Online z Vlašimi

Město Vlašim / Online z Vlašimi
30.5.2024 8:48
Jízdní řád MHD Vlašim

Aktuální jízdní řád linky MHD Vlašim najdete ZDE.

 

Po přesměrování do vyhledávače na stránkách IDOS zadejte číslo linky 206001.
 

MHD

 

Sdílet
23.4.2024 20:18
Užívání veřejných prostranství při Májových slavnostech

Směrnice č. 1/2024 Rady města Vlašimi se vztahuje na užívání veřejných prostranství v majetku města při májových slavnostech od 30.4. do 1.5. každého roku.

Rozsah užívání viz mapy níže:

park husovo1 x_znosim_b x_domas_b x_sportz_spraval

Sdílet
16.4.2024 16:49
Rekonstrukce Sportovní ulice

Od poloviny dubna započaly zemní práce na rekonstrukci ulice Sportovní (mezi Sporthotelem a Sokolovnou).
Práce zde budou probíhat do konce června v různých částech ulice, a tak bude vždy uzavřena daná potřebná část.

Průjezd ulicí však není po celou dobu možný!

Přístup do Sporthotelu zůstává zachován, ovšem pouze z ulice Riegrova. Je jen pro pěší a vjezd je dovolen pouze dopravní obsluze!

sportovni ulice

Sdílet
9.10.2023 11:18
ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

❗️ Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v následujících termínech a lokalitách 👉

🟧 Dne 13. 10. 2023, 8:00-14:30 - Domašín
🟧 Dne 18. 10. 2023, 7:30-16:30 - Domašín
🟧 Dne 24. 10. 2023, 7:30-16:30 - Vlašim

👉 Konkrétní lokality, kde dojde k odstávkám el. energie, naleznete zde...

 

Sdílet
26.6.2023 15:50
PID - trvalé změny od června 2023

V červnu 2023 dochází vzhledem k termínu celostátní změny jízdních řádů, která proběhne 11.6., k následujícím drobným trvalým změnám v provozu vybraných autobusových linek PID. Na území Vlašimi a Votic se sjednocuje charakter zastávek na „na znamení“, některé středočeské zastávky budou mít nový název. 


ZRUŠENÍ ZASTÁVEK:
- Vlašim, Vlasákova (483, 487, 795, 844)
- Zdislavice, u hřbitova (792, 849)


ZMĚNA CHARAKTERU ZASTÁVEK:
Vlašim →  Všechny zastávky na území města jsou nově na znamení.


PŘEJMENOVÁNÍ ZASTÁVEK:
- Tehov → Tehov, hostinec
- Vlašim, hotel Vorlina → Vlašim, Sukova
- Vlašim, Sídliště → Vlašim, ZŠ Sídliště
- Vlašim, ZŠ u Vorliny → Vlašim, ZŠ Vorlina


ZMĚNY NA ŽELEZNICI:
Benešov u Prahy – Vlašim - celková změna jízdního řádu v pracovní dny:
- ve směru Benešov – Vlašim ráno (do cca 9 h.) změna polohy o 12 minut později (odjezdy z Be-nešova se posunou z 44. minuty na 56. minutu), poté až do večerních cca 21 hod. změna polohy o 11 minut dříve (odjezdy z Benešova se posunou z 44. minuty na 33. minutu),
- ve směru Vlašim –  Benešov ráno (do cca 9. hod.) změna polohy o 11 minut později (odjezdy z Vlašimi se posunou z 39. minuty na 50. minutu), dopoledne pojedou vlaky z Vlašimi nově v 9:50 a v 11:50, odpoledne až do večerních cca 21 hod. změna poloh o 13 minut dříve (odjezdy z Vlašimi se posunou z 39. min. na 26.minutu).


Zdroj: https://pid.cz/trvale_zmeny/trvale-zmeny-v-cervnu-2023-pro-kt/

 

mhd pid cerven

Sdílet
25.8.2022 13:01
ONLINE REZERVACE služeb na MěÚ Vlašim

Již od 1.4.2022 mohou občané využívat k rezervaci termínů na pracoviště odboru vnitřních věcí
(Evidence obyvatel, Občanské průkazy, Czech Point, Matrika, Ověřování, Cestovní doklady)
a na pracoviště odboru dopravy (Evidence vozidel, Technik – přestavby vozidel, Řidičské průkazy).

Klikněte zde... ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ.

Sdílet
15.12.2022 12:28
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance i pro zaměstnavatele

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva
na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou?

