IROP - projekt Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim

Stručný popis projektu:

Projekt "Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim" je zaměřen na zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání ve Vlašimi. Realizací projektu dojde k přístavbě ke stávající budově MŠ K Vodárně a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v této mateřské škole. Výstupem projektu je přístavba mateřské školy bezbariérově přístupná včetně bezbariérového WC.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vlašim přístavbou ke stávající budově MŠ K Vodárně. Díky přístavbě Mateřské školy K Vodárně bude po realizaci stavby schopná uspokojit veškerou poptávku rodičů po umístění dětí do mateřské školy. Realizací projektu dojde k dosažení dostupnosti kvalitních zařízení péče o děti v předškolním věku, které nevytváří bariéry pro návrat žen po mateřské dovolené na trh práce a nelimituje využití předškolního vzdělávání k vytváření studijních schopností a sociální integrace jednotlivců, obzvláště dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a zdravotně tělesně postižených dětí.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je přístavba budovy sloužící pro předškolní vzdělávání, která zajistí dostatečnou kapacitu kvalitního a cenově dostupného zařízení a tím umožní lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Přístavba bude bezbariérově přístupná a v přístavbě bude také bezbariérové WC - zajištění podmínek pro děti se speciálními potřebami (hendikepované).

 

Projekt "Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim" je spolufinancován Evropskou unií č.projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008445.

publikováno 3.12.2018