Projekt - Poznejte Orlinský les

 

Projekt  „Poznejte Orlinský les“

Cílem projektu je vybudování nové pěší turistické okružní stezky propojující jihozápadní okraj městské části města Vlašim s orlinským údolím a navazující na poutní cestu Blaník - Říp.

Pěší stezka nepřesáhne šíři 2 m, dojde k propojení stávající lesní cesty s polní cestou a alejí, místo vstupu a výstupu bude shodné. Délka stezky bude činit 1,9 km.

Pomocí stezky bude možné navštívit rybník Orlinská nádrž, který je zejména v letním období atraktivním koupadlem pro místní obyvatele. Stezka zatraktivní okolí města nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele, kterým přiblíží místo jejich života novým úhlem pohledu jakožto historie, přírodní zajímavosti apod.

Výsledkem projektu bude vybudování nové stezky v trase stávající lesní pěšiny a její propojení s polní cestou a alejí. Vznikne tak nová pěší okružní turistická stezka, která propojí jihozápadní okraj městské části Vlašimi s orlinským údolím a poutní cestou Blaník-Říp. Stezka bude osazena lavičkami, které budou sloužit jak pro odpočinek, tak i pro kvalitní užití výhledů na vzrostlé duby a Orlinský potok. Po celé trase budou umístěny koše.

Realizace projektu byla podpořena Evropskou unií prostřednictvím Místní akční skupiny Blaník

 

loga EU 

  logo MAS

 

 

publikováno 3.6.2021