vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska OF

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Nařízení města Vlašimi č. 1/2019 SEKR23775/2019 MtM 14.8.201929.8.2019 pdf 273,81 kB
Pozvánka na zastupitelstvo 8.8.201927.8.2019 pdf 229,97 kB
Výběrové řízení - ŠJ Sídliště 2.7.201923.8.2019 pdf 489,51 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - II/125 Vlašim ODSH 23708/19 MaE 13.8.201930.8.2019 pdf 238,64 kB

Příloha (pdf 2 658,66 kB)

deklaratorní rozhodnutí Tichonice ODSH 23398/19 MaE 8.8.201923.8.2019 pdf 315,18 kB
OOP přechodné DZ Bílkovice ODSH 23276/19 8.8.201923.8.2019 pdf 821,49 kB
stavební povolení - ul. Velíšská Vlašim ODSH 23251/19 MaE 7.8.201922.8.2019 pdf 329,71 kB
návrh OOP - místní úprava Bernartice ODSH 21350/19 MaE 6.8.201921.8.2019 pdf 213,98 kB
OOP - přech. DZ - D1 065 ODSH 22389/09 MaE 5.8.201920.8.2019 pdf 224,40 kB

příloha (pdf 615,94 kB)

Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 SEKR 2019 6.8.2019 pdf 1 412,40 kB
Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 25.6.2019 pdf 1 600,61 kB
Závěrečný účet města Vlašimi za rok 2018 20.6.2019 pdf 2 097,27 kB

Zpráva o přezkoumání Město Vlašim 2018 (pdf 20 458,03 kB)

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 14.5.2019 pdf 1 664,75 kB
Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2020 a 2021 24.4.2019 pdf 135,81 kB

MěDDM (pdf 135,57 kB)

Městská knihovna (pdf 133,65 kB)

MŠ Domašín (pdf 429,58 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 134,14 kB)

MŠ Kolonka (pdf 429,53 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,47 kB)

MŠ Vorlina (pdf 133,96 kB)

Spolkový dům (pdf 134,97 kB)

SZMV (pdf 131,88 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 332,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 609,42 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 132,11 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 134,16 kB)

Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 2.4.2019 pdf 1 379,76 kB
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 27.2.2019 pdf 213,22 kB

2021 (pdf 188,70 kB)

Rozpočet Města Vlašim na rok 2019 27.2.2019 pdf 164,62 kB

sociální fond 2019 (pdf 100,69 kB)

sch ro 2019 (pdf 340,19 kB)

Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 912/1 o výměře cca 4m2, p. č. 1340 o výměře cca 166 m2, p. č. 907 o výměře cca 20 m2, p. č. 913/4 o výměře cca 108 m2, p. č. 913/3 o výměře cca 7m2 a p. č. 913/1 o výměře cca 3m2 v k. ú 7.8.201922.8.2019 pdf 354,39 kB
Záměr souhlasu s podnájmem nebytových prostor budovy bez č.p. na st. pozemku p.č. 3011 v k.ú. Vlašim 65/2019 7.8.201922.8.2019 pdf 251,79 kB
Záměr souhlasu s podnájmem pro školní rok 2019/2020 nebytových prostor v budově č.p. 1500 v k. ú. Vlašim 64/2019 7.8.201922.8.2019 pdf 273,13 kB
Záměr souhlasu s podnájmem pro školní rok 2019/2020 neb. prostor v budově č.p. 1500 v k.ú. Vlašim 63/2019 7.8.201922.8.2019 pdf 247,86 kB
Záměr souhlasu pro školní rok 2019/2020 s podnájmem neb. prostor budovy č.p. 968 na st. p.č. 1782v k.ú.Vlašim, budovy bez č.p.na st.p.č. 1783 a budovy bez č.p. na st.p.č. 1784 v k. ú. Vlašim 62/2019 7.8.201922.8.2019 pdf 294,94 kB
Záměr souhlasu pro školní rok 2019/2020 s podnájmem nebytových prostor budovy bez č.p. na st.. pozemku p.č. 1784 v k. ú. Vlašim 61/2019 6.8.201921.8.2019 pdf 370,94 kB
Záměr souhlasu pro školní rok 2019/2020 s podnájmem nebytových prostor budovy č.p. 121 n st. pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Vlašim 60/2019 6.8.201921.8.2019 pdf 267,27 kB
Záměr souhlasu pro školní rok 2019/2020 s podnájmem nebytových prostor budovy č. p. 22 na st. pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Vlašim 59/2019 6.8.201921.8.2019 pdf 262,06 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba 8 EX 655/02-191 12.8.201914.10.2019 pdf 199,81 kB
Oznámení o konání opakované dražby UZSVM/SBN/3837/2019-SBNM 12.8.201910.9.2019 pdf 447,78 kB

Katastrální mapa (pdf 167,88 kB)

Usnesení - dražení vyhláška 139EX 13736/14-101 31.7.201911.9.2019 pdf 263,27 kB
Usnesení o nařízení dražebního roku 203 Ex 34337/10-213 25.6.201921.8.2019 pdf 333,36 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Vlašim změna č. 6 úp Vlašim 26.6.2019 pdf 2 351,88 kB

ÚP Vlašim Z6 SJ 052019 (pdf 23 642,04 kB)

VVURU UP Vlašim Z6 (pdf 380,00 kB)

Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Kanalizace a ČOV Snět ZIP 23648/19VoJ - 640/2015VrJ 13.8.201928.8.2019 pdf 761,74 kB
vytvořilo Anawe