UP letak

Sdílet
14.10.2022 7:55
ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.
ČEZ stromy

Sdílet
20.8.2022 17:19
Úhyn ryb v řece Blanici

Ve Vlašimi, na řece Blanici pod supermarketem Billa, došlo v pátek k úhynu ryb.

Městský úřad je o této události informován, rybáři budou uhynulé ryby odklízet, informaci dostal i odbor ŽP, v pondělí budeme situaci řešit.

Podle prvních zpráv jsou dvě možné varianty - kontaminace vody, nebo příliš malý průtok vody v řece a tím nedostatek kyslíku ve vodě (ryby tam byly už v pátek).

Městský úřad spolu s odborem ŽP bude událost šetřit a informaci co nejdříve zveřejní.

Sdílet
21.7.2022 10:40
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Upozornění na odstávku elektřiny ve Vlašimi a jeho okolí dne 3.8.2022 od 8:00 do 18:00 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Hradiště
č. p. 5-11, 14-18, 20, 21, 22, 24
č. ev. 2
kat. území Hradiště (kód 703788): parcelní č. 864, 900/2, 901/2, 1037/24

Kondrac, část obce Dub
č. p. 1-15, 18-23, 27, 28, 30-35, 37, 38, 39, 42-47
č. ev. 29
kat. území Dub u Kondrace (kód 668966): parcelní č. 36/11, 36/19, 75, 76/1, 155, 162, 609/1, 670/2, 958/1

Veliš
č. p. 44

Vlašim
Jinošov: č. p. 97, 1018, 1044, 1106, 1876, 2039
Stará obora: č. p. 340
kat. území Vlašim (kód 783544): parcelní č. 2273/11, 2273/42, 2273/56

Sdílet
14.7.2022 9:50
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie ve Vlašimi, v Lidické ul. č.p. 667, dne 26.7.2022 od 8:00 do 14:00 hod.

Sdílet
12.7.2022 8:44
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Covid je i v našem kraji bohužel zase na vzestupu, nehledě na ostatní respirační onemocnění, která se v létě běžně vyskytují.

Preventivně tedy doporučujeme návštěvám u klientů v domovech pro seniory či u pacientů v nemocnicích nosit po celou dobu návštěvy respirátor či nanoroušku. Je to to nejmenší, co pro tuto zranitelnou skupinu obyvatel a pro Vaše bližní můžete udělat.

Děkujeme, že jste ohleduplní a pomáháte nám udržet stabilizovanou situaci tak, aby nebylo nutné přijímat razantnější opatření například v podobě zákazu návštěv.

Sdílet
12.7.2022 8:42
Dětské dopravní hřiště ve Vlašimi

Od úterý 12.7.2022 Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o. sjednocuje otevírací dobu DDH.

Otevřeno bude ve dnech - úterý, středa, sobota a neděle - vždy pod 15:00 do 20:00. 

Provoz DDH je samozřejmě závislý na počasí. Těšíme se na Vás!

Sportovní zařízení města Vlašimi, p.o.

ddh

Sdílet
11.7.2022 11:47
Informace Českého telekomunikačního úřadu

pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli společně případné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu a zároveň také využívat nové mobilní služby.

Celý dokument ke stažení zde

 

Sdílet
4.7.2022 8:42
Volby do zastupitelstev obcí

Registraci kandidátek pro volby do zastupitelstev obcí zajišťuje Městský úřad Vlašim, budova u Alberta.

Podrobné informace včetně vzorů kandidátních listin a jejich náležitostí jsou dostupné na úřední desce úřadu zde..

Sdílet
15.5.2022 21:16
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie!

Upozorňujeme! Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:


Dne 16. 5. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

 • Vlašim, Nádražní: č. p. 620, 639, 875, 1762, 1843, 1844, 1855
 • kat. území Vlašim (kód 783544): parcelní č. 3307

 

Dne 16. 5. 2022 od 8:00 do 14:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

 • Vlašim, Na Rámě: č. p. 283, 293, 321, 335, 772, 785, 791, 794, 1393
 • Vlašim, Pittermannova: č. p. 1873, 1890, 1956, 1957
 • Vlašim, Ratajská: č. p. 1226, 1284, 1791
 • kat. území Vlašim (kód 783544): parcelní č. 1069/94, 1088/4, 1189/165
Sdílet
14.7.2022 12:34
Městský úřad ve Vlašimi mění úřední hodiny pro veřejnost.

Od úterý 3.5.2022 budou úřední hodiny na pracovištích úřadu nastaveny takto:

 • Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
 • Úterý 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
 • Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Kompletní informace najdete zde..

