Projekt – Konsolidace IT a nové služby TC města Vlašim

Projekt – Konsolidace IT a nové služby TC města Vlašim

 

eu loga

 

Město Vlašim získalo v roce 2014 dotaci na elektronizaci služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy.

 

Označení projektu

Výzva: 22 – Kontinuální výzva pro 6.2.1 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Operační program: 6.2 - Integrovaný operační program (IOP)

Oblast podpory: 6.2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě

Název projektu: Konsolidace IT a nové služby TC města Vlašim

Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/22.09475

Rozpočet projektu: 5 938 680,- Kč, z toho 5 047 878,- Kč ze zdrojů EU

Období realizace projektu: 17.10.2014 – 30.6.2015

 

Části projektu:

 

1/   „Modernizace datového uložiště a služeb TC (technologického centra) města Vlašim“, korespondující s částí 1 výzvy „Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury“.

Obsahem řešení této části projektu je realizace:

 • metro clusteru datového úložiště s instalovanou RAW kapacitou  62 TB
 • aktivních prvků pro topologii SAN
 • virtualizačního softwaru datového úložiště

2/  „Nově elektronizované agendy informačního systému města Vlašim“, korespondující s částí 4 výzvy, “Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních EIS s registry veřejné správy“.

Obsahem řešení realizaci této části projektu je:

 • speciální stavební úřad včetně úřadu památkové péče
 • centrální správa procesů a elektronizace agend zahrnující následující oblasti:
  • životní prostředí
  • sociální agendy
  • přestupky
  • stížnosti, petice
  • informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
  • hřbitovní agenda vč. nástroje pro správu smluvních vztahů
  • vnitřní integrovaný portál
 • centrální správa dat, údajů, procesů a postupů
 • ukládání dokumentů obsahujících citlivá data a údaje do databáze
 • omezení/zamezení ukládání dokumentů na lokální disky
 • jednotný přístup k IS ZR přes centrální přístup
 • vytvoření univerzálního řešení pro všechny zaměstnance v souladu s legislativou ČR
 • sjednocení postupů a procesů na jednotlivých odborech
 • centrální monitoring smluvních vztahů
 • správa identit ve vztahu k dříve realizovaným projektům provozovaným v TC
 • optimalizace vnitřních procesů.

Cíl projektu

Celkovým cílem projektu je snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru a zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy. Celkového cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:

- modernizace územní veřejné správy, zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií (ICT),

- zvýšení institucionální kapacity, efektivnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a jejich služeb,

- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy,

- modernizace a automatizace vnitřních procesů, jejichž výstupem je rychlejší a spolehlivější poskytování služeb veřejné správy veřejnosti,

- propojení jednotlivých subsystémů a registrů, které budou využitelné i pro potřeby veřejnosti, s cílem nejen dosáhnout úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity, snížit zatížení pracovníků územní veřejné správy a subjektů služeb poskytovaných veřejnou správou.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Švejda, jiri.svejda@mesto-vlasim.cz, tel.: 313 039 427

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Šance pro Váš rozvoj“

publikováno 30.6.2015