Prohlášení o přístupnosti

Město Vlašim / Přístupnost

Město Vlašim se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů., které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na https:///www.mesto-vlasim.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka v částečném souladu s metodickým pokynem k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací a o změněn zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný

  1. Z důvodu nepřiměřené zátěže:
    1. Historické dokumenty v minulosti naskenované do pdf formátu nejsou opatřeny textovou vrstvou a původní analogové originály již neexistují (v jejich případě je uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102)
    2. Aplikace pro objednávání stánků pro májové slavnosti. Vzhledem k omezenému užití by doplnění plně přístupné verze způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona) pro handicapované uživatele je umožněno alternativní objednání pomocí emailu/telefonu.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4.4.2023 Prohlášení bylo revidováno dne 10.4.2023

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu
Město Vlašim
Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
+420 313 039 313
info@mesto-vlasim.cz

Kontakt na technického provozovatele
Anawe, s.r.o.
Ruská 886 43601 Litvínov
+420 476 100 289
pristupnost@anawe.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz


Kaskádové styly lze vypnout pomocí odkazu Vypnout CSS (styly jdou poté opět zapnout). Tato funkčnost vyžaduje povolené cookies v prohlížeci.

Pro nejdůležitejší navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

[0] - úvodní strana
[1] - Budova A
[2] - Budova B
[3] - Budova C
[4] - prohlášení o přístupnosti
[5] - mapa serveru

Celá prezentaci je postavena na robustním publikačním systému Moje redakce© , který pro vás dodává Anawe (www.anawe.cz - Vše pro Vaší prezentaci nejen na internetu).

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.