Sdílet
25.4.2022 16:34
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Upozorňujeme! Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie:

 • dne 26. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 - Velíšská: č. p. 1872
 • dne 29. 4. 2022 od 8:00 do 15:00 - Hrazená Lhota parcelní č. 464
 • dne 29. 4. 2022 od 8:00 do 14:30 - Bolina č. p. 129, 130

oznameni cez

Sdílet
27.3.2022 21:00
Vyhlášení období déletrvajícího sucha

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

Období déletrvajícího sucha je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízením Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete zde:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:

- rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
- používání zábavní pyrotechniky,
- vypouštění „lampionů štěstí“,
- jízda parní lokomotivy,
- používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- vypouštění „lampionů štěstí“,
- vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
- zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!

 

pozár
 

Sdílet
19.2.2022 20:18
1. zasedání zastupitelstva města

se uskuteční ve středu dne 23. února v 16:00 hodin v sále Kulturního domu Blaník, Komenského 22, Vlašim.
PROGRAM: 
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM a zpráva o činnosti RM od posledního zasedání ZM
3. Doplnění Aktualizace č. 5 Programu rozvoje Města Vlašimi na období 2015-2025
4. Změna č. 7 Územního plánu města Vlašimi
5. Návrh rozpočtu města Vlašimi na rok 2022 včetně střednědobého výhledu
6. Finanční záležitosti
7. Majetkoprávní úkony a organizační věci
8. Dotazy, podněty a připomínky členů ZM a občanů
9. Závěr
Zasedání zastupitelstva města je podle § 93 zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejné.

pozvanka na zm

 

Sdílet
13.2.2022 13:42
Zpravodaj města Vlašimi

Nové vydání zpravodaje vyšlo tento pátek. Brzy ho můžete očekávat ve svých poštovních schránkách.

Na PC si ho můžete prohlédnout zde: https://www.mesto-vlasim.cz/zpravodaj-1/cislo-1-2022 

#vlasimzije

Sdílet
zpravodaj 1
1.2.2022 8:59
Katalog lékařů a zdravotnických zařízení v ORP Benešov

Velmi praktickou a užitečnou informaci, která se určitě hodí i občanům Vlašimska, zveřejnil Městský úřad v Benešově. Zveřejněný katalog by měl občanům sloužit jako jednoduchá pomůcka k nalezení kontaktů na jednotlivé lékaře, zdravotnická zařízení, domácí zdravotní péče a další zdravotnické instituce v Benešově a jeho okolí. 

Katalog je ke stažení ve formátu PDF zde..

 

Sdílet
katalog lekaru 01 katalog lekaru 02 katalog lekaru 03 katalog lekaru 04 katalog lekaru 05 katalog lekaru 06 katalog lekaru 07 katalog lekaru 08 katalog lekaru 09 katalog lekaru 10 katalog lekaru 11 katalog lekaru 12 katalog lekaru 13 katalog lekaru 14 katalog lekaru 15 katalog lekaru 16 katalog lekaru 17 katalog lekaru 18 katalog lekaru 19 katalog lekaru 20 katalog lekaru 21 katalog lekaru 22 katalog lekaru 23 katalog lekaru 24 katalog lekaru 25 katalog lekaru 26 katalog lekaru 27 katalog lekaru 28 katalog lekaru 29 katalog lekaru 30 katalog lekaru 31 katalog lekaru 32 katalog lekaru 33 katalog lekaru 34 katalog lekaru 35 katalog lekaru 36 katalog lekaru 37 katalog lekaru 38 katalog lekaru 39 katalog lekaru 40 katalog lekaru 41
12.1.2022 16:33
Povinná výměna starých kotlů

Zákon o ochraně ovzduší ukládá občanům povinnost odstavit do 31.8.2022 z provozu takové kotle, které nebudou splňovat alespoň 3. třídu dle ČSN EN 303-5.

Hlavním cílem výměny starých kotlů je zlepšení kvality ovzduší v sídlech, na kterém se lokální topeniště významně podílí.

Na výměnu starého spalovacího zdroje jsou připravovány dva dotační programy, které poskytnou občanům finanční podporu.

Domácnosti, kde žijí důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky.

Žádosti bude online vyřizovat krajský úřad, a to od počátku roku 2022. Zároveň nabídne odborné poradenství pro veřejnost.

Více informací najdete webu města Vlašimi zde

Zdroj obr: www.srovnejto.cz

Sdílet
Povinná výměna starých kotlů
11.1.2022 12:57
Zubní pohotovost pro Benešovsko

Středočeský kraj zajistil pro Benešovsko zubní pohotovost 

Zubní pohotovost bude dostupná každou sobotu od 7.00 do 11.00 hod.
Poskytovatelem, který tuto službu bude zajišťovat, je společnost TOPDENT na adrese Jiráskova 2042, 256 01 Benešov.

