Komise pro projednávání přestupků města Vlašim

Město Vlašim / Město Vlašim / Starosta / Komise řízené starostou / Komise pro projednávání přestupků města Vlašim
Předseda: JUDr. Eva Šromová
  JUDr. Jaroslava Větrovská
Zapisovatelka: Zorka Houlíková
Členové: Mgr. Miroslav Dufek
  Marie Gregorová
  Mgr. Josef Kokta
  Ing. Ivana Kotrčová
  Jan Malušek
  Miroslav Matoušek
  Ing. Jana Provazníková
  Jaroslav Říha
  Bc. Jaroslav Smítka
  Ing. Eva Vaňková
  Blanka Vojtová