Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Projekt - Modernizace a rozšíření zázemí pro sociální služby

Projekt "MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY" je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde ke zlepšení kvality a komfortu nabízených sociálních služeb, zlepší se podmínky a prostředí zázemí domova s pečovatelskou službou. Cílem projektu je modernizace a rozšíření zázemí domova s pečovatelskou službou k poskytování sociálních služeb.

Cíle projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce a rozšíření zázemí pro sociální služby – pečovatelskou službu. Zázemí domova s pečovatelskou službou bude poskytovat registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách cílovým skupinám osobám - sociálně vyloučeným, osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám se ZP. Sociální služba, konkrétně pečovatelská služba, přispěje k tomu, aby se cílové skupiny mohly lépe začlenit do společnosti, sociální služba se pro ni stane dostupnější. Odborná dlouhodobá práce s cílovou skupinou také přispěje k tomu, aby se cílová skupina udržela v běžné společnosti a nebyla ohrožována sociálním vyloučením.

Výsledky projektu:

Zázemí pro poskytování úkonů pečovatelských služeb, které bude využíváno nejen klienty domova za účelem realizace sociálních služeb. Budou zde poskytovány sociální služby pro cílové skupiny. Cílem pečovatelské služby je pomáhat starým a zdravotně postiženým lidem na základě jejich individuálně určených potřeb, vést plnohodnotný život, a to navzdory jejich handicapům.

publikováno 18.9.2020