Mapa zde..

Bolest zubů může překvapit každého člověka a často přijde v tu nejnevhodnější dobu. Bývá to bolest velmi obávaná a často je nutné, ji co nejdříve vyřešit. I málo nápadná bolest by bez ošetření mohla mít nepříjemné následky. Co dělat, když nezabírají žádné léky proti bolesti? Pak zbývá zubní pohotovost. 

"Tato služba zde po dlouhou dobu chyběla. Přispějeme tak k lepší dostupnosti zdravotní péče.  Konečně se tak i Benešov připojí k velkým městům, kde již je standardně tato služba poskytována. „Spádová“ oblast není malá a práce bude jistě dost," říká středočeský radní pro oblast zdravotnictví, Pavel Pavlík.

Zdroj: www.benesov-city.cz

Sdílet
Zubní pohotovost pro Benešovsko
11.1.2022 12:48
Vlna Omikronu ve středočeské veřejné opravě

Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu

Vzhledem k očekávánému prudkému nárůstu incidence mutace COVID – 19 omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů a členů vlakových čet na železnici, připravuje Středočeský kraj systémové opatření, kterým se zajistí maximální možná míra zabezpečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje.

Absolutní prioritou zůstávají školní spoje a spoje v dopravních špičkách do a ze zaměstnání.

S platností od 12. 1. 2022 bude dispečink PID ve spolupráci s dopravci operativně zasahovat do provozu linek – jak v autobusech, tak ve vlacích s tím, že tyto informace budou zveřejňovány denně na webu www.pid.cz a na facebooku, instagramu a twitteru (vždy opět na stránkách či kanálu PID) a to vždy v 19:00 hodin v den před následujícím dnem provozu.

 

 • aktuální informace také najdete v PID lítačce, která je k dispozici v podobě aplikace pro mobily (IOS i Android)
 • posilujeme kapacity dispečerského řízení
 • od 17. 1. 2022 dojde k zavedení dočasně omezeného provozu s prioritou zachování školních spojů (prázdninový provoz bez omezení školních spojů!).
   

Další aktuální informace získáte zde: www.pid.cz, www.idsk.cz, nebo na dispečinku PID tel.: 234 704 560.

Toto opatření se dotkne primárně linek s velkou hustotu spojů formou prodloužení intervalu.

I přes takto nastavená opatření NELZE vyloučit, že v jednotlivých případech nedojde k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z pozitivních záchytů v rámci povinného testování provozních zaměstnanců při příchodu na pracoviště. 

Výše uvedená opatření budou platit do odvolání, předpokládáme cca do poloviny února 2022. Děkujeme za pochopení a všichni věříme v co nejbližší návrat k normálu.

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz, foto: http://atelier2h.cz/

Další informace o PID na https://pid.cz/integrace-vlasimsko-posazavi/

Sdílet
Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu
2.12.2021 13:46
Advent ve Vlašimi 2021
Bohužel se nemohlo konat jak tradiční rozsvícení stromku na Husově náměstí, tak ani s ním spojené vystoupení dětí z vlašimských MŠ.
A proto jsme pro Vás vytvořili krátké video, ve kterém si můžete prohlédnout alespoň část toho, o co jsme společně přišli.

Sdílet
26.11.2021 9:30
Testovací místo Na Lukách shání personál

Testovací místo Na Lukách nově zdvojnásobuje kapacitu testovacího centra, a proto potřebuje přibrat další zaměstnance na obsluhu.

Jedná se o administrativní (150 Kč/hod.) a zdravotnický personál (250 Kč/hod.).

V případě zájmu můžete volat na 777 940 614

Sdílet
banner_500x300_2 banner_500x300
24.11.2021 17:18
Nedostupnost telefonních linek

Omlouváme se za dnešní odpolední nedostupnost telefonních linek MěÚ Vlašim.
Chyba nebyla a naší straně, ale způsobil ji překopnutý telefonní kabel při výkopových pracích.

Sdílet
1.11.2021 9:00
Aktuální opatření od 1.11.2021

zmeny_1_11_1AKT_1

Sdílet
22.10.2021 9:31
Upozornění ČEZ K odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

Pro další aktuální informace sledujte ČT24 a ČRo:

Web ČT24

Živé vysílání ČT24

Web ČRo

Živé vysílání ČRo

 

Soubory ke stažení: