Projekt „Modernizace odborných učeben ZŠ Vorlina" je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k modernizaci 4 odborných učeben s vazbou na podporované oblasti přírodní vědy, cizí jazyky, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi, k modernizaci zázemí pedagogů a k zajištění bezbariérovosti celé školy. Moderní vyučovací technologie tak i vzdělávací proces bude kvalitní a bude reagovat na požadavky na uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Cíle projektu:

Cílem projektu „Modernizace odborných učeben ZŠ Vorlina“ je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.

ss

publikováno 8.11.2023