Úřední deska OVV

Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Nařízení města Vlašimi, kterým se zakazují některé formy prodeje a služeb ve Vlašimi. 30.3.202314.4.2023 pdf 104,56 kB
Návrh rozpočtu - upraveného DSH Společná voda MUVL/SEKR/13392/2022/MTM 22.3.20236.4.2023 pdf 139,54 kB

rozpočtový výhled na roky 2024-2025 (pdf 355,17 kB)

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - uzavírka žst přejezdu Zdislavice Řimovice MUVL/ODSH/15189/2023 MaE 31.3.202315.4.2023 pdf 254,73 kB

příloha (pdf 1 558,45 kB)

OOP - Pravětice - oprava zatrubněného potoku MUVL/ODSH/14638/2023/JELN 30.3.202314.4.2023 pdf 247,21 kB

DIO (pdf 286,74 kB)

oznámení o zahájení řízení - rušení žst přejezdu v k.ú. Znosim MUVL/ODSH/13086/2023 MaE 29.3.202313.4.2023 pdf 221,61 kB

příloha (pdf 498,84 kB)

oznámení o zahájení řízení - rušení žst přejezdu v k.ú. Domašín MUVL/ODSH/13087/2023 MaE 29.3.202313.4.2023 pdf 221,27 kB

příloha (pdf 688,51 kB)

OOP - přech. DZ - údržba ORP MUVL/ODSH/14027/2023 MaE 27.3.202311.4.2023 pdf 251,05 kB

příloha 1 (pdf 2 861,93 kB)

příloha 2 (pdf 3 369,60 kB)

OOP - přech. DZ - uzavírka silnice ii/113 MUVL/ODSH/13470/2023 MaE 22.3.20236.4.2023

příloha 1 (pdf 345,56 kB)

příloha 2 (pdf 228,56 kB)

příloha 3 (pdf 163,38 kB)

příloha 4 (pdf 273,66 kB)

příloha 5 (pdf 264,04 kB)

příloha 6 (pdf 234,83 kB)

příloha 7 (pdf 228,49 kB)

příloha 8 (pdf 163,10 kB)

příloha 9 (pdf 273,75 kB)

stavební práce Bolina MUVL/ODSH/12930/2023/JELN 21.3.20235.4.2023 pdf 254,53 kB

DIO (pdf 48,15 kB)

stavební práce Louňovice pod Blaníkem MUVL/ODSH/11983/2023/JELN 21.3.20235.4.2023 pdf 256,72 kB

DIO (pdf 144,22 kB)

seznámení s podklady Pavlovice MUVL/ODSH/13026/2023 MaE 20.3.20234.4.2023 pdf 227,40 kB
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 1 20.3.2023 pdf 731,59 kB
Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města Vlašimi na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2024 a 2025 13.3.2023

KD Blaník (pdf 781,52 kB)

MěDDM (pdf 790,80 kB)

Městská knihovna (pdf 52,00 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,52 kB)

MŠ Kolonka - návrh rozpočtu 2023 (pdf 440,14 kB)

MŠ Sedmikráska - návrh rozpočtu 2023 (pdf 133,84 kB)

MŠ Velíšská (pdf 821,76 kB)

MŠ Vorlina (pdf 52,85 kB)

Návrh rozpočtu 2023 - ŠJ Vorlina Vlašim (pdf 439,99 kB)

Návrh rozpočtu ŠJ Sídliště 2023 (pdf 436,22 kB)

Spolkový dům (pdf 802,96 kB)

Sportovní zařízení (pdf 127,64 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,67 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 433,99 kB)

ZUŠ (pdf 329,20 kB)

Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2054 23.2.2023

rozpočet SF 2023 (pdf 92,84 kB)

rozpočet ZM2023 (pdf 104,45 kB)

RV 2024 (pdf 187,72 kB)

RV 2025 (pdf 188,96 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 19.12.2022 pdf 732,34 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB

MěDDM (pdf 135,72 kB)

Městská knihovna (pdf 51,55 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,09 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,74 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,74 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,70 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

Spolkový dům (pdf 135,45 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,33 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,87 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 435,88 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,39 kB)

Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1/73 v k.ú. Vlašim 31.3.202317.4.2023 pdf 96,83 kB

snímek (pdf 239,99 kB)

Záměr prodeje movité věci - kolového traktoru včetně čelní radlice sněhové MUVL/MAJ/15116/2023/SoH 31.3.202324.4.2023 pdf 98,06 kB

fotografie - traktor, radlice (pdf 731,19 kB)

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2301/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/15112/2023/SoH 31.3.202317.4.2023 pdf 271,70 kB
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2469/1 o výměře cca 8 m2 a části pozemku p. č. 2933 o výměře cca 12 m2 v k. ú. Vlašim (dle GP se jedná o nově utvořený pozemek p. č. st. 3694 o výměře 20 m2) MUVL/MAJ/15093/2023/SoH 31.3.202317.4.2023 pdf 437,84 kB
Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 2945 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/14288/2023/SoH 27.3.202312.4.2023 pdf 250,70 kB
Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2301/6, parc. č. 2301/9, parc. č. 2301/4 a parc. č. 2301/52 v k.ú. Vlašim MUVL/MAJ/14243/2023/SoH 27.3.202311.4.2023 pdf 280,43 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2301/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/14139/2023/SoH 27.3.202312.4.2023 pdf 269,00 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2023/6 v k.ú. Domašín 20.3.20235.4.2023 pdf 96,81 kB

snímek (pdf 254,97 kB)

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2381/63 o výměře 16 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/12778/2023/SoH 17.3.20233.4.2023 pdf 271,91 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků - aktualizovaný seznam k 1.2.2023 (pdf 376,85 kB)

informační materiál ÚZSVM - brožura nedostatečně identifikovaní vlastníci (pdf 733,67 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 108 EX 03910/22-050 29.3.202319.4.2023

Usnesení - dražba nemovitosti (pdf 210,53 kB)

Dražební vyhláška 192 EX 869/22-27 29.3.20232.5.2023 pdf 358,78 kB
Dražební vyhláška 167 EX 602/21-98 20.3.202327.4.2023 pdf 219,41 kB
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 3120/22-40 20.3.202318.4.2023 pdf 151,77 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 294/21-75 20.3.202325.4.2023 pdf 291,58 kB
Dražební vyhláška 079 EX 00197/21-069 13.3.202325.4.2023 pdf 161,33 kB
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 213 EXD 44/2023-1 7.3.20234.4.2023 pdf 146,32 kB
Usnesení o opakované dražbě 203 Ex 34402/17-105 20.2.202312.4.2023 pdf 613,76 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
2. opakované veřejné projednání k návrhu Územního plánu Miřetice Č.j. MUVL/VYST/15075/2023/PVJ, č.sp. VYST/25487/2019-PVJ 31.3.202311.5.2023 pdf 183,79 kB
Oznámení o zahájení řízení o 23. změně integrovaného povolení pro zařízení - chemická zařízení na výrobu výbušnin - zařízení na tavení neželezných kovů-tavení olova v k.ú. Vlašim Č.j. 034560/2023/KUSK, sp.zn. SZ_031805/2023/KUSK/2 28.3.202327.4.2023 pdf 388,26 kB

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti (pdf 2 061,69 kB)

Oznámení o zahájení spol. územního a stav. řízení - novostavba RD na poz. parc. č. 1606/18 v k.ú. Javorník u Vlašimi Č.j. MUVL/VYST/12747/2023/VaL, č. sp. VYST/2783/2023/VaL 20.3.202321.4.2023 pdf 184,77 kB
Opakované veřejné projednání k návrhu Územního plánu Děkanovice Č.j. MUVL/VYST/9032/2023/PVJ, č.sp. VYST/34560/2020-PVJ 27.2.20235.4.2023 pdf 185,86 kB

OOP-text-N-OVP (pdf 960,53 kB)

OVP_01-T_LEG-ZCU (pdf 1 628,29 kB)

OVP_02-T_LEG-HV (pdf 1 936,77 kB)

OVP_03-T_LEG-VPS (pdf 1 617,51 kB)

OVP_04-T_LEG-KOO (pdf 2 613,43 kB)

OVP_05-T_LEG-ZPF (pdf 1 619,23 kB)

OVP_06-T-LEG-SV (pdf 6 109,43 kB)

Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městys Načeradec - Splašková kanalizace a centrální ČOV - Horní Lhota MUVL/ZIP/14451/2023-2016/2023BaR 29.3.202313.4.2023 pdf 351,79 kB
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení stavby pod názvem „VODOVOD TICHONICE – NAPOJENÍ MÍSTNÍ ČÁSTI CHOCHOL“ MUVL/ZIP/1861/23/WaP 27.3.202311.4.2023 pdf 381,60 kB
Oznámení o zahájení společného řízení a povolení nakládání s vodami, k.ú. Kamberk MUVL/ZIP/13746/23BaR 23.3.20237.4.2023 pdf 247,83 kB
Koncepce - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 MZP/2022/710/5036 20.12.2022 pdf 247,51 kB

Vypořádání vyjádření k návrhu koncepce (pdf 649,95 kB)

Stanovisko MŽP (pdf 607,44 kB)

Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)