Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vlašim a území ORP Vlašim a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vlašim

Město Vlašim realizovalo dva projekty protipovodňových opatření.
Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí.

loga eu

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vlašim a území ORP Vlašim a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vlašim 

registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009060

celkové způsobilé výdaje: 8 516 754 Kč

dotace EU: 5 961 729 Kč

Cíl projektu: Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vlašim a pro ORP Vlašim a rozšíření lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro město Vlašim. Realizací projektu bude 99 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 2 obce budou chráněny digitálním povodňovým plánem.

Datum zahájení realizace projektu: 11. 5. 2020

Datum ukončení realizace: 31. 1. 2021

02 projekt

 

publikováno 26.7.2021