Komise povodňová

Předseda: Mgr. Luděk Jeništa
Tajemník: Ing. Jana Zmeškalová
 Členové: Karel Kroupa
  Ing. Jiří Mrkva
  Ing. Milan Plašťiak
  Jaroslav Procházka
  npor. Ing. Rudolf Vlach
  Jaroslav Vondruška