Plán dopravní obslužnosti města Vlašim pro léta 2022–2027

Město Vlašim / Úřední deska / Územní plánování Vlašim / Plán dopravní obslužnosti města Vlašim pro léta 2022–2027

Plán dopravní obslužnosti města Vlašim je zpracován na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Cílem plánu dopravní obslužnosti je formulace základních představ města o rozvoji veřejné osobní dopravy na jeho území. Plán dopravní obslužnosti zmiňuje důležité skutečnosti související s dopravní obslužností, jakými jsou demografie, geografie, komunikační síť a problematika smluvních vztahů. Hlavní důraz je kladen na dopravní obslužnost zajišťovanou objednávkou města, a to z pohledu kvality dopravy, organizace dopravy včetně výhledu ekonomického a tarifního. Praktické naplňování plánu je podmíněno stabilním ekonomickým prostředím.