochopení a spolupráci.

M. Dědič, výjezdová základna Vlašim.

Sdílet
6.10.2020 12:46
Domov ve Vlašimi - informace

V Domově ve Vlašimi byl diagnostikován Covid-19 u klientky. Tato klientka byla hospitalizována v nemocnici, vrátila se 10.9.2020, opět byla poslána dne 17.9.2020 k hospitalizaci do nemocnice, kde jí byl udělán test na Covid -19. Dne 20.9.2020 bylo KHS oznámeno vedoucí všeobecné sestře , že naše klientka je pozitivní na Covid-19. 

Ihned byla učiněna opatření dle nařízení KHS. U všech zaměstnanců, kteří byli v kontaktu s nakaženou a spolubydlící pozitivní klientky, byl proveden dne 22.9.2020 test na Covid-19, výsledky byly oznámeny 24.9.2020- všichni byli negativní. Přesto jsou zaměstnanci do výsledku druhých testů v pracovní karanténě. 

Druhý test u zaměstnanců byl proveden 29.9.2020, výsledky všech zaměstnanců byly známy 4.10.2020, všichni byli negativní. Tímto dnem všem zaměstnancům skončila pracovní karanténa.  Klientka, která byla pozitivní je již také negativní, ale je i nadále hospitalizována z důvodu jiného onemocnění.

Bc. Luděk Matoušek, ředitel

Sdílet
5.10.2020 16:25
Gymnázium Vlašim

K dnešnímu dni - pondělí 5. 10. 2020, nemáme žádnou třídu v karanténě. V devíti třídách vyššího gymnázia probíhá distanční výuka.
Ve čtyřech třídách nižšího gymnázia prezenční výuka za přítomnosti žáků ve škole.

Nadále úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, pracoviště Benešov a také s rodiči žáků.

Mgr. et Mgr. Martin Müller
ředitel Gymnázia, Vlašim, Tylova 271

Sdílet
5.10.2020 16:23
Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o.

NOVINKY ZE ZIMÁKU:
VEŘEJNÁ BRUSLENÍ JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENA !!! TO SAMÉ PLATÍ PRO SOUKROMÉ REZERVACE LEDU… 

Dále také upozorňujeme na úpravu "pravidel užívání" zimního stadionu. Vzhledem k aktuální situaci a novým nařízením platných od pondělí 5.10. jsme se rozhodli už nyní do odvolání zrušit pravidelná veřejná bruslení. Do odvolání rovněž nebudeme umožňovat soukromé rezervace ledové plochy a přerušujeme soutěže Amatérské hokejové ligy.

Zimní stadion bude i nadále v provozu (tréninky, zápasy) s tím, že od pondělí 5.10. budou mít vstup do všech vnitřních prostor stadionu povolen POUZE AKTIVNÍ SPORTOVCI/HRÁČI, TRENÉŘI S REALIZAČNÍM TÝMEM A PERSONÁL ZIMNÍHO STADIONU. 

Upozorňujeme, že v případě nedodržování platných nařízení hrozí úplné uzavření stadionu. Proto děkujeme za jejich dodržování a společně s Vámi budeme věřit, že se situace co nejdříve uklidní a budeme se moci vrátit do běžného režimu.
 

Sdílet
2.10.2020 12:58
Městský dům dětí a mládeže Vlašim

Na základě opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020 jsou veškeré kroužky od 5.10.2020 do 18.10.2020 zrušeny. Domeček bude v těchto dnech zcela uzavřen, včetně zahrady. 

Kancelář bude po tuto dobu v provozu, případné dotazy budou vyřizovány telefonicky na telefonním čísle: +420 317 842 310, nebo +420 724 148 443, popř. na e-mailové adrese: mddm@mddmvlasim.cz.

Děkujeme za pochopení.

