Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Otevřena bude od 30.03.2020 pouze podatelna a pokladna v budově Jana Masaryka 302 Vlašim.

PO    8.00 -11.00
ST     8.00 -11.00

Do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách. Vstup do budovy bude organizovat Městská policie Vlašim.

Zaměstnanci města jsou dostupní v pracovních dnech od 8 do 15 hod na uvedených kontaktech.

KONTAKTY ZDE..

INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE STAROSTY

 

Úřední deska - MP

Město Vlašim / Město / Městská policie / Úřední deska - MP

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Odbor dopravy a silničního hospodářství
sdělení - provoz evidence vozidel v nozovém stavu ODSH MaE 1.4.202016.4.2020 pdf 123,40 kB
OOP - přech. DZ - Psáře ODSH 13394/20 MaE 31.3.202015.4.2020 pdf 228,41 kB

příloha (pdf 1 977,85 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 2.3.2020 pdf 190,45 kB

RV 2022 (pdf 187,87 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 2.3.2020 pdf 128,07 kB

Rozpis rozpočtu 2020 příloha (pdf 330,50 kB)

Schválený rozpočet 2020 (pdf 161,87 kB)

Návrhy rozpočtů 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 28.2.2020

Měddm (pdf 136,28 kB)

Městská knihovna (pdf 47,37 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 440,13 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,59 kB)

MŠ Sedmikráska Domašín (pdf 436,61 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,65 kB)

MŠ Vorlina (pdf 39,07 kB)

Spolkový dům (pdf 136,07 kB)

Sportovní zařízení (pdf 133,41 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,92 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 436,94 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 440,91 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 489,78 kB)

KD Blaník (pdf 136,41 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019 pdf 553,31 kB
Závěrečný účet města Vlašimi za rok 2018 20.6.2019 pdf 2 097,27 kB

Zpráva o přezkoumání Město Vlašim 2018 (pdf 20 458,03 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2020 a 2021 24.4.2019 pdf 135,81 kB

MěDDM (pdf 135,57 kB)

Městská knihovna (pdf 133,65 kB)

MŠ Domašín (pdf 429,58 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 134,14 kB)

MŠ Kolonka (pdf 429,53 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,47 kB)

MŠ Vorlina (pdf 133,96 kB)

Spolkový dům (pdf 134,97 kB)

SZMV (pdf 131,88 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 332,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 609,42 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 132,11 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 134,16 kB)

Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku parc. č 1/73 v k. ú. Vlašim 13674/20 2.4.202017.4.2020 pdf 472,19 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 094 EX 09061-19-030 1.4.202030.4.2020 pdf 207,96 kB
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 122979/09-255 1.4.202021.5.2020 pdf 189,83 kB
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM 1.4.2020 pdf 158,73 kB
Dražební vyhláška 167 EX 2434/08-201 10.3.202023.4.2020 pdf 620,12 kB
Usnesení - dražba nemovitých věcí 063 EX 747/10-279 28.2.20209.4.2020 pdf 197,86 kB
Usnesení - dražební vyhláška 216 EX 11/08-65 19.2.20208.4.2020 pdf 344,99 kB
Usnesení - elektronická dražba 220 EX 10558/14-123 5.2.202027.4.2020 pdf 245,91 kB
Usnesení - elektronická dražba 220 EX 6470/17-177 20.1.202014.4.2020 pdf 378,25 kB
Odbor výstavby a územního plánování
otnámení o zrušení společného jednání návrhu územního plánu Čechtice Č.j. VYST 13391/20-PVJ, č. spisu VYST 2496/2018 PVJ 31.3.202030.4.2020 pdf 1 430,47 kB
oznámení společného jednání k návrhu Územního plánu Čechtice Č.j. VYST 8397/20 PVJ, č. spisu VYST 2496/2018 PVJ 25.2.202010.4.2020 pdf 787,31 kB

textová část ÚP (pdf 1 113,67 kB)

základní členění území (pdf 10 863,65 kB)

hlavní výkres (pdf 12 916,28 kB)

výkres vps, vpo a asanací (pdf 10 434,99 kB)

koordinační výkres (pdf 15 402,45 kB)

výkres širších vztahů (pdf 20 047,37 kB)

předpokládané zábory ZPF a PUPFL (pdf 13 145,36 kB)

vytvořilo Anawe