IROP - Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim

Hlavní cíle projektu - zvýšení kvality výuky prostřednictvím vybudování 3 odborných jazykových učeben a polyfunkční odborné učebny pro I. stupeň a vybavení nových odborných učeben a modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů (učebna fyzika a chemie a učebna přírodopisu) byl naplněn.

Odborná učebna fyziky a chemie je vybavena žákovskými lavicemi s boxem se zdrojem napětí 5V, 0-24V, katedrou se zásuvkou a stolním počítačem, demonstračním stolem, skříňkou se dřezem, skříněmi pro ukládání pomůcek a židlemi. Každý žák má k dispozici notebook dobíjený v pojízdném boxu, jeden má k dispozici i pedagog, práce studentů je řízena stolním počítačem. V učebně je tabule s interaktivním dataprojektorem na elektricky ovládaném pojezdu. Dataprojektor je řízen ze stolního počítače. Ozvučení je realizováno externími reproduktory. Učebna je vybavena pomůckami, jako je měřící systém k měření fyzikálních veličin, vodiče, digitální milimetr, kompaktní elektronické váhy, sadami žákovských cvičení a Bunsenovými laboratorními kahany. Technologie konektivity je u místněná v tech. místnosti kabinetu fyziky.

Odborná učebna přírodopisu je vybavena žákovskými lavicemi s boxem na ukládání mikroskopů a zdrojem napětí 5V, 0-24V, katedrou se zásuvkou a stolním počítačem, skříněmi pro ukládání pomůcek a židlemi. Pro každého žáka je k dispozici notebook dobíjený v pojízdném boxu, jeden notebook má i pedagog, práce studentů je řízena stolním počítačem. V učebně je tabule s interaktivním dataprojektorem na elektricky ovládaném pojezdu. Dataprojektor je řízen ze stolního počítače. Ozvučení je realizováno externími reproduktory. V učebně je umístěn elektrický mikroskop, mikroskopy pro žáky, preparační sady pro žáky, sady mikroskopických preparátů, soubor minerálů a hornin. Technologie konektivity je umístněná v tech. místnosti kabinetu fyziky.

Polyfunkční odborná učebna pro I. Stupeň je rozdělena na jednotlivé pracovní koutky. Vznikl koutek cizích jazyků, přírodních věd, technický a řemeslný. V rámci řemeslného koutku byl vybudován kuchyňský kout. Ten je vybaven elektrickými spotřebiči a nádobím. Pracovní koutky jsou vybaveny pracovními a žákovskými stoly, židlemi a skříněmi pro ukládání pomůcek. Učebna je vybavena 2 mobilními výškově nastavitelnými stojany s dotykovou obrazovkou. Stojany se dají převést do jakéhokoli pracovního koutku. V učebně je umístěn whiteboard, laminovačka, řezačka, přístroj na kroužkovou vazbu, tiskárna a kopírka se skenerem. Do učebny byly dodány pomůcky k výuce předmětů pro pracovní výchovu, výuku Náš svět a kosmická výchova, která je vyučována v rámci montessori programu. Dále je vybavena pomůckami pro vzdělávací obor matematika. Technologie konektivity je umístněná v tech. místnosti vzduchotechniky. Pro polyfunkční učebnu byla vybudována multifunkční šatna, která je umístěna v 1 PPP, a je vybavena šatními skříňkami s lavičkou.

Odborné učebny cizích jazyků jsou vybaveny žákovskými lavicemi, židlemi, skříněmi vysokými a nízkými, boxem na sluchátka a notebookem pro každého žáka dobíjeným v pojízdném boxu, katedrou se stolním počítačem. Jeden notebook má i pedagog, práce studentů je řízena stolním počítačem. V každé třídě je umístěna interaktivní tabule s dataprojektorem a reproduktory, whiteboard, výškově nastavitelný stojan s dotykovou obrazovkou. Pro výuku cizích jazyků je zakoupen výukový software. U každé výukové učebny byl vybudován kabinet pro pedagogy, tedy 3 kabinety. Každý je vybaven nábytkem, židlemi, multifunkční tiskárnou, laminovačkou, řezačkou a přístrojem na kroužkovou vazbu. Součástí jednoho kabinetu je i sklad určený pro skladování materiálu a pomůcek. Technologie konektivity je umístněná v tech. místnosti vzduchotechniky.

Vybudováním výtahu a nájezdové rampy se stala škola bezbariérovou. Projekt byl ukončen 9.9.2019.

Na projekt byla poskytnuta podpora z EU - Integrovaný regionální operační program (IROP).

 

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim - číslo projektu:
reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004079

 

IROP_logo_new

 

publiikováno: 18.9.2019

 


 

IROP - Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky prostřednictvím vybudování 3 odborných jazykových učeben a polyfunkční odborné učebny pro I. stupeň a vybavení nových odborných učeben a modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů (učebna fyzika a chemie a učebna přírodopisu).

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence - komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory.

Na projekt je poskytována podpora z EU  Integrovaný regionální operační program (IROP).

 

Zlepšení kvality vzdělávání na ZŠ Sídliště Vlašim - číslo projektu:
reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004079

 

IROP_logo_new

publikováno 17.10.2018