Úřední deska - MP

Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Odboru vnitřních věcí 7.9.20236.10.2023 pdf 201,01 kB
Oznámení MUVL/SEKR/35432/2023/MTM 21.8.202331.10.2023 pdf 118,84 kB
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP přechodné DZ - uzavírka Vlašim, ul. Vlasákova, Riegrova a Okružní MUVL/ODSH/39960/2023 MaE 20.9.20235.10.2023 pdf 267,85 kB

příloha (pdf 6 482,26 kB)

uvědomění o podaném odvolání žst Domašín MUVL/ODSH/39942/2023 MaE 20.9.20235.10.2023 pdf 207,78 kB
úplná uzavírka Vorlinská Alej MUVL/ODSH/39600/2023/JELN 19.9.20234.10.2023 pdf 255,60 kB

DIO (pdf 6 078,68 kB)

stavební práce Radošovice MUVL/ODSH/38989/2023/JELN 13.9.202328.9.2023 pdf 251,10 kB

DIO (pdf 1 100,24 kB)

PDZ - stavební práce Trhový Štěpánov (ulice Sokolská) MUVL/ODSH/38963/2023/JELN 13.9.202328.9.2023 pdf 253,31 kB

DIO (pdf 1 934,98 kB)

stanovení místní úpravy Tehov MUVL/ODSH/38870/2023/JELN 13.9.202328.9.2023 pdf 233,20 kB

DIO (pdf 835,28 kB)

OOP - místní úprava v ul. Na Potoce ve Vlašimi MUVL/ODSH/38801/2023 MaE 12.9.202327.9.2023 pdf 222,92 kB

příloha (pdf 2 551,16 kB)

návrh místní úpravy Jeníkov MUVL/ODSH/38467/2023 MaE 11.9.202326.9.2023 pdf 219,22 kB
výzva k odstranění vozidla ul. Nádražní Vlašim MUVL/ODSH/38054/2023 MaE 6.9.20235.11.2023 pdf 220,41 kB

příloha (pdf 3 532,43 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č.9 a 10 26.9.2023 pdf 635,16 kB

Rozpočtové opatření č.10 (pdf 631,24 kB)

Rozpočtové opatření č.7 a 8 1.9.2023 pdf 660,69 kB

Rozpočtové opatření č.7 a 8 (pdf 642,00 kB)

Rozpočtové opatření č. 6 19.7.2023 pdf 653,77 kB
Rozpočtové opatření č.4 a č.5 3.7.2023 pdf 652,86 kB

Rozpočtové opatření č.4 (pdf 674,84 kB)

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2022 29.6.2023 pdf 1 274,12 kB

Zpráva z přezkumu (pdf 26 426,42 kB)

Rozpočtové opatření č. 3 30.5.2023 pdf 701,48 kB
Rozpočtové opatření č. 2 16.5.2023 pdf 719,76 kB
Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Vlašimi na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2024 a 2025 6.4.2023 pdf 137,96 kB

MěDDM (pdf 137,96 kB)

Městská knihovna (pdf 46,83 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,59 kB)

MŠ Kolonka (pdf 436,00 kB)

MŠ Velíšská (pdf 138,25 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,98 kB)

Spolkový dům (pdf 137,77 kB)

Sportovní zařízení (pdf 136,38 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 436,85 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 436,38 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,19 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,44 kB)

ZUŠ (pdf 148,30 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 20.3.2023 pdf 731,59 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2054 23.2.2023

rozpočet SF 2023 (pdf 92,84 kB)

rozpočet ZM2023 (pdf 104,45 kB)

RV 2024 (pdf 187,72 kB)

RV 2025 (pdf 188,96 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 19.12.2022 pdf 732,34 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1729/1 o výměře 28 m2 (2x14m2) v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/40464/2023ŠiM 25.9.202310.10.2023 pdf 91,00 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1729/1 o výměře 28 m2 (2x14m2) v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/40464/2023ŠiM 25.9.202310.10.2023 pdf 91,00 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 580/4 a části pozemku parc.č. 574/11 k.ú. Vlašim o celk. výměře 78 m2 MUVLMAJ/39099/2023/SaS 15.9.20232.10.2023 pdf 544,42 kB
Záměr směny části pozemku parc.č. 879/39 za část pozemku parc.č. 879/47 k,ú. Vlašim MUVLMAJ/38822/2023/SaS 13.9.20232.10.2023 pdf 538,34 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. st. 3611 a části pozemku parc. č. st. 2223 v k.ú. Vlašim 11.9.202327.9.2023 pdf 96,91 kB

snímek (pdf 329,19 kB)

Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č. p. 529 v k.ú. Vlašim 11.9.202327.9.2023 pdf 97,23 kB

snímek (pdf 592,17 kB)

Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č. p. 1394 v k.ú. Vlašim 11.9.202327.9.2023 pdf 97,10 kB

snímek (pdf 664,85 kB)

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v č. p. 1659 v k.ú. Vlašim 11.9.202327.9.2023 pdf 98,08 kB

snímek (pdf 520,63 kB)

Záměr pronájmu pozemků parc. č. st. 3698, parc. č. st. 3701 a parc. č. st. 3702 v k.ú. Vlašim 11.9.202327.9.2023 pdf 96,84 kB

snímek (pdf 267,08 kB)

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 859/50 v k.ú. Vlašim 11.9.202327.9.2023 pdf 96,14 kB

snímek (pdf 294,81 kB)

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků MUVL/37387/2023/ŠaŠ 4.9.20232.1.2024 pdf 525,59 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam k 1.2.2023 (pdf 376,85 kB)

informační materiál ÚZSVM - brožura nedostatečně identifikovaní vlastníci (pdf 733,67 kB)

Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2023 (pdf 525,59 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 124 EX 26855/12-228 25.9.20231.11.2023 pdf 197,74 kB
Oznámení o místě podávání kandidátních listin 15.9.2023 pdf 179,84 kB
Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro nové volby do zastupitelstva obce Slověnice 15.9.2023 pdf 175,05 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Opakované veřejné projednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Loket Č.j. MUVL/VYST/39993/2023/PVJ, č.sp. VYST/2525/2022 PVJ 21.9.202331.10.2023 pdf 182,82 kB
Odbor životního prostředí
Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)