Akční plán programu ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim

Akční plán ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky (www.sfzp.cz) na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (www.mzp.cz).

Předmětem projektu, registrační číslo 1210200007, je zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím zpracování akčního plánu a následné realizace příslušných opatření.

logo1logo2

publikováno 15.4.2024