vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

IROP - projekt Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim

Stručný popis projektu:

Projekt "Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim" je zaměřen na zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání ve Vlašimi. Realizací projektu dojde k přístavbě ke stávající budově MŠ K Vodárně a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v této mateřské škole. Výstupem projektu je přístavba mateřské školy bezbariérově přístupná včetně bezbariérového WC.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ve městě Vlašim přístavbou ke stávající budově MŠ K Vodárně. Díky přístavbě Mateřské školy K Vodárně bude po realizaci stavby schopná uspokojit veškerou poptávku rodičů po umístění dětí do mateřské školy. Realizací projektu dojde k dosažení dostupnosti kvalitních zařízení péče o děti v předškolním věku, které nevytváří bariéry pro návrat žen po mateřské dovolené na trh práce a nelimituje využití předškolního vzdělávání k vytváření studijních schopností a sociální integrace jednotlivců, obzvláště dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a zdravotně tělesně postižených dětí.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je přístavba budovy sloužící pro předškolní vzdělávání, která zajistí dostatečnou kapacitu kvalitního a cenově dostupného zařízení a tím umožní lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Přístavba bude bezbariérově přístupná a v přístavbě bude také bezbariérové WC - zajištění podmínek pro děti se speciálními potřebami (hendikepované).

 

Projekt "Přístavba MŠ K Vodárně, Vlašim" je spolufinancován Evropskou unií č.projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008445.

publikováno 3.12.2018
vytvořilo Anawe