Město Vlašim realizovalo od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015 projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00042, kterým zajistilo zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity poskytovaných služeb a poradenství v sociálně-právní ochraně.Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim, reg. č. CZ 1.04./3.1.03/C2.00042, byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operočního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

 

V rámci projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Vlašim proběhl dne 23. 4. 2015 odborný workshop na téma "Poskytování sociálních služeb dětským a dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným  postižením v Integrovaném centru sociálních služeb Odlochovice".

Poskytování sociálních služeb dětským a dospělým osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením v Integrovaném centru sociálních služeb Odlochovice (pdf 365,45 kB)

V rámci projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Vlašim proběhl dne 26. 02. 2015 odborný workshop na téma "Práce s psychiatrickým a nemotivovaným klientem."

Práce s psychiatrickým a nemotivovaným klientem (pdf 322,61 kB)

V rámci projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim proběhl dne 11. 9. 2014 odborný workshop na téma "Práce s rodinou v obtížných životních situacích se zaměřením na domácí násilí".

Práce s rodinou v obtížných životních situacích se zaměřením na domácí násilí (pdf 285,26 kB)

V rámci projektu Podpara standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim proběhl dne 31. 7. 2014 odborný workshop na téma "Společně v sociálně-právní ochraně."

Společně v sociálně-právní ochraně (pdf 318,16 kB)

Tisková zpráva projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim

Tisková zpráva č. 3/2015 (pdf 283,66 kB)

Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ocrhrany OSPOD Města Vlašim.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany (pdf 887,89 kB)

Pozvánka na workshop "Práce s psychiatrickým a nemotivovaným klientem"

Pozvánka na workshop (pdf 263,53 kB)

Město Vlašim v rámci realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim", pořádalo dne 11. 9. 2014 odborný workshop pro zástupce spolupracujících subjektů na téma "Práce s rodinou v obtížných životních siutacích se zaměřením na domácí násilí".

Domácí násilí není tabu (pdf 252,38 kB)

V rámci realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim", reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00042 proběhl dne 11. 9. 2014  ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových odborný workshop na téma "Práce s rodinou v obtížných životních situacích se zaměřením na domácí násilí."

Odbroný workshop

Město Vlašim v rámci realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00042 pořádá odborný workshop dne 11. 09. 2014 od 09:00 hodin do 13:00 hodin ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových, Palackého nám. 65, Vlašim.

Workshop bude zaměřen na práci s rodinou v obtížných životních situacích se zaměřením na domácí násilí.

Dne 31. 07. 2014 pořádalo Město Vlašim v rámci realizace projektu "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim", reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00042 workshop "Společně v sociálně-právní ochraně".