Intenzifikace systému sběru a svozu ve městě Vlašim

Název projektu: Intenzifikace systému sběru a svozu ve městě Vlašim

Č.projektu CZ.05.01.05/XX/22_004/0000578

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

V rámci projektu budou pořízeny kompostéry pro kompostování bioodpadů z péče o zeleň ze zahrádek a rostlinných zbytků z domácností (zejména pro obyvatele rodinných domů), nádoby na separovaný odpad pro doplnění veřejných sběrných hnízd a malé plastové nádoby pro zavedení systému odděleného shromažďování plastových a papírových odpadů a bioodpadu od prahu domu v zástavbě rodinných domů ve městě Vlašim.

Realizace projektu: 07/2023 – 11/2023

Intenzifikace systému sběru a svozu ve městě Vlašim

publikováno 18.7.2023