Žádost o posouzení povodňového plánu a ověření souladu s povodňovým plánem vyššího stupně (PP obce s rpzšířenou působností)

publikováno 10.2.2012