Sdílet
2.10.2020 8:29
CHIRAMB Vlašim s.r.o. - MUDr.Roman Vacek

Organizace péče

 • nově s přihlédnutím k vyhlášení nouzového stavu : pacienti budou zváni na kontroly vždy po dohodě na nějakou konkrétní dobu a to do 30 minutové intervalu  - např.  na  10,00-10,30, tak aby se v čekárně nesešlo více než  10 lidí.  Vzhledem k tomu, že jsou zde i pacienti akutní, pravděpodobně  toto nebude možné vždy bezpečně zaručit.  Pokud jste odesláni např. praktickým lékařem k vyšetření je lépe předem zavolat - tel. 317 84 11 69 či 703 183 702. 
 • ponecháváme ke zvážení pacientů, zda stav skutečně vyžaduje osobní návštěvu , telefonická konzultace je samozřejmě vhodná - tel. 317 84 11 69 či 703 183 702. Upozorňujeme, že bolesti zad a neúrazové bolesti kloubů primárně nepatří na chirurgii a ačkoliv je  obvykle ošetřujeme, v těchto dnech je správnější obrátit se přímo na cílového odborníka  tj. ortopeda či praktického lékaře.
 • plánované drobné chirurgické výkony tj. vyříznutí drobných kožních a podkožních útvarů jsou zrušeny do skončení karantény.

 

Ošetřeni tedy budou  

 • akutní a bolestivé stavy
 • úrazy
 • pozvaní pacienti na nezbytné převazy, odstranění stehů či sejmutí sáder

 

Endoskopická vyšetření

 • počet vyšetření není  pandemií omezen, vyšetření vždy po objednání
 • dostavte  k vyšetření ideálně přesně na objednanou dobu , aby jste se vyhnuli sezení v čekárně, ideálně však  by měla za ideálních podmínek probíhat tak, že pacienti se dostaví krátce před plánovanou dobou vyšetření, počkají na parkovišti v autě na telefonickou výzvu, kdy  předchozí pacient již nebude v ambulanci a bude hotova dezinfekce přístroje a  povrchů. Doprovod pacienta nadále čeká v autě  a přijde teprve až na výzvu, kdy bude pacient připraven k odchodu po vyšetření.

 

Ordinační hodiny  

Pondělí   7,30 – 13,00
Úterý      7,30 – 12,00  od 13,00 pouze objednaní pacienti - malé chirurgické výkony            
Středa    7,30 – 13,00
Čtvrtek   8,00 – 12,00  od 13,00 pouze objednaní pacienti - malé chirurgické výkony   
Pátek     7,30 – 13,00

Povinnost nošení roušek je samozřejmá, jak vyplývá z nařízení vlády.

CHIRAMB Vlašim s.r.o., MUDr.Roman Vacek
Lidická 1715, Vlašim 25801
tel.: 317 84 11 69, www.chirurg.cz/chirambvlasim

Sdílet
1.10.2020 14:12
Městský úřad Vlašim

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, způsobené koronavirem, a negativním trendu jejího vývoje dochází ke změně úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 5.10.2020.

Bližší informace na webu města ZDE
Sdílet
29.9.2020 13:48
Kulturní dům Blaník - taneční kurzy

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a po domluvě s vedoucím kurzu p. Maršálkem se od 29.9.2020 (včetně)
pozastavuje taneční kurz pro studenty.

Zatím je předpoklad obnovení kurzu od 5.1.2021, nicméně vás budeme včas informovat na našich webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Kulturní dům Blaník Vlašim
E-mail: kdblanik@kdblanik.cz​, tel.: 317 842 288, 602 532 032

Sdílet
29.9.2020 12:26
Informace o provozu mateřských škol ve Vlašimi

Mateřské školy zřizované městem Vlašim fungují bez omezení.

Děti i pedagogové dodržují hygienická opatření. Prosíme, aby i rodiče respektovali a dodržovali nařízená opatření.

Sdílet
29.9.2020 10:28
Chirurgická ambulance Vlašim s.r.o.

Aktualizace ordinační doby na měsíc říjen 2020.

Ordinační doba:

Pondělí  7.30 - 14.00
Úterý      7.30 - 14.00
Středa    9.00 - 12.00
Čtvrtek   7.30 - 14.00
Pátek     7.30 - 14.00

Dovolená: dne 9.10.2020 - pátek

Před ošetřením se prosím objednejte na telefonu 723 427 958.

