vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Obecně závazná vyhláška č 1 2018 o regulaci míst k provozování hazadrních her 19.6.2018 pdf 195,04 kB
Informace o oznámení koncepce „Územní energetická koncepce Středočeského kraje SEKR31977/18-27/2018MtM 28.5.201827.6.2018 pdf 568,36 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechodné DZ pro uzavírku MK Znosim Domašín ODSH 35909/18 MaE 8.6.201823.6.2018 pdf 488,68 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 2 699,96 kB)

výzva k odstranění nepojízdného vozidla 594/2018StO 10.5.20187.7.2018 pdf 174,63 kB
výzva k odstranění nepojízdného vozidla 594/2018 10.5.20187.7.2018 pdf 173,54 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 20.6.2018 pdf 1 679,54 kB
Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5 25.5.2018 pdf 1 544,86 kB
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 18.4.2018 pdf 2 748,69 kB
Rozpočty 13 příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 22.3.2018

Kulturní dům Blaník (pdf 205,69 kB)

MěDDM (pdf 1 061,24 kB)

Městská knihovna (pdf 338,80 kB)

MŠ Domašín (pdf 499,13 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 497,07 kB)

MŠ Kolonka (pdf 502,86 kB)

MŠ Velíšská (pdf 498,26 kB)

MŠ Vorlina (pdf 501,50 kB)

Sportovní zařízení (pdf 486,62 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 502,10 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 500,97 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 206,78 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 498,31 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 28.2.2018 pdf 632,94 kB

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 (pdf 475,55 kB)

Schválený rozpočet na rok 2018 28.2.2018 pdf 205,06 kB

rozpočet sociálního fondu (pdf 697,00 kB)

Rozpočet 2018 - rozpis (pdf 359,89 kB)

závazné ukazatele příjmy (pdf 274,78 kB)

závazné ukazatele výdaje (pdf 642,37 kB)

zkrácený RO 2018 (pdf 201,56 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Ceny vodné stočné 2018 4.1.2018 pdf 590,75 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 46273/13-63 14.6.201820.7.2018 pdf 245,35 kB
Dražební vyhláška 069 EX 2377/17-29 14.6.201826.7.2018 pdf 366,96 kB
Usnesení - dražební vyhláška 2 EX 580/03 12.6.201812.7.2018 pdf 200,15 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 09327/17-44 22.5.201822.6.2018 pdf 243,37 kB
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 124 EX 5285/08-558 9.5.201827.6.2018 pdf 129,51 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování UP Tomice za období 8/2014-8/2018 VYST 36950/18, Sp.zn. VYST 3457/2018 PVJ 13.6.201816.7.2018 pdf 828,77 kB
pozvání na veřejné projednání k návrhu změny č. 3 Územního plánu Bernartice VYST 35252/18-55171/2017 MaM 6.6.201824.7.2018 pdf 209,59 kB

opatření obecné povahy - změna č. 3 ÚP Bernartice - výrok (pdf 203,21 kB)

01 - základní členění území (pdf 320,17 kB)

02 - hlavní výkres (pdf 210,13 kB)

04 - výkres veř. prospěš. staveb (pdf 199,78 kB)

05 - koordinační výkres (pdf 499,29 kB)

07 - ZPF (pdf 211,41 kB)

Veřejná vyhláška - veřejné projednání k návrhu Územního plánu Ctiboř VYST 30921/18, Sp.zn. VYST 5295/2016 PVJ 14.5.201827.6.2018 pdf 130,17 kB
Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Karel Veselý-Dunice-oznámení spol řízení ZIP 38206/2018 - 3568/2018 STK 20.6.20185.7.2018 pdf 481,15 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Vodovodní přivaděč Trhový Štěpánov, Dalkovice - Střechov nad Sázavou ZIP 38287/18-2821/2018 VoJ 20.6.20185.7.2018 pdf 632,43 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Libež v+k ZIP 19736/18-1869/2018 VrJ 15.6.201830.6.2018 pdf 433,97 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Šetějovice - Dolní Rápotice - kanal řád ZIP 37683/18-3523/2018 VrJ 15.6.201830.6.2018 pdf 350,97 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Město Vlašim - infrastruktura II - 3 prodl ZIP 35910/18 VrJ - 3417/2018 VrJ 12.6.201827.6.2018 pdf 224,05 kB
vytvořilo Anawe