Komise povodňová

Předseda: Mgr. Luděk Jeništa
Místopředseda: Karek Kroupa
Tajemník: Ing. Jana Zmeškalová
 Členové: Jitka Frajtáková
  Miloslav Kněžík
  Bc. Milan Mach
  Ing. Miroslav Novák
  Jaroslav Procházka
  Ing. Jaroslav Sedláček
  Martin Zavřel