MUDr.Karel Marek, MUDr.Jiří Jakubův 

Sdílet
25.9.2020 16:37
Praktické informace - co následuje, jste-li pozitivní, nebo kontaktem pozitivního pacienta

Co Vás čeká, jste-li pozitivní na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete dozvědět jednak od svého ošetřujícího lékaře, pokud Vás indikoval k odběru (výsledek mu oznámí laboratoř), nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že Vy osobně od data zjištění pozitivity musíte setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi, setrvávat doma, praktický lékař Vám vystaví 10 denní izolaci, tj. e- neschopenku. Neschopenka je vydána ode dne zjištění pozitivního testu. V případě, že po 10 denní izolaci jste min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Váš praktický lékař Vás poté uschopní. Pokud příznaky nadále trvají, kontaktujte svého praktického lékaře.

Dále budete při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzváni k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut bez roušky. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (oslavy), spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů…

Seznam by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby.

Vaši rodinní příslušníci a všechny další osoby v rizikovém kontaktu s Vámi budou dle Vámi připraveného seznamu kontaktováni zaměstnanci KHS a další postup bude dle bodu 2.

 

Co Vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 budete osloveni ze strany místně (dle bydliště) příslušné KHS, jejíž zaměstnanci Vám zavolají v rámci epidemiologického šetření. Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka, s nímž jste se setkali, protože nějakou dobu trvá, než je na KHS předán seznam kontaktů ze strany pozitivní osoby (zpravidla do druhého dne). Může jich také být větší množství a rizikovost kontaktů je třeba vyhodnotit, což nemusí být z kapacitních důvodů možné zvládnout v průběhu jednoho dne. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například Vám to kamarád oznámí ještě dříve, než Vás kontaktujeme my), měli byste se podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontakty s dalšími lidmi.

Zaměstnanci KHS Vás informují o Vašem kontaktu s pozitivní osobou, a dále o tom, že v rozmezí 5.-7. dne od rizikového kontaktu (nejpozději však do 10. dne) s touto osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), tj. dostavit se na odběrové místo. Za tímto účelem Vám bude jimi vystavena elektronická žádanka na Vaše jméno. K tomu zaměstnanci KHS potřebují od Vás získat další údaje (bydliště, rodné číslo).

Dále budete informováni, že budete v karanténě (pokud jste byli v rizikovém kontaktu, ale v uplynulých 90 dnech jste onemocnění Covid 19 prodělali, do karantény nemusíte), jejíž délka se počítá 10 dnů od rizikového kontaktu s pozitivní osobou. Karanténu Vám vystaví Váš praktický lékař (dále jen „PL“) na základě Vaší telefonické komunikace s ním.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející s Vámi společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení.

Pokud bude test RT-PCR negativní, pokračujete v nastavené karanténě a při absenci klinických příznaků bude karanténa ze strany PL ukončena.

Pokud by první nebo druhý test RT-PCR byl pozitivní, byla by Vám nařízena ze strany praktického lékaře 10 denní izolace od data zjištění pozitivity a postup by byl dle 1. bodu.

 

Co Vás čeká, pokud jste rodiči dítěte, které bylo pozitivně testováno na Covid-19

Pozitivní výsledek se můžete jakožto zákonný zástupce dítěte dozvědět jednak od ošetřujícího praktického lékaře, pokud Vaše dítě indikoval k odběru (výsledek mu oznámí laboratoř), nebo od zaměstnanců hygienické stanice místně příslušné podle Vašeho bydliště, kteří výsledek z laboratoře zjistí v informačním systému infekčních nemocí. Výsledek je Vám sdělen telefonicky nebo pomocí textové zprávy, pokud se Vám nelze dovolat.

Při oznámení pozitivního výsledku je Vám sděleno, že dítě od data zjištění pozitivity musí setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi a setrvávat doma po dobu 10 dní od data zjištění pozitivity. Ostatní členové společné domácnosti budou v karanténě dle bodu 2. Dále budete vyzváni k vytvoření seznamu osob, které s Vaším dítětem byly v posledních dnech v rizikovém kontaktu a zaměstnanci KHS s těmito osobami následně provedou epidemiologické šetření dle bodu 2.

