Úřední deska OF

Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Návrh závěrečného účtu Společná voda d.s.o. 2022 MUVL/SEKR/22539/2023/MTM 23.5.202322.6.2023 pdf 2 163,59 kB
Kalkulace vodného a stočného pro rok 2022 19.4.202318.6.2023 pdf 40,03 kB
Návrh závěrečného účtu EKOSO za rok 2022 MUVL/SEKR/17093/2023/MTM 17.4.20236.6.2023 pdf 426,46 kB
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
úplná uzavírka Borovnice III. etapa - most MUVL/ODSH/23493/2023/JELN 29.5.202313.6.2023 pdf 256,75 kB

DIO (pdf 1 701,07 kB)

stavební práce Sedmpány MUVL/ODSH/23204/2023/JELN 25.5.20239.6.2023 pdf 256,75 kB

DIO (pdf 266,44 kB)

seznámení s podklady - prodloužení SP II/125 Vlašim MUVL/ODSH/22699/2023 MaE 23.5.20237.6.2023 pdf 243,28 kB
úplná uzavírka MK Nádražní III. etapa MUVL/ODSH/22571/2023/JELN 23.5.20237.6.2023 pdf 257,14 kB

DIO (pdf 3 270,28 kB)

OOP - místní úprava - DZ Vorlina MUVL/ODSH/22444/2023 MaE 22.5.20236.6.2023 pdf 225,19 kB
návrh OOP - místní úprava II/113 MUVL/ODSH/21992/2023 MaE 18.5.20232.6.2023 pdf 215,50 kB

příloha 1 (pdf 502,90 kB)

příloha 2 (pdf 441,32 kB)

příloha 3 (pdf 723,28 kB)

příloha 5 (pdf 1 047,22 kB)

příloha 4 (pdf 519,51 kB)

příloha 6 (pdf 550,02 kB)

příloha 7 (pdf 474,07 kB)

příloha 8 (pdf 630,52 kB)

příloha 9 (pdf 343,22 kB)

stavební práce Vorlinská Alej MUVL/ODSH/21775/2023/JELN 18.5.20232.6.2023 pdf 266,95 kB

DIO (pdf 2 960,90 kB)

dětská cyklotrasa Vracovice MUVL/ODSH/21516/2023/JELN 17.5.20231.6.2023 pdf 248,66 kB

DIO (pdf 4 591,00 kB)

úplná uzavírka Nádražní - I. etapa - posun termínu MUVL/ODSH/21495/2023/JELN 16.5.202331.5.2023 pdf 265,43 kB

DIO (pdf 2 623,08 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 2 16.5.2023 pdf 719,76 kB
Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Vlašimi na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2024 a 2025 6.4.2023 pdf 137,96 kB

MěDDM (pdf 137,96 kB)

Městská knihovna (pdf 46,83 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,59 kB)

MŠ Kolonka (pdf 436,00 kB)

MŠ Velíšská (pdf 138,25 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,98 kB)

Spolkový dům (pdf 137,77 kB)

Sportovní zařízení (pdf 136,38 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 436,85 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 436,38 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,19 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,44 kB)

ZUŠ (pdf 148,30 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 20.3.2023 pdf 731,59 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2054 23.2.2023

rozpočet SF 2023 (pdf 92,84 kB)

rozpočet ZM2023 (pdf 104,45 kB)

RV 2024 (pdf 187,72 kB)

RV 2025 (pdf 188,96 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 19.12.2022 pdf 732,34 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Odbor majetkový
záměr prodeje movité věci - kolového traktoru MUVL/MAJ/23334/2023ŠiM 26.5.202319.6.2023 pdf 628,42 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2303/2 o výměře 1 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/23324/2023ŠiM 26.5.202311.6.2023 pdf 115,75 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2291/243 v k.ú. Vlašim 26.5.202312.6.2023 pdf 96,31 kB

snímek (pdf 206,16 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2291/309 v k.ú. Vlašim 26.5.202312.6.2023 pdf 96,29 kB

snímek (pdf 278,19 kB)

Elektronická aukce na prodej majetku v k.ú. Martinice u Dolních Kralovic MUVL/MAJ/23182/2023ŠiM 25.5.202315.6.2023 pdf 2 522,81 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1773/5 o výměře 3 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/22674/2023ŠiM 23.5.20238.6.2023 pdf 98,51 kB
Záměr pronájmu částí pozemků par.c č. 574/11, parc. č. 580/4, parc. č. 586/81, parc. č. 580/1 v k.ú. Vlašim. v k.ú. Vlašim 17.5.20232.6.2023 pdf 119,17 kB
Záměr pronájmu prostor v č. p. 1107 v k.ú. Vlašim za účelem provozování hostinské činnosti 15.5.202331.5.2023 pdf 96,39 kB

snímek (pdf 358,40 kB)

