vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení - ŠJ Sídliště 2.7.201923.8.2019 pdf 489,51 kB
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent odboru výstavby a územního plánování na úseku územního rozhodování 28.6.201931.7.2019 pdf 172,91 kB
Vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent odboru výstavby a územního plánování na úseku územního plánování 28.6.201931.7.2019 pdf 173,21 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - ul. Navrátilova Vlašim ODSH 21696/19 MaE 22.7.20196.8.2019 pdf 224,82 kB

příloha č. 1 (pdf 1 716,86 kB)

OOP - přech. DZ - Otročice ODSH 21552/19 MaE 19.7.20193.8.2019 pdf 236,32 kB

příloha (pdf 3 905,15 kB)

OOP - přech. DZ - Vlašim, parkoviště ul. Lidická ODSH 21521/19 MaE 18.7.20192.8.2019 pdf 222,99 kB
OOP - doplnění DZ - D1 ODSH 21313/19 MaE 18.7.20192.8.2019 pdf 227,90 kB

příloha (pdf 873,52 kB)

OOP - přech. DZ - pouť T. Štěpánov ODSH 21300/19 MaE 17.7.20191.8.2019 pdf 222,35 kB

příloha (pdf 173,81 kB)

OOP - přech. DZ - Hněvkovice - Kožlí ODSH 21207/19 MaE 16.7.201931.7.2019 pdf 222,10 kB

příloha č. 1 (pdf 953,58 kB)

Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 25.6.2019 pdf 1 600,61 kB
Závěrečný účet města Vlašimi za rok 2018 20.6.2019 pdf 2 097,27 kB

Zpráva o přezkoumání Město Vlašim 2018 (pdf 20 458,03 kB)

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 14.5.2019 pdf 1 664,75 kB
Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2020 a 2021 24.4.2019 pdf 135,81 kB

MěDDM (pdf 135,57 kB)

Městská knihovna (pdf 133,65 kB)

MŠ Domašín (pdf 429,58 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 134,14 kB)

MŠ Kolonka (pdf 429,53 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,47 kB)

MŠ Vorlina (pdf 133,96 kB)

Spolkový dům (pdf 134,97 kB)

SZMV (pdf 131,88 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 332,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 609,42 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 132,11 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 134,16 kB)

Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 2.4.2019 pdf 1 379,76 kB
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 27.2.2019 pdf 213,22 kB

2021 (pdf 188,70 kB)

Rozpočet Města Vlašim na rok 2019 27.2.2019 pdf 164,62 kB

sociální fond 2019 (pdf 100,69 kB)

sch ro 2019 (pdf 340,19 kB)

Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Odbor majetkový
II/112 Jemniště - Domašín stavební povolení 21527/2019 19.7.20195.8.2019 pdf 3 362,82 kB
pronájem částí pozemku 57/2019 9.7.201924.7.2019 pdf 363,98 kB
Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Vlašim 9.7.201925.7.2019 pdf 195,10 kB

snímek (pdf 129,33 kB)

Záměr pronájmu prostor sl. k podnikání v Domašíně 9.7.201925.7.2019 pdf 194,81 kB

snímek (pdf 449,32 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 139EX 11573/12-195 10.7.201915.8.2019 pdf 446,15 kB
Usnesení - dražební vyhláška 4E2/2018-159 9.7.201913.8.2019 pdf 158,20 kB
Oznámení o konání opakované dražby UZSVM/SBN/3229/2019-SBNM 3.7.201930.7.2019 pdf 672,10 kB

Katastrální mapa (pdf 167,88 kB)

Usnesení o nařízení dražebního roku 203 Ex 34337/10-213 25.6.201921.8.2019 pdf 333,36 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o vydání Regulačního plánu Trhový Štěpánov - Nad Městem Č.j. VYST 21400/19, č. spisu VYST 15323/2017 PVJ 18.7.201917.8.2019 pdf 1 219,38 kB
veřejné projednání k návrhu Územního plánu Bílkovice Č.j. VYST 19870/19, č. spisu VYST 36472/2017 PVJ 2.7.20199.8.2019 pdf 1 380,84 kB
Vlašim změna č. 6 úp Vlašim 26.6.2019 pdf 2 351,88 kB

ÚP Vlašim Z6 SJ 052019 (pdf 23 642,04 kB)

VVURU UP Vlašim Z6 (pdf 380,00 kB)

oznámení společného jednání o návrhu změny č. 6 ÚP Vlašim Č.j. VYST 19230/19, č. spisu VYST 592/2019 MAM 25.6.201915.8.2019 pdf 501,47 kB
veřejné projednání k návrhu územního plánu Keblov Č.j. VYST 18171/19 MaM, č. spisu VYST 1330/2017 MaM 17.6.201925.7.2019 pdf 427,12 kB

Keblov - I. Územní plán - textová část_ návrh k VP - úpravy (pdf 351,63 kB)

Keblov - II. Odůvodnění ÚP - textová část_ návrh k VP - úpravy (pdf 4 456,05 kB)

Keblov - A) Základní členění_ návrh k VP (pdf 1 864,22 kB)

Keblov - B) Hlavní výkres_ návrh k VP (pdf 2 581,72 kB)

Keblov - D) Koordinačníí výkres_návrh k VP (pdf 3 112,95 kB)

Keblov - E) Širší vztahy_ návrh k VP (pdf 6 323,21 kB)

Keblov - F) ZPF a PUPF_návrh k VP (pdf 1 946,44 kB)

Odbor životního prostředí
Doplněk kanalizačního řádu stokové sítě Vlašim – ul. K Borovičkám ZIP 21 328/19 VrJ 18.7.20193.8.2019 pdf 148,35 kB
vytvořilo Anawe