Rekonstrukce veřejného osvětlení - 1.etapa

Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení 1.etapa

Výzva NPO 1/2022, č. dotace 2182000385

Termín realizace: 08/2023 – 01/2024

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové náklady projektu: 7,1 mil Kč, dotace 3,5 mil Kč.

V rámci projektu dojde k obnově stávajícího veřejného osvětlení.  Bude vyměněno cca 400 svítidel na hlavních tazích městem a na Sídlišti Sever dojde k výměně i sloupů a rozvodů veřejného osvětlení. Součástí této rekonstrukce bude i výměna rozvaděčů a spínacích bodů, které budou osazeny moderními technologiemi.Tato rekonstrukce povede k úspoře energie .

EU     NPO        MPO

publikováno 16.10.2023