Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska
Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
návrh místní úprava Dolnokralovická Vlašim MUVL/ODSH/35025/2022 MaE 22.9.20227.10.2022 pdf 213,18 kB

příloha (pdf 111,20 kB)

OOP - stavební práce Tehov MUVL/ODSH/34984/2022/JELN 21.9.20226.10.2022 pdf 253,93 kB

DIO (pdf 5 083,46 kB)

OOP - uzavírka Pavlovice I. a II. etapa MUVL/ODSH/33538/2022/JELN 19.9.20224.10.2022 pdf 259,56 kB

DIO (pdf 4 093,83 kB)

OOP - úplná uzavírka Trhový Štěpánov - IV. etapa MUVL/ODSH/34606/2022/JELN 19.9.20224.10.2022 pdf 261,93 kB

DIO (pdf 3 026,84 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č.11 a č.12 8.9.2022

rozpočtové opatření 12 (pdf 520,81 kB)

rozpočtové opatření 11 (pdf 522,80 kB)

Rozpočtové opatření č.9 a č.10 10.8.2022

RO č.9 (pdf 482,03 kB)

RO č.10 (pdf 502,37 kB)

Rozpočtové opatření č. 8 29.6.2022 pdf 467,86 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Rozpočtová opatření č. 6 a 7 24.6.2022 pdf 463,78 kB

Rozpočtová opatření č. 7 (pdf 466,66 kB)

Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 19.5.2022 pdf 457,52 kB

Rozpočtové opatření č. 4 (pdf 452,78 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 (pdf 282,40 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB

MěDDM (pdf 135,72 kB)

Městská knihovna (pdf 51,55 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,09 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,74 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,74 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,70 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

Spolkový dům (pdf 135,45 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,33 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,87 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 435,88 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,39 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 25.4.2022 pdf 646,87 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 453,90 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2023 a 2024 24.2.2022 pdf 188,38 kB

Rozpočtový výhled 2024 (pdf 188,19 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2022 24.2.2022 pdf 107,02 kB

Důvodová zpráva 2022 (pdf 129,92 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 16.12.2021 pdf 430,02 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1035/1 v k.ú. Vlašim 27.9.202214.10.2022 pdf 96,07 kB

zákres (pdf 213,73 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2022 (pdf 422,01 kB)

Odbor vnitřních věcí
Výsledky voleb do zastupitelstva města Vlašimi 24.9.202211.10.2022 pdf 1 909,64 kB
Výsledky voleb do obecních zastupitelstev v ORP Vlašim 24.9.202211.10.2022 pdf 38 949,70 kB
Telefonní spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu PO3 Vlašim 21.9.20222.10.2022 pdf 134,68 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 34402/17-65 20.9.20229.11.2022 pdf 617,01 kB
Usnesení - nařízení elektronického dražebního jednání 135 EX 914/22-155 12.9.202212.10.2022 pdf 161,07 kB
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB MUVL/VNI/32428/22/3905/2022/KOI 7.9.20222.10.2022 pdf 252,18 kB
Vyrozumění členů okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení MUVL/VNI/32424/22/3905/2022/KOI 30.8.20222.10.2022 pdf 165,66 kB
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků MUVL/VNI 27702/22-3665/2022 KoI 15.7.20223.10.2022 pdf 186,45 kB
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise MUVL/VNI 27814/22-3665/2022 KoI 15.7.20223.10.2022 pdf 176,79 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Oznámení vydání změny č. 7 Územního plánu Vlašim Č.j. MUVL/VYST/35750/2022/PVJ, č.sp. VYST/26862/2020 PVJ 27.9.202227.10.2022 pdf 181,29 kB
Oznámení vydání Územního plánu Strojetice Č.j. MUVL/VYST/35036/2022/PVJ, č. sp. VYST 1213/2018 PVJ 21.9.202221.10.2022 pdf 373,29 kB
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí pro stavební záměr "IE-12-6010792, Domašín, střed - obnova vedení NN" Č.j. MUVL/VYST/34157/2022/NoL 19.9.20224.10.2022 pdf 223,33 kB
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - II/125 Vlašim - Pavlovice, narovnání Č.j. 115540/2022/KUSK, Sp. zn.: SZ 16.9.20222.10.2022 pdf 215,51 kB
Odbor živnostenský
Ztráta služebních průkazů 29.8.202229.10.2022 pdf 84,38 kB
Odbor životního prostředí
Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB