Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení - Referent/referentka odboru sociálního a zdravotního na úseku sociálně-právní ochrany dětí 17.6.20208.7.2020 pdf 168,17 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP místní úprava Libež ODSH 38063/20 3.7.202018.7.2020 pdf 223,77 kB
rozhodnutí KÚ SK deklarace Tichoniíce 067665/2020/KUSK-DOP/Svo 3.7.202018.7.2020 pdf 562,46 kB
OOP - místní úprava Bernartice ODSH 38050/20 MaE 3.7.202018.7.2020 pdf 225,25 kB
OOP - přech. DZ - Pravonín ODSH 33913/20 MaE 30.6.202015.7.2020 pdf 222,38 kB

příloha (pdf 172,97 kB)

OOP - místní úprava Soutice ODSH 30545/20 MaE 26.6.202011.7.2020 pdf 223,33 kB

příloha (pdf 7 432,85 kB)

OOP - přech. DZ - Radíkovice ODSH 29683/20 MaE 24.6.20209.7.2020 pdf 222,59 kB

příloha (pdf 1 738,36 kB)

vyrozumění o nařízené svědecké výpovědi- oprava termínu ODSH 29898/20 MaE 24.6.20209.7.2020 pdf 214,29 kB
OOP -sedmpány dubějovice ODSH 29585/20 MaE 23.6.20208.7.2020 pdf 221,96 kB

příloha (pdf 1 847,03 kB)

vyrozumění o nařízené svědecké výpovědi ODSH 29422/20 MaE 23.6.20208.7.2020 pdf 213,17 kB
OOP - II-112 Chotýšany Hrazená Lhota ODSH 25787/20 MaE 22.6.20207.7.2020 pdf 221,33 kB

oříloha (pdf 2 349,93 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Závěrečný účet města Vlašim za rok 2019 24.6.2020 pdf 1 751,77 kB

Zpráva o výslednku z přezkoumání hospodaření 2019 (pdf 6 278,60 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Vysledovka (pdf 17,80 kB)

Přehled o peněžních tocích (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka příloha (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektroru (pdf 8,32 kB)

Výkaz FIN - plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Rozpočtové opatření č. 3 16.6.2020 pdf 377,72 kB
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 28.4.2020

Rozpočtové opatření (pdf 916,05 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 21.4.2020

Kulturní dům Blaník2020 (pdf 136,45 kB)

Měddm2020 (pdf 136,32 kB)

Městská knihovna2020 (pdf 46,65 kB)

MŠ Domašín2020 (pdf 439,46 kB)

MŠ K Vodárně2020 (pdf 439,59 kB)

MŠ Kolonka2020 (pdf 435,58 kB)

MŠ Velíšská2020 (pdf 135,69 kB)

MŠ Vorlina2020 (pdf 133,37 kB)

Spolkový dům2020 (pdf 135,62 kB)

Sportovní zařízení2020 (pdf 123,94 kB)

ŠJ Sídliště2020 (pdf 439,25 kB)

ŠJ Vorlina2020 (pdf 436,13 kB)

ZŠ Sídliště2020 (pdf 440,38 kB)

ZŠ Vorlina2020 (pdf 133,75 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 2.3.2020 pdf 190,45 kB

RV 2022 (pdf 187,87 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 2.3.2020 pdf 128,07 kB

Rozpis rozpočtu 2020 příloha (pdf 330,50 kB)

Schválený rozpočet 2020 (pdf 161,87 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019 pdf 553,31 kB
Odbor majetkový
Záměr směny pozemku p. č. 2545/48 za pozemek p. č. 822/64 v k. ú. Vlašim MAJ 36036/20-SOH 1.7.202019.7.2020 pdf 723,98 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - elektronická dražba 8EX 257/15-162 3.7.202019.8.2020 pdf 172,46 kB
Usnesení - elektronická dražba 030 EX 9298/18-68 17.6.202030.7.2020 pdf 376,53 kB
Usnesení - dražební vyhláška 117 EX 1333/17-89 17.6.202016.9.2020 pdf 174,30 kB
Usnesení - Dražební vyhláška 170 EX 318/19-20 15.6.20209.7.2020 pdf 337,62 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 01706/20-47 12.6.202012.8.2020 pdf 195,31 kB
Usnesení - dražební jednání 121 EX 3294/08-63 27.5.202028.7.2020 pdf 164,98 kB
Usnesení - elektronická dražba 220 EX 6014/19-67 20.5.20208.7.2020 pdf 404,01 kB
Usnesení - elektronická dražba 167 EX 2434/08-279 22.4.20209.7.2020 pdf 531,69 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Změna č. 1 regulačního plánu č. 7 29.6.202014.7.2020 pdf 278,33 kB

