vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení referent odbor výstavby a územního plánování 3.6.201921.6.2019 pdf 171,52 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOOP - přech. DZ - D1 most 205 ODSH 18504/19 MaE 18.6.20193.7.2019 pdf 547,56 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 680,20 kB)

oznámení řízení - deklarace Bílkovice Třebešice ODSH 18366/19 MaE 18.6.20193.7.2019 pdf 544,77 kB
Odbor finanční
Návrh závěrečného účtu Města Vlašim za rok 2018 30.5.201919.6.2019 pdf 2 097,27 kB

Zpráva o přezkoumání Město Vlašim 2018 (pdf 20 458,03 kB)

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 14.5.2019 pdf 1 664,75 kB
Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2020 a 2021 24.4.2019 pdf 135,81 kB

MěDDM (pdf 135,57 kB)

Městská knihovna (pdf 133,65 kB)

MŠ Domašín (pdf 429,58 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 134,14 kB)

MŠ Kolonka (pdf 429,53 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,47 kB)

MŠ Vorlina (pdf 133,96 kB)

Spolkový dům (pdf 134,97 kB)

SZMV (pdf 131,88 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 332,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 609,42 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 132,11 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 134,16 kB)

Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 2.4.2019 pdf 1 379,76 kB
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 27.2.2019 pdf 213,22 kB

2021 (pdf 188,70 kB)

Rozpočet Města Vlašim na rok 2019 27.2.2019 pdf 164,62 kB

sociální fond 2019 (pdf 100,69 kB)

sch ro 2019 (pdf 340,19 kB)

Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Odbor majetkový
Záměr prodeje částí pozemků p.č. 912/1, 1340, 907, 913/4, 913/3, 913/1 v k. ú. Bolina 50/2019 11.6.201927.6.2019 pdf 389,27 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 504/18-6 21.5.201925.6.2019 pdf 110,66 kB
Usnesení - dražební vyhláška EX 2618/14-82 DVN 15.4.201926.6.2019 pdf 224,06 kB
Odbor výstavby a územního plánování
veřejné projednání k návrhu územního plánu Keblov Č.j. VYST 18171/19 MaM, č. spisu VYST 1330/2017 MaM 17.6.201925.7.2019 pdf 427,12 kB

Keblov - I. Územní plán - textová část_ návrh k VP - úpravy (pdf 351,63 kB)

Keblov - II. Odůvodnění ÚP - textová část_ návrh k VP - úpravy (pdf 4 456,05 kB)

Keblov - A) Základní členění_ návrh k VP (pdf 1 864,22 kB)

Keblov - B) Hlavní výkres_ návrh k VP (pdf 2 581,72 kB)

Keblov - D) Koordinačníí výkres_návrh k VP (pdf 3 112,95 kB)

Keblov - E) Širší vztahy_ návrh k VP (pdf 6 323,21 kB)

Keblov - F) ZPF a PUPF_návrh k VP (pdf 1 946,44 kB)

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - prodejní sklad dřevovýroby na pozemku st. parc. č. 1 v k.ú. Řísnice Č.j. VYST 17894/19, Sp. zn. VYST 3829/2019 NOJ 12.6.201927.6.2019 pdf 624,66 kB
oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby - zimoviště pro skot na pozemku parc. č. 776/2 v k.ú. Daměnice Č.j. VYST 16226/19, Č.sp. VYST 5794/2018 NOJ 30.5.201911.7.2019 pdf 625,06 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Borovnice Č.j. VYST 15754/19, č. spisu VYST 3449/2019 PVJ 24.5.201926.6.2019 pdf 207,56 kB

návrh zadání ÚP Borovnice (pdf 414,15 kB)

Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí - Šotek-Javorník ZIP 81607/19-2777/2019 StK 11.6.201926.6.2019 pdf 683,43 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Chlum-oznámení o zahájení řízení ZIP 15211/19-2190/2019 StK 7.6.201922.6.2019 pdf 810,51 kB
vytvořilo Anawe