Symboly města

Město Vlašim / Město Vlašim / Symboly města

Městský prapor
vlajka Snímek nám ukazuje slavnostní inauguraci městského praporu v dubnu roku 1994 na nádvoří zámku.  
městský prapor Městský prapor byl přidělen městu heraldickou komisí Poslanecké sněmovny ČR na počátku roku 1994. Sestává ze tří vodorovných pruhů. Zlatého, stříbrného a modrého. Tyto barvy vycházejí z barev městského znaku. Inaugurace praporu v dubnu 1994 na nádvoří zámku byla velkou kulturní událostí.
Městský znak
městský znak Městský znak /vlevo/ pochází z doby okolo roku 1580. Zlatá písmena A K Z P v horním modrém poli jsou iniciály Aleše Klenovského ze Ptení. Tato verze, kterou vidíte, je oficiální, městský znak pro účely grafických listů, slavnostních tisků má pochopitelně mnoho mutací.
Městská pečeť
městská pečeť Jednu z prvních podob dnešní verze městského znaku dokazuje i městská pečeť z roku 1580, kde je znak již v této podobě vyobrazen.
stará pečeť I na nejstarší městské pečeti, datované na přelom čtrnáctého a patnáctého století má znak celkem stejnou podobu, tedy hradby s cimbuřím, označení to města hrazeného. Pochopitelně iniciály A K Z P tu ještě nejsou, znak je olemován stuhami, nápisy na nich jsou však nečitelné.