RP7 UZ_Z1 (pdf 4 546,02 kB)

RP7 Z1 OOP (pdf 6 017,88 kB)

Změna č. 2 regulačního plánu č. 6 29.6.202014.7.2020 pdf 275,70 kB

RP5 UZ_Z1 (pdf 4 294,49 kB)

RP5 Z1 OOP (pdf 5 770,65 kB)

Změna č. 1 regulačního plánu č. 5 29.6.202014.7.2020 pdf 275,70 kB

RP5 UZ_Z1 (pdf 4 294,49 kB)

RP5 Z1 OOP (pdf 5 770,65 kB)

Změna č. 1 regulačního plánu č. 4 29.6.202014.7.2020 pdf 275,61 kB

RP4 UZ_Z1 (pdf 4 513,93 kB)

RP4 Z1 OOP (pdf 5 993,34 kB)

Změna č. 1 regulačního plánu č. 3 29.6.202014.7.2020 pdf 275,65 kB

RP3 UZ_Z1 (pdf 4 488,15 kB)

RP3 Z1 OOP (pdf 5 960,30 kB)

Změna č. 1 regulačního plánu č. 2 29.6.202014.7.2020 pdf 275,28 kB

RP2 UZ_Z1 (pdf 4 442,15 kB)

RP2 Z1 OOP (pdf 5 906,92 kB)

Kladruby - oznámení společného jednání územního plánu 24.6.2020 pdf 503,29 kB

Kladruby - I. Územní plán - textová část 05-2020_návrh ke SJ (pdf 687,56 kB)

Kladruby - II. Odůvodnění ÚP - textová část 05-2020_návrh ke SJ (pdf 3 212,55 kB)

Kladruby - A) Základní členění 05-2020_návrh ke SJ (pdf 1 198,37 kB)

Kladruby - B) Hlavní výkres 05-2020_návrh ke SJ (pdf 1 568,71 kB)

Kladruby - D) Koordinační výkres 05-2020_návrh ke SJ (pdf 2 823,91 kB)

Kladruby - E) Širší vztahy 05-2020_návrh ke SJ (pdf 3 436,91 kB)

Kladruby - F) ZPF a PUPFL 05-2020_návrh ke SJ (pdf 1 918,63 kB)

oznámení o zahájení územního řízení - dělení pozemku pro zástavbu rodinnými domy a umístění veřejné infrastruktury, Vlašim Č.j. VYST 26195/2020, č. spisu VYST 5096/2020 Val 23.6.20208.7.2020 pdf 526,12 kB
sdělení - okružní křižovatka silnic II/112 a II/127, k.ú. Zdislavice Č.j. VYST 9321/2020 VaL, č. spisu VYST 2833/2020 VaL 22.6.20207.7.2020 pdf 512,20 kB
zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 1 Územního plánu Rataje Č.j. VYST 24988/2020 MAM, č. spisu 5160/2020 MAM 15.6.202030.7.2020 pdf 494,89 kB

návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Rataje (pdf 684,75 kB)

příloha k zadání změny č. 1 ÚP Rataje (pdf 413,21 kB)

oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Strojetice Č.j. VYST 22282/2020 č. spisu 1213/2018 PVJ 8.6.202023.7.2020 pdf 1 431,44 kB
oznámení o zahájení společ. územního a stavebního řízení - novostavba RD na poz.p.č. 1606/8 v k.ú. Javorník u Vlašimi Č.j. VYST 21266/2020, č. spisu VYST 3128/2020 VaL 1.6.20209.7.2020 pdf 114,78 kB
oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim Č.j. VYST 16613/2020, č. spisu VYST 2639/2020 BrM 21.5.20205.9.2020 pdf 3 855,87 kB

Pasport č. .... údaje o území (pdf 1 517,73 kB)

obsah datové báze územně analytických podkladů (pdf 5 141,27 kB)

vytvořilo Anawe