Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany (pdf 887,89 kB)

Pravidla a postupy pro naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ocrhrany OSPOD Města Vlašim.

publikováno 31.7.2015