Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného a informačního systému pro město Vlašim

Město Vlašim realizovalo dva projekty protipovodňových opatření.
Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.

loga eu

Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného a informačního systému pro město Vlašim 

registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011166

celkové způsobilé výdaje: 2 589 237 Kč

dotace EU: 1 812 466 Kč

Cíl projektu: Aktualizace digitálního povodňového plánu pro město Vlašim a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro město Vlašim. Realizací projektu bude 99 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Datum zahájení realizace projektu: 9.12. 2020

Datum ukončení realizace: 31. 3. 2021

01 projekt

 

publikováno 26.7.2021