Úřední deska KVU

Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - svatováclavské slavnosti ODSH 37567/21 MaE 20.9.20215.10.2021

OOP - přech. DZ - svatováclavské slavnosti (pdf 237,50 kB)

OOP - přech. DZ - most č. 112-038 Čechtice ODSH 44987/21 MaE 16.9.20211.10.2021 pdf 231,03 kB

příloha (pdf 472,24 kB)

OOP - přech. DZ - uzavírka Družstevní ODSH 44794/21 MaE 16.9.20211.10.2021 pdf 241,25 kB

příloha (pdf 5 935,27 kB)

OOP - přech. DZ silnice 1258, 1259 a 12510 ODSH 44417/21 MaE 15.9.202130.9.2021 pdf 256,94 kB

příloha (pdf 8 927,13 kB)

OOP - přech. DZ - SEK S. Hellera ODSH 44385/21 MaE 15.9.202130.9.2021

příloha (pdf 3 946,17 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 30.8.2021

RO č. 7 (pdf 435,78 kB)

RO č. 8 (pdf 436,16 kB)

RO č. 9 (pdf 452,42 kB)

Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6 16.7.2021

RO 5 (pdf 409,31 kB)

RO 6 (pdf 432,71 kB)

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2020 24.6.2021 pdf 1 372,07 kB

zpráva o přezkumu 2020 (pdf 14 395,66 kB)

Rozpočtové opatření č. 4 9.6.2021 pdf 385,87 kB
Rozpočtové opatření č. 2. a 3. 29.4.2021 pdf 421,59 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 413,47 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2022 a 2023 16.4.2021

Kulturní dům Blaník (pdf 135,48 kB)

MěDDM (pdf 134,66 kB)

Městská knihovna (pdf 51,60 kB)

MŠ Domašín (pdf 439,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ Kolonka (pdf 439,79 kB)

MŠ Velíšská (pdf 134,27 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,81 kB)

Spolkový dům (pdf 135,31 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,31 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 439,12 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 440,04 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 431,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,37 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 31.3.2021 pdf 391,73 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2021 1.3.2021

RO 2021- ZM (pdf 158,17 kB)

rozpočet SF (pdf 92,87 kB)

Důvodová zpráva 2021k (pdf 129,18 kB)

příloha důvodové zprávy (pdf 311,29 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2022 a 2023 1.3.2021

RV 2022 (pdf 185,86 kB)

RV 2023 (pdf 190,38 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 23.12.2020 pdf 279,66 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2277/181 a částí pozemku parc.č. 2277/182 v k. ú. Vlašim MAJ 47515/21-SOH 24.9.202111.10.2021 pdf 290,21 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1822/21 v k. ú. Vlašim o výměře 10 m2 MAJ 46654/21-SOH 22.9.20218.10.2021 pdf 384,48 kB
Informace pro poplatníky daně z nem. věcí - uplatnění osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) zák.o dani z nem. věcí na období r.2022 MAJ 39578/21-SoH 27.8.202130.9.2021 pdf 114,90 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení o nařízení elektronické dražby 003 EX 1986/18-48 22.9.20212.11.2021 pdf 241,48 kB
Oznámení o době a místě konání voleb (0) 22.9.202110.10.2021 pdf 271,96 kB
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/4951/2021-SBNM 14.9.202114.10.2021 pdf 6 552,36 kB

Mapa KN (pdf 56,07 kB)

Informace o konání školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK ve Vlašimi 9.9.20219.10.2021 pdf 163,78 kB
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí města Vlašim VNI 42244/2021-2073/2021KOI 8.9.20219.10.2021 pdf 163,08 kB
Usnesení 070 Ex 691/15-112 7.9.202114.10.2021 pdf 161,81 kB
Usnesení o provedení elektronické dražby 030 EX 7365/18-96 7.9.202114.10.2021 pdf 272,73 kB
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/4792/2021-SBNM 6.9.20218.10.2021 pdf 3 025,16 kB

Mapa KN (png 72,75 kB)

Aukční vyhláška UZSVM/SBN/4787/2021-SBNM 6.9.20217.10.2021 pdf 3 522,32 kB

Mapa KN (png 72,75 kB)

Usnesení o nařízení dražebního roku 021 EX 2197/07-178 23.8.20216.10.2021 pdf 303,06 kB
Dražební vyhláška 142 EX 01113/18-167 16.8.202115.10.2021 pdf 287,79 kB
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 16.8.20219.10.2021 pdf 175,71 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení spol. územního a stav. řízení - sklady sezónních předmětů na pozemku parc. č. 1501 v k.ú. Dunice Č.j. VYST 47833/21, č.sp. VYST 6721/2021 MAZ 24.9.202125.10.2021 pdf 192,89 kB
oznámení o zahájení územního řízení - oplocení poz.p.č. 2903/3, 2905, ...v k.ú. Horní Lhota Č.j. VYST 46687/21, č.spisu VYST 6616/2021 NOJ 22.9.202126.10.2021 pdf 237,73 kB
veřejné projednání k návrhu Územního plánu Čechtice Č.j. VYST 44413/21 PVJ, č.sp. VYST 2496/2018 PVJ 15.9.202128.10.2021 pdf 505,53 kB
oznámení o zahájení územního řízení - oplocení parcel - poz. parc.č. 4521, 4522, 4523, 4524, 4525 v k.ú. Kamberk Č.j. VYST 43319/21 LIH, č. sp. VYST 6250/2021 LIH 13.9.202119.10.2021 pdf 216,09 kB

situace - oplocení parcel v k.ú. Kamberk (jpg 26,03 kB)

oznámení o zahájení územního řízení - II/125 Louňovice - Kamberk Č.j. VYST 37979/21 LIH, č. sp. VYST 5557/2021 LIH 23.8.20215.10.2021 pdf 214,08 kB
Odbor životního prostředí
Sdělení vlastníkům lesa LČR s.p. ZIP 41832/2021-6174/2021 MeL 17.9.202115.10.2021 pdf 1 069,19 kB
Sdělení vlastníkům lesa LČR s.p. ZIP 41832/2021-6174/2021 MeL 17.9.202115.10.2021
Veřejná vyhláška - MZE-49892_2021-16212 ZIP 44084/2021 SvO 16.9.202116.10.2021 pdf 376,54 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB