vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvánka ZM 9.8.201828.8.2018 pdf 289,14 kB
Pozvanka ke zkouskam znalosti hub v roce 2018 3 termin KHSSC 31846/2018 26.6.201824.8.2018 pdf 317,85 kB
Obecně závazná vyhláška č 1 2018 o regulaci míst k provozování hazadrních her 19.6.2018 pdf 195,04 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP-přechodná úprava provozu - uzavírka Nemíž 48333/18 13.8.201828.8.2018 pdf 800,41 kB
OOP - přech. DZ - uzavírka ul. Na Lukách Vlašim ODSH 47103/18 MaE 7.8.201822.8.2018 pdf 488,70 kB

DIO (pdf 1 024,75 kB)

OOP - přech. DZ - uzavírka Polánka ODSH 45124/18 MaE 3.8.201818.8.2018 pdf 487,38 kB

DIO (pdf 715,34 kB)

OOP - přech. DZ - uzavírka ul. Na Lukách Vlašim ODSH 46992/18 MaE 3.8.201818.8.2018 pdf 485,30 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 164,47 kB)

Návrh OOP stanovení místní úpravy Hulice ODSH 45097/18 30.7.201814.8.2018 pdf 607,35 kB
Odbor finanční
Rozpočet příspěvkové organizace Spolkový dům na rok 2018 10.8.2018 pdf 503,27 kB
Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 10.8.2018 pdf 1 145,02 kB
Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 20.6.2018 pdf 1 679,54 kB
Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5 25.5.2018 pdf 1 544,86 kB
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 18.4.2018 pdf 2 748,69 kB
Rozpočty 13 příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 22.3.2018

Kulturní dům Blaník (pdf 205,69 kB)

MěDDM (pdf 1 061,24 kB)

Městská knihovna (pdf 338,80 kB)

MŠ Domašín (pdf 499,13 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 497,07 kB)

MŠ Kolonka (pdf 502,86 kB)

MŠ Velíšská (pdf 498,26 kB)

MŠ Vorlina (pdf 501,50 kB)

Sportovní zařízení (pdf 486,62 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 502,10 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 500,97 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 206,78 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 498,31 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 28.2.2018 pdf 632,94 kB

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 (pdf 475,55 kB)

Schválený rozpočet na rok 2018 28.2.2018 pdf 205,06 kB

rozpočet sociálního fondu (pdf 697,00 kB)

Rozpočet 2018 - rozpis (pdf 359,89 kB)

závazné ukazatele příjmy (pdf 274,78 kB)

závazné ukazatele výdaje (pdf 642,37 kB)

zkrácený RO 2018 (pdf 201,56 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Ceny vodné stočné 2018 4.1.2018 pdf 590,75 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Nabídka na prodej sekačky s mulčovačem 67/2018 10.8.20186.9.2018 pdf 862,75 kB
Záměr prodeje části pozemku p .č. 1379/1 a části pozemku p.č. 1371 vše v k. ú. Nesperská Lhota 66/2018 10.8.201826.8.2018 pdf 593,57 kB
Záměr pronájmu části střechy budovy č. p. 987 a prostor v suterénu budovy č. p. 987 ve Vlašimi 9.8.201826.8.2018 pdf 239,23 kB
Záměr souhlasu s podnájmem - školní jídelna ZŠ Sídliště 9.8.201826.8.2018 pdf 228,18 kB
Záměr pronájmu prostor sloužící k podnikání v suterénu budovy č. p. 445 ve Vlašimi 9.8.201826.8.2018 pdf 231,99 kB
Záměr souhlasu s podnájmem nebyt.prostor KD Blaník 9.8.201826.8.2018 pdf 232,23 kB
Záměr souhlasu s podnájmem - sport.sál,hud.sál,dětská klubovna MěDDM Vlašim 9.8.201826.8.2018 pdf 231,80 kB
Záměr souhlasu s podnájmem - školní jídelna ZŠ Vorlina 9.8.201826.8.2018 pdf 252,51 kB
Záměr souhlasu s podnájmem - tělocvična,učebna, zub.ordinace ZŠ Vorlina 9.8.201826.8.2018 pdf 252,10 kB
Záměr souhlasu s podnájmem - tělocvična ZŠ Sídliště 9.8.201826.8.2018 pdf 239,57 kB
Záměr pronájmu st. pozemku p. č. 270 vč. budovy v k.ú. Bolina 9.8.201826.8.2018 pdf 194,38 kB
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1553/1 v k.ú. Domašín 9.8.201826.8.2018 pdf 193,67 kB
Záměr pronájmu prostor sloužící k podnikání v č. p. 47 ve Vlašimi 8.8.201824.8.2018 pdf 194,39 kB
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Vlašim 8.8.201824.8.2018 pdf 193,77 kB
Záměr směny pozemku p. č. 827/1 za pozemek p. č. 2059/24 vše v k. ú. Domašín 53/2018 8.8.201824.8.2018 pdf 1 035,38 kB
Nabídka pozemků k pronájmu v k. ú. Vlašim, Znosim 52/2018 1.8.201831.8.2018 pdf 592,08 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

Odbor vnitřních věcí
Vlašim - informace o počtu a sídlech volebních okrsků 6.8.20186.10.2018 pdf 203,42 kB
VLAŠIM - informace o počtu a sídlech volebních okrsků 6.8.2018 pdf 203,42 kB
Dražební vyhláška - elektronická dražba 192 EX 84/18-20 2.8.201830.8.2018 pdf 257,64 kB
Dražební vyhláška 081 EX 17625/12-154 19.7.20187.9.2018 pdf 420,11 kB
Dražební vyhláška 10.7.201816.8.2018 pdf 225,42 kB
Usnesení - dražební vyhláška 8 EX 655/02-120 28.6.20185.9.2018 pdf 203,91 kB
VOLBY - Petice - počet podpisů pro kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů 26.6.2018 pdf 208,66 kB
VOLBY - VLAŠIM - Počet členů zastupitelstva na období 2018 - 2022 22.6.201810.10.2018 pdf 179,16 kB
VOLBY - Oznámení o místě podávání kandidátních listin - MěÚ VLašim 22.6.201831.8.2018 pdf 191,94 kB
Odbor výstavby a územního plánování
rozhodnutí - povolení odstranění zemědělské stavby na pozemku parc. č. 625, 924, 925 v k.ú. Trhový Štěpánov VYST 34891/18, Sp.zn. VYST 3326/2018 JAI 8.8.201823.8.2018 pdf 4 924,20 kB
oznámení o projednávání návrhu zadání ÚP Kondrac VYST 45141/18, Sp.zn. VYST 4230/2018 PVJ 25.7.201829.8.2018 pdf 173,64 kB

návrh zadání ÚP Kondrac (pdf 408,42 kB)

Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Vrtaná studna Dunice ZIP 35078/2018 StK - 3568/2018 StK 13.8.201828.8.2018 pdf 493,16 kB
vytvořilo Anawe