Schválená územně plánovací dokumentace

K nahlédnutí zde na tomto webu: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/reg_up/