V případě, že po 10 denní izolaci bude Vaše dítě min. 3 dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby absolvovalo test. Pokud příznaky přetrvávají, můžete kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost, nebo dítě doma doléčit dokud příznaky nepominou.

 

Informaci vydala KHS - Opatření a lhůty zde uvedené jsou platné od 25. 9. 2020.

Sdílet
25.9.2020 16:48
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020

Hlasování zvláštním způsobem

2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev a do Senátu (2. kolo senátních voleb pak proběhne 9. a 10. října).

Osoby (oprávnění voliči), které jsou v izolaci (pozitivní test PCR na COVID-19) či v karanténě pro kontakt s osobou pozitivní na tutéž infekci, mají v těchto volbách umožněno hlasování tzv. zvláštním způsobem.

A to u volebního stanoviště z motorového vozidla či hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky.

V detailech odkazujeme na stránky Krajského úřadu Středočeského kraje: https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje

Osobám, majícím trvalé bydliště ve Středočeském kraji, je ve valné většině izolace nebo karanténa uložena jeho praktickým lékařem. Tedy osoby, které se obrátily vzdáleným přístupem na svého lékaře z důvodu pozitivity testu či nastoupení či ukončení karantény, jsou zaznamenány do seznamu České správy sociálního zabezpečení pro účely voleb.

Osoba, které byla izolace či karanténa uložena rozhodnutím KHS, tento doklad obdržela poštou. Jedná se o velmi výjimečné případy osob, které nemají žádného registrujícího praktického lékaře.

Osoby v izolaci či karanténě nepotřebují mít s sebou žádné potvrzení od lékaře či hygienické stanice (jak je nepřesně uvedeno na letáku MV ČR JAK VOLIT, který všichni voliči obdrželi).

Sdílet
24.9.2020 17:28
Rehabilitace a fyzioterapie Spine Cord Vlašim, s. r. o.

Chceme vás informovat, že ordinace Rehabilitace a fyzioterapie Spine Cord Vlašim, s. r. o. funguje bez omezení.

Děkujeme a přejeme hezký den.
Lenka Kalová

Rehabilitace a fyzioterapie Spine Cord Vlašim s.r.o.
Jana Masaryka 623
258 01 Vlašim

Sdílet
24.9.2020 10:10
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Odběrové místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov testuje bezplatně seniory. 

Testování tzv. RAPID TEST se týká lidí 65+ s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje, kteří přijdou z vlastního rozhodnutí, nepotřebují žádanku od praktického lékaře či hygienické stanice. 

Objednávají se telefonicky na čísle 702 153 653. 

Senioři se testují v samostatných buňkách (odběrové místo č.2), k dispozici mají i čekárnu. Odběrové místo funguje v areálu nemocnice u kotelny, vjezd z ulice Erbenova. 

 

POZOR!!! NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:

1) klienti s žádankou (odběrové místo č. 1)

od pondělí do pátku od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 19:00 hod.,

víkend od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 hod.

 

2) RAPID TEST a SAMOPLÁTCI (odběrové místo č.2)

pondělí až pátek od 7:00 do 12:00 a od 12:30 do 15:30 hod. 

 

Sdílet
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
24.9.2020 10:07
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 24. 9. 2020

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je vydán zákaz návštěv u pacientů na lůžkových odděleních Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Výjimka se uděluje v těchto případech:

 • přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení tehdy, je-li třetí osobou rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními osobami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, má tělesnou teplotu nedosahující 37°C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19 a používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)
 • návštěvy nezletilých pacientů
 • návštěvy pacientů s omezenou svéprávností
 • návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Toto nařízení je platné od 24. 9. 2020 do odvolání.

Sdílet
24.9.2020 9:58
ZŠ Vlašim Sídliště a ZŠ Vlašim Vorlina

Důležité upozornění!

Na obou vlašimských základních školách na základě dohody vedení těchto škol a zřizovatele bude výuka v pátek 25. 9. 2020 probíhat podle daného rozvrhu jednotlivých tříd.

