Přístupnost

Město Vlašim / Přístupnost

Město Vlašim se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny stránky elektronického nástroje E-ZAK provozovaného na adrese https:///www.mesto-vlasim.cz.

Stav souladu

Tyto stránky jsou plně v souladu s WCAG 2.1 Level AA.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.4.2022 na základě vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Mechanizmus zpětné vazby je poskytnut prostředníctvím e-mailové adresy pristupnost@anawe.cz. Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete posílat na výše uvedenou adresu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se uživatel může obrátit na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz


Kaskádové styly lze vypnout pomocí odkazu Vypnout CSS (styly jdou poté opět zapnout). Tato funkčnost vyžaduje povolené cookies v prohlížeci.

Pro nejdůležitejší navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

[alt + shift + 0] - úvodní strana
[alt + shift + 1] - Budova A
[alt + shift + 2] - Budova B
[alt + shift + 3] - Budova C
[alt + shift + 4] - prohlášení o přístupnosti
[alt + shift + 5] - mapa serveru

Celá prezentaci je postavena na robustním publikačním systému Moje redakce© , který pro vás dodává Anawe (www.anawe.cz - Vše pro Vaší prezentaci nejen na internetu).

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.