Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvánka na zastupitelstvo MUVL/SEKR/43720/2022/MTM 6.12.202215.12.2022 pdf 232,73 kB
Výběrové řízení na vedoucího majetkového odboru 6.12.20229.1.2023 pdf 169,23 kB
Návrh rozpočtu Společná voda 2022 včetně výhledu na rok 2023-2024 MUVL/SEKR/42675/2022/MTM 28.11.202213.12.2022 pdf 142,61 kB

Rozpočtový výhled na rok 2023-2024 (pdf 245,32 kB)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 2, 3, 5/2022 23.11.20228.12.2022 pdf 205,24 kB

Oznámení o zveřejnění právního předpisu č. 3 - 2021 (pdf 204,97 kB)

Oznámení o zveřejnění právního předpisu č. 5 - 2021 (pdf 205,11 kB)

Návrh Vnějšího havarijního plánu provozovatel S & B MUVL/SEKR/42290/2022/MTM 23.11.20228.12.2022 pdf 215,75 kB

BEZDYMNY_DVOUSLOZKOVY_PRACH_LOVEX_-_bez_DNT_a_DBF (pdf 200,61 kB)

BEZDYMNY_NITROCELULOZOVY_PRACH_LOVEX_-_bez_DNT_a_DBF (pdf 191,98 kB)

Cerny_prach (pdf 145,76 kB)

Priloha_c._1_Prehled_stavebnich_objektu_v_arealu_SellierBell (pdf 142,24 kB)

Priloha_c._2_Mapa_dopravnich_uzavirek_pro_ZHP_SellierBellot_ (pdf 677,66 kB)

Priloha_c._3_Schema_vyrozumeni_a_varovani_Sellier_Bellot_a.s (pdf 361,80 kB)

Priloha_c._4_Karta_zony_Sellier_Bellot_a.s. (pdf 248,03 kB)

Priloha_c._5_Vzory_televizni_a_rozhlasove_informace (pdf 50,13 kB)

Priloha_c._6_Havarijni_karta_VnHP_Sellier_Bellot_a.s (pdf 306,93 kB)

VnHP-SellierBellot_20.10._2022 (pdf 1 676,06 kB)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - místní úprava ul. Na Potoce, Vlasákova Vlašim MUVL/ODSH/43521/2022 MaE 1.12.202216.12.2022 pdf 229,52 kB

příloha 1 (pdf 572,75 kB)

příloha 2 (pdf 51,57 kB)

OOP - úplná uzavírka Pravětice MUVL/ODSH/42193/2022/JELN 23.11.20228.12.2022 pdf 258,38 kB

DIO (pdf 2 270,93 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č.15 a č.16 25.11.2022 pdf 654,41 kB

Rozpočtová opatření č.16 (pdf 390,96 kB)

Rozpočtová opatření č.13 a č.14 10.10.2022 pdf 554,17 kB

Rozpočtové opatření č.14 (pdf 591,27 kB)

Rozpočtová opatření č.11 a č.12 8.9.2022

rozpočtové opatření 12 (pdf 520,81 kB)

rozpočtové opatření 11 (pdf 522,80 kB)

Rozpočtové opatření č.9 a č.10 10.8.2022

RO č.9 (pdf 482,03 kB)

RO č.10 (pdf 502,37 kB)

Rozpočtové opatření č. 8 29.6.2022 pdf 467,86 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Rozpočtová opatření č. 6 a 7 24.6.2022 pdf 463,78 kB

Rozpočtová opatření č. 7 (pdf 466,66 kB)

Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 19.5.2022 pdf 457,52 kB

Rozpočtové opatření č. 4 (pdf 452,78 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 (pdf 282,40 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB

MěDDM (pdf 135,72 kB)

Městská knihovna (pdf 51,55 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,09 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,74 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,74 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,70 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

Spolkový dům (pdf 135,45 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,33 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,87 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 435,88 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,39 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 25.4.2022 pdf 646,87 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 453,90 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2023 a 2024 24.2.2022 pdf 188,38 kB

Rozpočtový výhled 2024 (pdf 188,19 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2022 24.2.2022 pdf 107,02 kB

Důvodová zpráva 2022 (pdf 129,92 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 16.12.2021 pdf 430,02 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu prostor v č. p. 1686 v k.ú. Vlašim - buňka u OD Albert 25.11.202212.12.2022 pdf 97,38 kB

snímek (pdf 159,00 kB)

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 459/3 v k. ú. Znosim o výměře cca 16 m2 MUVL/MAJ/42448/2022/SoH 25.11.202212.12.2022 pdf 261,12 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 294/21-57 29.11.202217.1.2023 pdf 291,53 kB
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - Vlašim MUVL/VNI 41194/22-8364/2022 KoI 14.11.202229.1.2023 pdf 179,40 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Závěr zjišťovacího řízení - "Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024 s výhledem do 2030" Č.j. 144847/2022/KUSK, SZ_130630/2022/KUSK/20 1.12.202216.12.2022 pdf 2 264,21 kB
Rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury - II/125 Vlašim - Pavlovice, narovnání Č.j. 130037/2022/KUSK, SZ 076811/2022/KUSK ÚSŘ/Št 30.11.202215.12.2022 pdf 2 865,09 kB
Veřejné projednání k návrhu Územního plánu Děkanovice Č.j. MUVL/VYST/40429/2022/PVJ, č.sp. VYST/34560/2020 PVJ 9.11.202219.12.2022 pdf 184,14 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - RÚ Kladruby MUVL/ZIP/42174/2022-8524/2022 VrJ 23.11.20228.12.2022 pdf 182,16 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - MZE-59640_2022-16212 (002) MUVL/ZIP/40978/22-8311/2022 MeL 10.11.202210.12.2022 pdf 463,29 kB

OOP_VII_Priloha_c._1 (pdf 2 848,22 kB)

Rozdělovník (pdf 2 094,08 kB)

Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB