Úřední deska KVU

Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Oznámení o vyhášení právního předpisu 9/2023 27.11.20238.12.2023 pdf 206,88 kB
Výběrové řízení na vedoucího finančního odboru 27.11.202314.12.2023 pdf 171,61 kB
Návrh rozpočtu na rok 2024 BENE-BUS včetně střednědobého výhledu MUVL/SEKR/49851/2023/MTM 24.11.202314.12.2023 pdf 146,57 kB

rozpočet na rok 2024 (pdf 155,40 kB)

Návrh rozpočtu EKOSO za rok 2024 MUVL/SEKR/47918/2023/MTM 10.11.20235.12.2023 pdf 397,09 kB
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č.8/2023 31.10.202330.11.2023 pdf 208,66 kB
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
nový povrch Bořeňovice - Chotýšany (PDZ) MUVL/ODSH/49923/2023/JELN 27.11.202312.12.2023 pdf 261,30 kB

DIO (pdf 2 769,71 kB)

Rozhodnutí o odstranění vraku z PK MUVL/ODSH/49649/2023 MaE 23.11.20238.12.2023 pdf 236,13 kB
stanovení PDZ - uzavírka MK Pravonín MUVL/ODSH/49027/2023/JELN 21.11.20236.12.2023 pdf 252,62 kB

DIO (pdf 2 594,69 kB)

OOP - místní úprava Domašín Belveder MUVL/ODSH/48696/2023 MaE 16.11.20231.12.2023 pdf 227,24 kB
OOP - přech. DZ - jarmark Kondrac MUVL/ODSH/48685/2023 MaE 16.11.20231.12.2023 pdf 250,04 kB
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č.13 a 14 28.11.2023 pdf 595,89 kB

Rozpočtové opatření č. 14 (pdf 577,53 kB)

Rozpočtové opatření č.11 a 12 30.10.2023 pdf 598,58 kB

Rozpočtové opatření č. 12 (pdf 606,02 kB)

Rozpočtové opatření č.9 a 10 26.9.2023 pdf 635,16 kB

Rozpočtové opatření č.10 (pdf 425,06 kB)

Rozpočtové opatření č.7 a 8 1.9.2023 pdf 660,69 kB

Rozpočtové opatření č.7 a 8 (pdf 642,00 kB)

Rozpočtové opatření č. 6 19.7.2023 pdf 653,77 kB
Rozpočtové opatření č.4 a č.5 3.7.2023 pdf 652,86 kB

Rozpočtové opatření č.4 (pdf 674,84 kB)

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2022 29.6.2023 pdf 1 274,12 kB

Zpráva z přezkumu (pdf 26 426,42 kB)

Rozpočtové opatření č. 3 30.5.2023 pdf 701,48 kB
Rozpočtové opatření č. 2 16.5.2023 pdf 719,76 kB
Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Vlašimi na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2024 a 2025 6.4.2023 pdf 137,96 kB

MěDDM (pdf 137,96 kB)

Městská knihovna (pdf 46,83 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,59 kB)

MŠ Kolonka (pdf 436,00 kB)

MŠ Velíšská (pdf 138,25 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,98 kB)

Spolkový dům (pdf 137,77 kB)

Sportovní zařízení (pdf 136,38 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 436,85 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 436,38 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,19 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,44 kB)

ZUŠ (pdf 148,30 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 20.3.2023 pdf 731,59 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2054 23.2.2023

rozpočet SF 2023 (pdf 92,84 kB)

rozpočet ZM2023 (pdf 104,45 kB)

RV 2024 (pdf 187,72 kB)

RV 2025 (pdf 188,96 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 19.12.2022 pdf 732,34 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 801/1 v k.ú. Bolina 28.11.202314.12.2023 pdf 95,67 kB

snímek (pdf 226,66 kB)

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1192/5 v k.ú. Bolina 28.11.202314.12.2023 pdf 95,64 kB

snímek (pdf 173,53 kB)

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 801/1 v k.ú. Bolina MUVL/MAJ/49629/2023/SaS 23.11.202311.12.2023 pdf 634,00 kB
Záměr směny částí pozemků parc.č. 1366 a parc.č. 1367/1 za část pozemku parc.č. 70/1 v k.ú. Bolina MUVL/MAJ/48099/2023/SaS 14.11.20231.12.2023 pdf 668,77 kB
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1091/1 v k,ú. Bolina MUVL/MAJ/48104/2023/SaS 14.11.20231.12.2023 pdf 512,85 kB
Záměr prodeje pozemků parc.č.st. 3698, parc.č.st.3701, parc.č.st.3702 v k.ú. Vlašim MUVL/MAJ/48155/2023/SaS 14.11.20231.12.2023 pdf 709,30 kB
Záměr prodeje části pozemku par. č. 1706/10 v k.ú. Vlašim o výměře 5 m2 MUVL/MAJ/48141/2023/SaS 14.11.20231.12.2023 pdf 667,56 kB
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků MUVL/37387/2023/ŠaŠ 4.9.20232.1.2024 pdf 525,59 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam k 1.2.2023 (pdf 376,85 kB)

informační materiál ÚZSVM - brožura nedostatečně identifikovaní vlastníci (pdf 733,67 kB)

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023 (pdf 525,59 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení 137 Ex 104/23-47 3.11.20237.12.2023 pdf 301,52 kB
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Slověnice MUVL/VNI/44579/2023/7760/2023/VOB 19.10.2023 pdf 227,55 kB
Oznámení o místě podávání kandidátních listin 15.9.2023 pdf 179,84 kB
Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro nové volby do zastupitelstva obce Slověnice 15.9.2023 pdf 175,05 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Načeradec Č.j. MUVL/VYST/49251/2023/PVJ, č.sp. VYST/4046/2023 PVJ 22.11.202322.12.2023 pdf 207,87 kB
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Trhový Štěpánov Č.j. MUVL/VYST/48912/2023/PVJ, č.sp. VYST/4521/2023 PVJ 20.11.202322.12.2023 pdf 179,95 kB
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (navazující řízení) - rozšíření farmy chovu skotu v k.ú. Veliš Č.j. MUVL/VYST/47362/2023/NoL, č.sp. VYST/9026/2023 NoL 8.11.20238.12.2023 pdf 223,58 kB

žádost o vydání společného povolení - Veliš - rozšíření farmy chovu skotu (pdf 1 218,52 kB)

Oznámení vydání Územního plánu Miřetice Č.j. MUVL/VYST/46395/2023/PVJ, č.sp. VYST/25487/2019 PVJ 2.11.20232.12.2023 pdf 178,83 kB
Oznámení vydání změny č. 2 Územního plánu Tehov Č.j. MUVL/VYST/45912/2023/PVJ, č.sp. VYST/3963/2023 PVJ 31.10.202330.11.2023 pdf 199,94 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městys Čechtice - Vodovod Čechtice - Černičí MUVL/ZIP/48485/22-9186/2023 BaR 16.11.20231.12.2023 pdf 218,83 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Radošovice - kanalizační řád MUVL/ZIP/48416/23-5663/2023 VrJ 15.11.202330.11.2023 pdf 178,95 kB
Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)