Úřední deska OM

Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
návrh OOP - Trhový Štěpánov - úprava místního provozu ODSH 2438/22 MaE 20.1.20224.2.2022 pdf 216,78 kB

příloha (pdf 2 069,89 kB)

OOP přechodné značení Dolní Lhota, IP-12-6015921 ODSH 2476/22 MaE 20.1.20224.2.2022 pdf 236,44 kB

příloha (pdf 451,48 kB)

dočasné dopravní značení - cestmistrovství Čechtice ODSH/1095/22-JELN 10.1.202225.1.2022

OOP (pdf 229,66 kB)

DIO (pdf 4 053,01 kB)

OOP - přech. DZ údržba silnic II. a III. třídy ODSH 822/22 MaE 6.1.202221.1.2022 pdf 239,70 kB

příloha 1 (pdf 2 861,93 kB)

příloha 2 (pdf 3 369,60 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č.16 11.1.2022

Rozpočtové opatření 16 (pdf 435,31 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 16.12.2021 pdf 430,02 kB
Rozpočtové opatření č.14 a č.15 16.12.2021

Rozpočtové opatření č.14 (pdf 448,23 kB)

Rozpočtové opatření č.15 (pdf 429,66 kB)

Rozpočtové opatření č. 13 10.11.2021

Rozpočtové opatření č. 13 (pdf 434,28 kB)

Rozpočtová opatření č. 10, č. 11 a č. 12 6.10.2021

RO č. 10 (pdf 443,54 kB)

RO č. 11 (pdf 436,11 kB)

RO č. 12 (pdf 441,77 kB)

Rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 30.8.2021

RO č. 7 (pdf 435,78 kB)

RO č. 8 (pdf 436,16 kB)

RO č. 9 (pdf 452,42 kB)

Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6 16.7.2021

RO 5 (pdf 409,31 kB)

RO 6 (pdf 432,71 kB)

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2020 24.6.2021 pdf 1 372,07 kB

zpráva o přezkumu 2020 (pdf 14 395,66 kB)

Rozpočtové opatření č. 4 9.6.2021 pdf 385,87 kB
Rozpočtové opatření č. 2. a 3. 29.4.2021 pdf 421,59 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 413,47 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2022 a 2023 16.4.2021

Kulturní dům Blaník (pdf 135,48 kB)

MěDDM (pdf 134,66 kB)

Městská knihovna (pdf 51,60 kB)

MŠ Domašín (pdf 439,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ Kolonka (pdf 439,79 kB)

MŠ Velíšská (pdf 134,27 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,81 kB)

Spolkový dům (pdf 135,31 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,31 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 439,12 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 440,04 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 431,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,37 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 31.3.2021 pdf 391,73 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2021 1.3.2021

RO 2021- ZM (pdf 158,17 kB)

rozpočet SF (pdf 92,87 kB)

Důvodová zpráva 2021k (pdf 129,18 kB)

příloha důvodové zprávy (pdf 311,29 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2022 a 2023 1.3.2021

RV 2022 (pdf 185,86 kB)

RV 2023 (pdf 190,38 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 23.12.2020 pdf 279,66 kB
Odbor majetkový
Záměr prodeje části pozemku p.č. 963 v k. ú. Hrazená Lhota o výměře cca 47 m2 MAJ 2715/2022-SoH 20.1.20227.2.2022 pdf 323,96 kB
Záměr směny částí poz. p. č. 963 za část poz. p. č. 1008 vše k. ú. Hrazená Lhota MAJ 2707/2022-SoH 20.1.20227.2.2022 pdf 346,26 kB
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2306 v k. ú. Vlašim o výměře 24 m2 MAJ 2411/2022-SoH 18.1.20222.2.2022 pdf 404,72 kB
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí MAJ 67773/2021-SoH 28.12.202128.1.2022 pdf 55,47 kB
Vyhlášení popisu věci MAJ 49083/21-DiH 30.9.202131.3.2022 pdf 431,55 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení 070 Ex 691/15-156 12.1.20223.3.2022 pdf 161,59 kB
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/96/2022-SBNM 7.1.202227.1.2022 pdf 3 664,15 kB

mapa KN (png 72,75 kB)

ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Územní souhlas - kanalizační přípojky v obci Kondrac Č.j. VYST 65927/21 PEH, č.sp. VYST 483/2022 PEH 18.1.20222.2.2022 pdf 2 464,19 kB
ozn.jednání místní šetření námitky-II-150 Loket-Brzotice KSÚS VYST 1298/2022 11.1.202226.1.2022 pdf 232,78 kB
Oznámení o vydání UP Loket VYST 1148/22-PVJ 10.1.20229.2.2022 pdf 184,44 kB
Odbor životního prostředí
V420 - modernizace I. etapa ZIP 2236/22-657/2022 VrJ 17.1.20221.2.2022 pdf 273,47 kB
Střechov nad Sázavou vodovod - prodloužení platnosti stavebního povolení ZIP 1945/2022-589/2022 VoJ 14.1.202229.1.2022 pdf 898,47 kB
Kanalizace a vodovod Kladruby - rozšíření ZIP 1218/22-443/2022 VrJ 11.1.202226.1.2022 pdf 1 395,25 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB