Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - oprava mostu Soutice ODSH 103494/20 MaE 29.10.202013.11.2020 pdf 222,14 kB

příloha (pdf 2 434,51 kB)

OOP - přech. DZ - prodloužení Libež ODSH 104977/20 MaE 29.10.202013.11.2020 pdf 223,92 kB

příloha (pdf 3 238,17 kB)

OOP - přech. DZ II-126 Trhový Štěpánov ODSH 104363/20 MaE 26.10.202010.11.2020 pdf 227,81 kB

příloha (pdf 1 793,87 kB)

OOP - přech. DZ - Libež - zimní provoz ODSH 103114/20 MaE 26.10.202010.11.2020 pdf 223,53 kB

příloha (pdf 1 895,82 kB)

návrh OOP - místní úprava DZ Vinohrad Načeradec ODSH 101587/20 MaE 26.10.202010.11.2020 pdf 214,27 kB
OOP - přech. DZ Trhový Štěpánov ul. Nádražní ODSH 102320/20 MaE 21.10.20205.11.2020 pdf 228,15 kB

příloha (pdf 228,15 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 10 a 11 21.10.2020 pdf 867,17 kB
Rozpočtové opatření č. 7., 8., 9. 17.9.2020 pdf 1 525,42 kB
Rozpočtové opatření č. 4., 5., 6. 23.7.2020 pdf 1 366,94 kB
Závěrečný účet města Vlašim za rok 2019 24.6.2020 pdf 1 751,77 kB

Zpráva o výslednku z přezkoumání hospodaření 2019 (pdf 6 278,60 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Vysledovka (pdf 17,80 kB)

Přehled o peněžních tocích (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka příloha (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektroru (pdf 8,32 kB)

Výkaz FIN - plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Rozpočtové opatření č. 3 16.6.2020 pdf 377,72 kB
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 28.4.2020

Rozpočtové opatření (pdf 916,05 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 21.4.2020

Kulturní dům Blaník2020 (pdf 136,45 kB)

Měddm2020 (pdf 136,32 kB)

Městská knihovna2020 (pdf 46,65 kB)

MŠ Domašín2020 (pdf 439,46 kB)

MŠ K Vodárně2020 (pdf 439,59 kB)

MŠ Kolonka2020 (pdf 435,58 kB)

MŠ Velíšská2020 (pdf 135,69 kB)

MŠ Vorlina2020 (pdf 133,37 kB)

Spolkový dům2020 (pdf 135,62 kB)

Sportovní zařízení2020 (pdf 123,94 kB)

ŠJ Sídliště2020 (pdf 439,25 kB)

ŠJ Vorlina2020 (pdf 436,13 kB)

ZŠ Sídliště2020 (pdf 440,38 kB)

ZŠ Vorlina2020 (pdf 133,75 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 2.3.2020 pdf 190,45 kB

RV 2022 (pdf 187,87 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 2.3.2020 pdf 128,07 kB

Rozpis rozpočtu 2020 příloha (pdf 330,50 kB)

Schválený rozpočet 2020 (pdf 161,87 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019 pdf 553,31 kB
Odbor majetkový
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

Odbor vnitřních věcí
Dočasné uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů 26.10.2020 pdf 236,61 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 47706/14-90 12.10.20209.12.2020 pdf 184,04 kB
Usnesení - dražební vyhláška 146 EX 1098/19-139 5.10.20203.11.2020 pdf 170,74 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení spol. územ. a stavebního řízení - novostavba RD na poz. p.č. 1377/2 v k.ú. Javorník Č.j. VYST 102005/20 VaL č. sp. VYST 34717/2020 VaL 21.10.20201.12.2020 pdf 511,01 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Děkanovice Č.j. VYST 102206/2020 PVJ č. spisu VYST/34560/2020 PVJ 20.10.202019.11.2020 pdf 178,53 kB

návrh zadání ÚP Děkanovice (pdf 352,56 kB)

oznámení o zahájení spol. územ. a stav. řízení - novostavba RD na pozemku parc. č. 734/19 v k.ú. Děkanovice Č.j.VYST 101721/20 č. spisu VYST 32187/2020 MAZ 19.10.202020.11.2020 pdf 96,90 kB
oznámení o projednání zadání změny č. 1 Územního plánu Všechlapy Č.j. VYST 12779/20 č. spisu VYST 34349/2020 MaM 25.9.20209.11.2020 pdf 745,11 kB
oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Miřetice Č.j. VYST 96406/20, č. spisu VYST 25487/2019 PVJ 24.9.20208.11.2020 pdf 62,95 kB
Opakované veřejné projednání ÚP Načeradec 2.9.202013.11.2020 pdf 1 199,67 kB

Výkres základní členění (pdf 8 198,53 kB)

Hlavní výkres (pdf 9 799,36 kB)

Výkres - VPS - VPO - asanci (pdf 8 101,55 kB)

Výkres technické infrastruktury (pdf 8 816,13 kB)

Koordinační výkres (pdf 11 629,69 kB)

Širší vztahy (pdf 24 391,84 kB)

Výkres předpokládaných záborů ZPF (pdf 9 301,40 kB)

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Načeradec (pdf 505,17 kB)

Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Jan Klika - oznámení o zahájení řízení ZIP 103137/20-34778/2020 StK 26.10.202010.11.2020 pdf 766,51 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB