Úřední deska - MP

Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Návrh rozpočtu - upraveného DSH Společná voda MUVL/SEKR/13392/2022/MTM 22.3.20236.4.2023 pdf 139,54 kB

rozpočtový výhled na roky 2024-2025 (pdf 237,28 kB)

Výroční zpráva za rok 2022 - informace podle zákona č. 106/1999 Sb 24.2.202327.3.2023

Výroční zpráva 2022 106_1999 (pdf 97,21 kB)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - uzavírka silnice ii/113 MUVL/ODSH/13470/2023 MaE 22.3.20236.4.2023

příloha 1 (pdf 345,56 kB)

příloha 2 (pdf 228,56 kB)

příloha 3 (pdf 163,38 kB)

příloha 4 (pdf 273,66 kB)

příloha 5 (pdf 264,04 kB)

příloha 6 (pdf 234,83 kB)

příloha 7 (pdf 228,49 kB)

příloha 8 (pdf 163,10 kB)

příloha 9 (pdf 273,75 kB)

stavební práce Bolina MUVL/ODSH/12930/2023/JELN 21.3.20235.4.2023 pdf 254,53 kB

DIO (pdf 48,15 kB)

stavební práce Louňovice pod Blaníkem MUVL/ODSH/11983/2023/JELN 21.3.20235.4.2023 pdf 256,72 kB

DIO (pdf 144,22 kB)

seznámení s podklady Pavlovice MUVL/ODSH/13026/2023 MaE 20.3.20234.4.2023 pdf 227,40 kB
uzavírka Vracovice - škody po zimě MUVL/ODSH/12344/2023/JELN 15.3.202330.3.2023 pdf 258,39 kB

DIO (pdf 3 255,33 kB)

OOP - uzavírka Libež MUVL/ODSH/12305/2023/JELN 15.3.202330.3.2023 pdf 256,26 kB

DIO (pdf 425,87 kB)

OOP - uzavírka Blažejovice MUVL/ODSH/11903/2023/JELN 13.3.202328.3.2023 pdf 258,54 kB

DIO (pdf 283,40 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 1 20.3.2023 pdf 731,59 kB
Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Vlašimi na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2024 a 2025 13.3.2023

KD Blaník (pdf 781,52 kB)

MěDDM (pdf 790,80 kB)

Městská knihovna (pdf 52,00 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,52 kB)

MŠ Kolonka - návrh rozpočtu 2023 (pdf 440,14 kB)

MŠ Sedmikráska - návrh rozpočtu 2023 (pdf 133,84 kB)

MŠ Velíšská (pdf 821,76 kB)

MŠ Vorlina (pdf 52,85 kB)

Návrh rozpočtu 2023 - ŠJ Vorlina Vlašim (pdf 439,99 kB)

Návrh rozpočtu ŠJ Sídliště 2023 (pdf 436,22 kB)

Spolkový dům (pdf 802,96 kB)

Sportovní zařízení (pdf 127,64 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,67 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 433,99 kB)

ZUŠ (pdf 329,20 kB)

Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2054 23.2.2023

rozpočet SF 2023 (pdf 92,84 kB)

rozpočet ZM2023 (pdf 104,45 kB)

RV 2024 (pdf 187,72 kB)

RV 2025 (pdf 188,96 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 19.12.2022 pdf 732,34 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB

MěDDM (pdf 135,72 kB)

Městská knihovna (pdf 51,55 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,09 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,74 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,74 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,70 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

Spolkový dům (pdf 135,45 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,33 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,87 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 435,88 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,39 kB)

Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2023/6 v k.ú. Domašín 20.3.20235.4.2023 pdf 96,81 kB

snímek (pdf 254,97 kB)

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2381/63 o výměře 16 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/12778/2023/SoH 17.3.20233.4.2023 pdf 271,91 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2306 o výměře 6,5 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/11982/2023/SoH 13.3.202328.3.2023 pdf 259,98 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2945 v k. ú. Vlašim o výměře 18 m2 MUVL/MAJ/11832/2023/SoH 10.3.202327.3.2023 pdf 248,25 kB
Záměr prodeje movité věci - kolového traktoru Antonio Carraro včetně čelní radlice sněhové MUVL/MAJ/7769/2023/SoH 17.2.202327.3.2023 pdf 128,62 kB

fotografie traktor, radlice (pdf 731,19 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam k 1.2.2023 (pdf 376,85 kB)

informační materiál ÚZSVM - brožura nedostatečně identifikovaní vlastníci (pdf 733,67 kB)

Odbor vnitřních věcí
Dražební vyhláška 167 EX 602/21-98 20.3.202327.4.2023 pdf 219,41 kB
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 3120/22-40 20.3.202318.4.2023 pdf 151,77 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 294/21-75 20.3.202325.4.2023 pdf 291,58 kB
Dražební vyhláška 079 EX 00197/21-069 13.3.202325.4.2023 pdf 161,33 kB
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 213 EXD 44/2023-1 7.3.20234.4.2023 pdf 146,32 kB
Usnesení o opakované dražbě 203 Ex 34402/17-105 20.2.202312.4.2023 pdf 613,76 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Oznámení o zahájení spol. územního a stav. řízení - novostavba RD na poz. parc. č. 1606/18 v k.ú. Javorník u Vlašimi Č.j. MUVL/VYST/12747/2023/VaL, č. sp. VYST/2783/2023/VaL 20.3.202321.4.2023 pdf 184,77 kB
oznámení o zahájení územního řízení - Vlašim, Čs. Armády - kNN, NN, IE-12-6009000 Č.j. MUVL/VYST/12037/2023/MAZ, č.sp. VYST/1651/2023/MAZ 15.3.202330.3.2023 pdf 233,28 kB
Opakované veřejné projednání k návrhu Územního plánu Děkanovice Č.j. MUVL/VYST/9032/2023/PVJ, č.sp. VYST/34560/2020-PVJ 27.2.20235.4.2023 pdf 185,86 kB

OOP-text-N-OVP (pdf 960,53 kB)

OVP_01-T_LEG-ZCU (pdf 1 628,29 kB)

OVP_02-T_LEG-HV (pdf 1 936,77 kB)

OVP_03-T_LEG-VPS (pdf 1 617,51 kB)

OVP_04-T_LEG-KOO (pdf 2 613,43 kB)

OVP_05-T_LEG-ZPF (pdf 1 619,23 kB)

OVP_06-T-LEG-SV (pdf 6 109,43 kB)

Veřejné projednání k návrhu změny č. 3A Územního plánu Tichonice Č.j. MUVL/VYST/7801/2023/PVJ, č. sp. VYST/7048/2021-PVJ 17.2.202328.3.2023 pdf 258,34 kB
Veřejné projednání návrhu zrušení Regulačního plánu č. 7 Vlašim včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/5254/2023/PVJ, č. sp. VYST/617/2023-PVJ 6.2.202329.3.2023 pdf 217,09 kB

Návrh opatření obecné povahy_RP č. 7 (pdf 308,01 kB)

Veřejné projednání návrhu zrušení Regulačního plánu č. 6 Vlašim včetně změny č. 1 a 2 Č.j. MUVL/VYST/5252/2023/PVJ, č.sp. VYST/618/2023 PVJ 6.2.202329.3.2023 pdf 217,43 kB

Návrh opatření obecné povahy_RP č. 6 (pdf 336,39 kB)

Veřejné projednání návrhu zrušení Regulačního plánu č. 5 Vlašim včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/5243/2023/PVJ, č. sp. VYST/616/2023 PVJ 6.2.202329.3.2023 pdf 216,71 kB

Návrh opatření obecné povahy_RP č. 5 (pdf 391,03 kB)

Veřejné projednání návrhu zrušení Regulačního plánu č. 4 Vlašim včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/5240/2023/PVJ, č. sp. VYST/615/2023-PVJ 6.2.202329.3.2023 pdf 216,68 kB

Návrh opatření obecné povahy_RP č. 4 (pdf 375,62 kB)

Veřejné projednání návrhu zrušení Regulačního plánu č. 3 Vlašim včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/5234/2023/PVJ, č. sp. VYST/614/2023-PVJ 6.2.202329.3.2023 pdf 216,48 kB

Návrh opatření obecné povahy_RP č. 3 (pdf 437,24 kB)

Veřejné projednání k návrhu zrušení Regulačního plánu č. 2 Vlašim včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/5231/2023/PVJ, č.sp. VYST/613/2023 PVJ 6.2.202329.3.2023 pdf 216,46 kB

Návrh opatření obecné povahy_RP č. 2 (pdf 407,99 kB)

Veřejné projednání návrhu zrušení Regulačního plánu č. 1 Vlašim Č.j. MUVL/VYST/5217/2023/PVJ, č.sp. VYST/612/2023/PVJ 6.2.202329.3.2023 pdf 216,16 kB

Návrh opatření obecné povahy_RP č. 1 (pdf 329,86 kB)

Odbor životního prostředí
Oznámení o zahájení společného řízení a povolení nakládání s vodami, k.ú. Kamberk MUVL/ZIP/13746/23BaR 23.3.20237.4.2023 pdf 247,83 kB
Veřejná vyhláška - Obec Rataje MUVL/ZIP/40539/22-8361/2022 VrJ 9.3.202324.3.2023 pdf 177,81 kB
Koncepce - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 MZP/2022/710/5036 20.12.2022 pdf 247,51 kB

Vypořádání vyjádření k návrhu koncepce (pdf 649,95 kB)

Stanovisko MŽP (pdf 607,44 kB)

Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)