Povodňová komise Vlašim

Předseda: Mgr. Luděk Jeništa, starosta
Místopředseda: Pytlíková Markéta, místostarosta
Tajemník: Walter Pavel, Mgr.
Členové: Hoza Miroslav, npor., Bc., Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, vedoucí oddělení - Obvodní oddělelní Vlašim
  Kněžík Miloslav, ředitel TS Vlašim, Libež, místostarosta
  Mach Milan, Velitel MP Vlašim, Bc., velitel, Městská policie Vlašim
  Novák Miroslav, Ing., pracovník odboru, Oddělení krizového řízení a obrany
  Sedláček Jaroslav, Ing.
  Sokol Jiří, npor., Bc. Et. Bc., Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, velitel stanice - Stanice HZS Vlašim
  Šaněk Rudolf,, velitel JPO Vlašim, velitel jednotky, JSDH Domašín
  Vopálka Melicharová Lenka, Ing.
  Zavřel Martin, VHS Benešov, vedoucí střediska Vlašim