Regulační plán č. 4

Do listinných podob regulačních plánů je možno náhlednout v úřední hodiny na MěÚ Vlašim, odboru výstavby a územního plánování, kancelář č. 302.  

 

Schválené regulační plány ÚP Vlašim: