Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Návrh rozpočtu Společná voda 2023 včetně výhledu na rok 2024-2025 MUVL/SEKR/3435/2023/MTM 23.1.20239.2.2023 pdf 626,80 kB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Majetkového odboru 18.1.202315.2.2023 pdf 204,72 kB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru výstavby a územního plánování na úseku územního plánování 18.1.202328.2.2023 pdf 200,03 kB
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
pokládka nového povrchu Šebíř - Vracovice MUVL/ODSH/4358/2023/JELN 30.1.202314.2.2023 pdf 259,69 kB

DIO (pdf 1 862,43 kB)

OOP - místní úprava lokalita pod hvězdárnou Vlašim MUVL/ODSH/3733/2023 MaE 25.1.20239.2.2023 pdf 235,55 kB

příloha (pdf 191,75 kB)

OOP - přech. DZ - uzavírká ul. Úzká Vlašim MUVL/ODSH/2769/2023 MaE 18.1.20232.2.2023 pdf 245,79 kB

příloha (pdf 1 597,47 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 19.12.2022 pdf 732,34 kB
Rozpočtové opatření č.17 19.12.2022 pdf 736,43 kB
Rozpočtová opatření č.15 a č.16 25.11.2022 pdf 654,41 kB

Rozpočtová opatření č.16 (pdf 390,96 kB)

Rozpočtová opatření č.13 a č.14 10.10.2022 pdf 554,17 kB

Rozpočtové opatření č.14 (pdf 591,27 kB)

Rozpočtová opatření č.11 a č.12 8.9.2022

rozpočtové opatření 12 (pdf 520,81 kB)

rozpočtové opatření 11 (pdf 522,80 kB)

Rozpočtové opatření č.9 a č.10 10.8.2022

RO č.9 (pdf 482,03 kB)

RO č.10 (pdf 502,37 kB)

Rozpočtové opatření č. 8 29.6.2022 pdf 467,86 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Rozpočtová opatření č. 6 a 7 24.6.2022 pdf 463,78 kB

Rozpočtová opatření č. 7 (pdf 466,66 kB)

Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 19.5.2022 pdf 457,52 kB

Rozpočtové opatření č. 4 (pdf 452,78 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 (pdf 282,40 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB

MěDDM (pdf 135,72 kB)

Městská knihovna (pdf 51,55 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,09 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,74 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,74 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,70 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

Spolkový dům (pdf 135,45 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,33 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,87 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 435,88 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,39 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 25.4.2022 pdf 646,87 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 453,90 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2023 a 2024 24.2.2022 pdf 188,38 kB

Rozpočtový výhled 2024 (pdf 188,19 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2022 24.2.2022 pdf 107,02 kB

Důvodová zpráva 2022 (pdf 129,92 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 16.12.2021 pdf 430,02 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu prostor sloužící k podnikání v budově č. p. 1394 v k.ú. Vlašim 30.1.202315.2.2023 pdf 96,35 kB

snímek (pdf 524,63 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2301/1 o výměře 16 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/3392/2023/SOH 23.1.20239.2.2023 pdf 260,02 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Odbor vnitřních věcí
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Trhový Štěpánov Č.j. MUVL/VYST/3767/2023/PVJ, č. sp. VYST/13007/2019-PVJ 25.1.202324.2.2023 pdf 181,17 kB
Opakované veřejné projednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Hulice Č.j. MUVL/VYST/45162/2022/PVJ, č. sp. VYST/7580/2021 PVJ 19.12.20227.2.2023 pdf 183,98 kB
Veřejné projednání k návrhu změny č. 2 Územního plánu Křivsoudov Č.j. MUVL/VYST/44506/2022/PVJ, č.sp. VYST/1319/2022 PVJ 14.12.202231.1.2023 pdf 259,86 kB
Odbor živnostenský
Informace o kontrolách za rok 2022 17.1.202331.1.2023 pdf 91,29 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení - Městys Načeradec - Vodovod Horní Lhota MUVL/ZIP/3807/2023BaR 30.1.202314.2.2023 pdf 254,61 kB

situace A3 vodovod (pdf 233,32 kB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-zahájení vodovod Tichonice - Chochol prodloužení vdvd SÚSŘ MUVL/ZIP/3455/2023 WaP 24.1.20238.2.2023 pdf 312,04 kB
Žádost o zveřejnění pozvánky na valnou hromadu HS Veliš MUVL/ZIP/2903/2023 CvP 23.1.202325.2.2023 pdf 368,40 kB

Pozvánka (pdf 229,95 kB)

Aktualizace plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 - 2025 s výhledem do roku 2035 13.1.20232.2.2023 pdf 259,17 kB
Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení a nařízení veřejného ústního projednání - Karel Sláma, k.ú. Kamberk MUVL/ZIP/1471/2023-402/2023 VrJ 11.1.202310.2.2023 pdf 251,05 kB

Koordinační situace (pdf 406,93 kB)

Koncepce - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027 MZP/2022/710/5036 20.12.2022 pdf 247,51 kB

Vypořádání vyjádření k návrhu koncepce (pdf 649,95 kB)

Stanovisko MŽP (pdf 607,44 kB)

Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)