Záměr pronájmu části pozemku par.c č. 2470/2 v k.ú. Vlašim MUVL/21101/2023/ŠiM 15.5.202331.5.2023 pdf 141,42 kB
Záměr pronájmu části pozemku par.c č. 1722/41 v k.ú. Vlašim MUVL/21094/2023ŠiM 15.5.202331.5.2023 pdf 72,74 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam k 1.2.2023 (pdf 376,85 kB)

informační materiál ÚZSVM - brožura nedostatečně identifikovaní vlastníci (pdf 733,67 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 3120/22-50 15.5.202320.6.2023 pdf 144,13 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Územní rozhodnutí - Vlašim, Čs. Armády - kNN, NN, IE - 12 - 6009000 Č.j. MUVL/VYST/6304/2023/MAZ, č.sp. VYST/1651/2023 MAZ 24.5.20238.6.2023 pdf 304,01 kB

Situační výkres (pdf 395,36 kB)

Oznámení - zrušení regulačního plánu města Vlašim RP č. 7 včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/22098/2023/PVJ, č.sp. VYST/617/2023 PVJ 22.5.202321.6.2023 pdf 203,41 kB
Oznámení - zrušení regulačního plánu města Vlašim RP č. 6 včetně změny č. 1 a 2 Č.j. MUVL/VYST/22122/2023/PVJ, č.sp. VYST/617/2023 PVJ 22.5.202321.6.2023 pdf 204,09 kB
Oznámení - zrušení regulačního plánu města Vlašim RP č. 5 včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/22132/2023/PVJ, č.sp. VYST/616/2023 PVJ 22.5.202321.6.2023 pdf 202,73 kB
Oznámení - zrušení regulačního plánu města Vlašim RP č. 4 včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/22164/2023/PVJ, č.sp. VYST/615/2023 PVJ 22.5.202321.6.2023 pdf 204,21 kB
Oznámení - zrušení regulačního plánu města Vlašim RP č. 3 včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/22321/2023/PVJ, č.sp. VYST/614/2023 PVJ 22.5.202321.6.2023 pdf 202,94 kB
Oznámení - zrušení regulačního plánu města Vlašim RP č. 2 včetně změny č. 1 Č.j. MUVL/VYST/22358/2023/PVJ, č.sp. VYST/613/2023/PVJ 22.5.202321.6.2023 pdf 202,92 kB
Oznámení - zrušení regulačního plánu města Vlašim RP č. 1 Č.j. MUVL/VYST/22370/2023/PVJ, č.sp. VYST/612/2023 PVJ 22.5.202321.6.2023 pdf 202,86 kB
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Veliš Č.j. MUVL/VYST/21977/2023/PVJ, č.sp. VYST/2898/2023/PVJ 22.5.202320.6.2023 pdf 181,12 kB

návrh zprávy o uplatňování UP Veliš (pdf 604,49 kB)

Opakované veřejné projednání k návrhu Územního plánu Pravonín Č.j. MUVL/VYST/21640/2023/PVJ, č.sp. VYST/1254/2019/PVJ 17.5.202329.6.2023 pdf 205,02 kB
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vlašim Č.j. MUVL/VYST/20624/2023/PVJ, č. sp. VYST/4337/2023/PVJ 10.5.202310.6.2023 pdf 179,21 kB

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Vlašim (pdf 280,76 kB)

Veřejné projednání k návrhu změny č. 2 Územního plánu Tehov Č.j. MUVL/VYST/18267/2023/PVJ, č.sp. VYST/3963/2023 PVJ 24.4.20235.6.2023 pdf 217,55 kB
Veřejná vyhláška MUVL/VYST/17186/2023/PVJ 19.4.202331.5.2023 pdf 208,42 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - zahájení - Kondrac kanalizace+ČOV - prodloužení SP MUVL/ZIP/23239/23-2361/2021WaP 25.5.20239.6.2023 pdf 259,37 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - obec Děkanovice-oznámení o zahájení - vodovod MUVL/ZIP/20638/2023-3910/2023 StK 23.5.20237.6.2023 pdf 203,59 kB

C_3_a_Situace_stavby_privodni_rad (pdf 472,31 kB)

C_3_b_Situace_stavby_privodni_a_zasobovaci_rad (pdf 486,33 kB)

C_3_c_Situace_stavby_rozvodne_rady_v_obci (pdf 1 246,62 kB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí - Městys Načeradec - Vodovod Horní Lhota MUVL/ZIP/39606/22-878/2023BaR 17.5.20231.6.2023 pdf 585,87 kB

situace A3 vodovod (pdf 233,33 kB)

Koncepce - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 MZP/2022/710/5036 20.12.2022 pdf 247,51 kB

Vypořádání vyjádření k návrhu koncepce (pdf 649,95 kB)

Stanovisko MŽP (pdf 607,44 kB)

Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)