Povodňová komise

Předseda: Mgr. Luděk Jeništa
Tajemník: Ing. Jana Zmeškalová
Členové: Karel Kroupa
  Ing. Jiří Mrkva
  Ing. Miroslav Novák
  Rudolf Šaněk
  Bc. et. Bc. Jiří Sokol
  Ing. Mareš