Avizované ředitelské volno nevyužijeme, protože jsme si vědomi, že by způsobilo problémy zejména rodičům žáků I. stupně.


Vedení ZŠ Vlašim Sídliště a ZŠ Vlašim Vorlina

Sdílet
22.9.2020 12:40
CHIRAMB Vlašim s.r.o.

Organizace péče:

1/ chirurgická ambulance:  
ponecháváme ke zvážení pacientů, zda stav skutečně vyžaduje osobní návštěvu, telefonická konzultace je samozřejmě možná  - tel. 317 84 11 69 či 703 183 702.  
Upozorňujeme, že bolesti zad a neúrazové bolesti kloubů primárně nepatří na chirurgii a ačkoliv je  obvykle ošetřujeme, v těchto dnech je správnější obrátit se přímo na cílového odborníka  tj. ortopeda či praktického lékaře.
Plánované drobné chirurgické výkony tj. vyříznutí drobných kožních a podkožních útvarů provádíme po objednání.   

Ošetřeni tedy v pracovní  době budou:  
• akutní a bolestivé stavy
• úrazy
• pacienti pozvaní na  převazy, odstranění stehů, sejmutí sáder   atp.

2/ endoskopická vyšetření
• počet vyšetření není  pandemií omezen, vyšetření vždy po objednání

3/ ordinační hodiny  
Pondělí  7,30 – 13,00
Úterý     7,30 – 12,00    od  13,00   pouze objednaní pacienti -  malé chirurgické výkony            
Středa   7,30 – 13,00
Čtvrtek  8,00 – 12,00    od  13,00   pouze objednaní pacienti -  malé chirurgické výkony   
Pátek    7,30 – 13,00

Povinnost nošení roušek je samozřejmá, jak vyplývá z nařízení vlády.

CHIRAMB Vlašim s.r.o.
MUDr.Roman Vacek
Lidická 1715, Vlašim 25801

Sdílet
21.9.2020 15:33
Fotbalový klub FC Sellier&Bellot Vlašim

“B”  muži, dorost a starší žáci. 
U „B“ mužstva zjištěn pozitivní nález hráče  ze dne 8.8.2020 – ve spolupráci s KHS  Benešov trasováním vybráni 4 hráči, jež byli v nejbližším styku při zápase 6.9.2020  – pozitivní test  prokázán u hráče dorostu /ostatní negativní/ dne 10.9.2020.. .

Pozitivní hráč  byl v kontaktu ,jak s hráči dorostu, tak i s hráči “B” mužstva . Bylo přijato dne 11.9.   karanténí opatření KHS Benešov  a zrušení víkendových zápasů u mužstev -  “B” muži sobota 12.9. zápas Poděbrady , dorost  neděle 13.9. zápas Beroun a “B” dorost sobota 12.9. Vrdy. Trasováním pozitivního  hráče se zjistilo ,že jeho bratr je hráčem starších žáků  a odložil se i zápasU15+14  v neděli 13.9. v Novém Bydžově.

Klub zajistil  testování všech hráčů a trenérů mužstev v karanténě ve spolupráci s KHS Benešov na pondělí 14.9. 2020 od 11 hodin na stadioně Kollárova ulice . Testováno bylo celkem 82 osob  -71 hráčů  a 11 osob trenéři a pracovníci klubu,kteří se starají o chod mládežnických týmů. Výsledky testů byli u všech  testovaných negativní. 

Tímto bych chtěl za klub poděkovat za vstřícnost  a  pružné  jednání KHS Benešov v nastalé situaci jmenovitě paní Mgr.Taterové  a  všem vedoucím mužstev, jež připravilo přes sobotu a neděli datové podklady pro testování  paní  Čičatková, p.Lhotka  a  p.Toupal.

Za FC Sellier&Bellot Vlašim Jaroslav Svoboda,sekretář FC SB

Sdílet
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

Pro další aktuální informace sledujte ČT24 a ČRo:

Web ČT24

Živé vysílání ČT24

Web ČRo

Živé vysílání ČRo

 

Soubory ke stažení: