Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - uzavírka III/1255 Krasovice (Načerčadec, Kondrac) MUVL/ODSH/29640/2022 MaE 8.8.202223.8.2022 pdf 262,55 kB

příloha (pdf 2 237,15 kB)

OOP - PDZ Domašín MUVL/ODSH/28640/2022/JELN 2.8.202217.8.2022 pdf 251,25 kB

DIO (pdf 498,74 kB)

OOP - místní úprava Domašín MUVL/ODSH/29108/2022 MaE 27.7.202211.8.2022 pdf 232,89 kB

příloha (pdf 2 977,30 kB)

OOP - přech. DZ ul. Družstevní MUVL/ODSH/28779/2022 MaE 25.7.20229.8.2022 pdf 251,88 kB

příloha (pdf 182,10 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 8 29.6.2022 pdf 467,86 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Rozpočtová opatření č. 6 a 7 24.6.2022 pdf 463,78 kB

Rozpočtová opatření č. 7 (pdf 466,66 kB)

Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 19.5.2022 pdf 457,52 kB

Rozpočtové opatření č. 4 (pdf 452,78 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 (pdf 282,40 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB

MěDDM (pdf 135,72 kB)

Městská knihovna (pdf 51,55 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,09 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,74 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,74 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,70 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

Spolkový dům (pdf 135,45 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,33 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,87 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 435,88 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,39 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 25.4.2022 pdf 456,93 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 453,90 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2023 a 2024 24.2.2022 pdf 188,38 kB

Rozpočtový výhled 2024 (pdf 188,19 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2022 24.2.2022 pdf 107,02 kB

Důvodová zpráva 2022 (pdf 129,92 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 16.12.2021 pdf 430,02 kB
Odbor majetkový
Záměr souhlasu pro školní rok 2022/2023 s podnájmem nebytových prostor budovy č. p. 22 Kult.dům Blaník, Vlašim 25.7.202211.8.2022 pdf 136,37 kB

snímek (pdf 125,63 kB)

Záměr souhlasu pro školní rok 2022/2023 s podnájmem nebytových prostor budovy č. p. 121 MěDDM, Vlašim 25.7.202211.8.2022 pdf 135,99 kB

snímek (pdf 123,22 kB)

Záměr souhlasu pro školní rok 2022/2023 s podnájmem nebytových prostor školní jídelny na ZŠ Sídliště, Vlašim 25.7.202211.8.2022 pdf 132,46 kB

snímek (pdf 226,66 kB)

Záměr souhlasu pro školní rok 2022/2023 s podnájmem nebytových prostor ZŠ Sídliště, Vlašim 25.7.202211.8.2022 pdf 131,64 kB

snímek (pdf 137,73 kB)

Záměr souhlasu pro školní rok 2022/2023 s podnájmem nebytových prostor školní jídelny na ZŠ Vorlina, Vlašim 25.7.202211.8.2022 pdf 119,69 kB

snímek (pdf 110,87 kB)

Záměr souhlasu pro školní rok 2022/2023 s podnájmem nebytových prostor na ZŠ Vorlina, Vlašim 25.7.202211.8.2022 pdf 123,37 kB

snímek (pdf 139,68 kB)

Záměr pronájmu budovy - Domašínská brána, včetně pozemků v k.ú. Vlašim 30.6.20228.8.2022 pdf 97,88 kB

snímek (pdf 263,81 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

Odbor vnitřních věcí
Rozhodnutí o registraci volebních stran registračním úřadem Vlašim do OZ 2022 MUVL/VNI/27051/2022-3533/2022/KoI 4.8.202227.8.2022 pdf 1 523,42 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 21445/21-89 25.7.202221.9.2022 pdf 619,09 kB
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků MUVL/VNI 27702/22-3665/2022 KoI 15.7.20223.10.2022 pdf 186,45 kB
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise MUVL/VNI 27814/22-3665/2022 KoI 15.7.20223.10.2022 pdf 176,79 kB
Dražební vyhláška 167 EX 1493/21-114 8.6.202223.8.2022 pdf 864,71 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Psáře Č.j. MUVL/VYST/29870/2022/PVJ, č. sp. VYST/6155/2022/PVJ 4.8.20223.9.2022 pdf 206,71 kB
Opakované veřejné projednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Trhový Štěpánov Č.j. MUVL/VYST/29487/2022/PVJ, č.sp. VYST/13007/2019-PVJ 2.8.202212.9.2022 pdf 263,26 kB
Výzva k vyjádření k podanému odvolání - II/150 Loket - Brzotice Č.j. MUVL/VYST/29363/2022/MAZ, č. sp. VYST/8532/2021-MAZ 1.8.202216.8.2022 pdf 222,59 kB

odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby II_150 Loket - Brzotice (pdf 1 887,93 kB)

fotodokumentace (pdf 106,66 kB)

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání MUVL/VYST/28069/2022/LIH 19.7.202218.8.2022 doc 54,00 kB
Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Děkanovice Č.j. MUVL/VYST/27694/2022/PVJ, č. sp. VYST/34560/2020 PVJ 14.7.202228.8.2022 pdf 260,08 kB
Oznámení o vydání Územního plánu Čechtice formou opatření obecné povahy Č.j. MUVL/VYST/27231/2022/PVJ, č. sp. VYST 2496/2018 PVJ 12.7.202211.8.2022 pdf 211,11 kB
Odbor životního prostředí
oznámení o uložené písemnosti pro pana Šauera k.ú. Olešná u Načeradce ZIP 23500/2022 BaR-319/2017BaR 3.8.202218.8.2022 pdf 186,55 kB
Veřejná vyhláška - zákaz vstupu do lesa kú Vračkovice MUVL/ZIP/29456/2022/MeL-6075/2022úMeL 2.8.20221.9.2022 pdf 467,93 kB

Příloha č.1 k veřejné vyhlášce kú Vračkovice (pdf 640,21 kB)

Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB