IROP - Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ Vorlina

Stručný popis projektu:

Projekt "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ Vorlina" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o rekonstrukci dvou odborných učeben pro neformální a zájmové vzdělávání, zkvalitnění bezbariérového vstupu. Díky projektu vznikne multifunkční učebna a polytechnická učebna, šatna s recepcí.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření vhodného zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání. Zároveň dojde i ke zkvalitnění výuky zájmového a neformálního vzdělávání, jelikož se vytvoří nové výukové prostory. Dojde k pořízení vybavení do nových odborných učeben s vazbou na klíčové kompetence "přírodní vědy", "komunikace v cizích jazycích", "práce s digitálními technologiemi" a "technické a řemeslné obory". Bezbariérovým vstupem bude zkvalitněný a komfortnější přístup k odborným učebnám i pro osoby tělesně handicapované. Úprava zeleně a venkovního prostranství bude realizována s cílem vyššího komfortu osob z cílových skupin při venkovních aktivitách.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu bude jedna polytechnická a jedna multifunkční učebna pro zájmové a neformální vzdělávání včetně vnitřního vybavení učeben moderní výukovou technologií a souvisejícím příslušenstvím. Vstup k odborným učebnám bude bezbariérový. Dále dojde k úpravě zeleně a venkovního prostranství.

Projekt "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ Vorlina" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ Vorlina - číslo projektu: 
reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004908

 

irop

publikováno 17.10.2018