Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska
Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů 30.8.2022 pdf 157,21 kB
Uložení písemnosti 15.8.2022 pdf 405,08 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
běžná údržba cestmistrovství Vlašim MUVL/ODSH/9965/2024/JELN 28.2.202414.3.2024 pdf 233,85 kB

DIO (pdf 257,63 kB)

stavební práce Průmyslová Vlašim MUVL/ODSH/9845/2024/JELN 28.2.202414.3.2024 pdf 256,11 kB

DIO (pdf 694,72 kB)

OOP - přech. DZ - uzavírká Chmelná Jeníkov MUVL/ODSH/9650/2024 MaE 27.2.202413.3.2024 pdf 259,24 kB

příloha (pdf 7 259,42 kB)

stavební práce Všebořice MUVL/ODSH/9102/2024/JELN 23.2.20249.3.2024 pdf 256,91 kB

DIO (pdf 3 465,72 kB)

OOP - přech. DZ - uzavírka silnice Nespery MUVL/ODSH/8814 MaE 21.2.20247.3.2024 pdf 256,81 kB

příloha (pdf 1 961,14 kB)

oznámení o pokračování řízení ŽST Domašín MUVL/ODSH/8697/2024 MaE 21.2.20247.3.2024 pdf 224,87 kB
výkopové práce Vracovice MUVL/ODSH/8603/2024/JELN 21.2.20247.3.2024 pdf 250,57 kB

DIO (pdf 3 306,25 kB)

OOP - doplnění DZ - uzavírka Kondrac MUVL/ODSH/8361/2024 MaE 20.2.20246.3.2024 pdf 249,30 kB

příloha (pdf 1 884,41 kB)

OOP - přechodné DZ - II-125 příčná spára mostu MUVL/ODSH/8281/2024 MaE 19.2.20245.3.2024 pdf 266,05 kB

příloha (pdf 3 169,81 kB)

OOP -přechodné DZ - uzavírka OK Albert MUVL/ODSH/8208/2024 MaE 19.2.20245.3.2024 pdf 253,22 kB

příloha (pdf 2 984,20 kB)

OOP - Přechodné DZ - uzavírka Kondrac MUVL/ODSH/8089/2024 MaE 19.2.20245.3.2024 pdf 259,24 kB

příloha (pdf 3 504,28 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2024 včetně sociálního fondu a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2025 a 2026 9.2.2024 pdf 122,90 kB

Důvodová zpráva 2024 (pdf 129,52 kB)

Návrh rozpočtu SF 2024 (pdf 103,58 kB)

Návrh rozpočtu ZM 2023 (pdf 103,54 kB)

Srovnání rozpočtu 2023-2024 (pdf 88,58 kB)

Rozpočtové opatření č. 17 3.1.2024 pdf 480,27 kB
Pravidla rozpočtového provizoria 19.12.2023 pdf 567,42 kB
Rozpočtové opatření č.15 a 16 19.12.2023 pdf 568,87 kB

Rozpočtové opatření č.16 (pdf 569,58 kB)

Rozpočtové opatření č.13 a 14 28.11.2023 pdf 595,89 kB

Rozpočtové opatření č. 14 (pdf 577,53 kB)

Rozpočtové opatření č.11 a 12 30.10.2023 pdf 598,58 kB

Rozpočtové opatření č. 12 (pdf 606,02 kB)

Rozpočtové opatření č.9 a 10 26.9.2023 pdf 635,16 kB

Rozpočtové opatření č.10 (pdf 425,06 kB)

Rozpočtové opatření č.7 a 8 1.9.2023 pdf 660,69 kB

Rozpočtové opatření č.7 a 8 (pdf 642,00 kB)

Rozpočtové opatření č. 6 19.7.2023 pdf 653,77 kB
Rozpočtové opatření č.4 a č.5 3.7.2023 pdf 652,86 kB

Rozpočtové opatření č.4 (pdf 674,84 kB)

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2022 29.6.2023 pdf 1 274,12 kB

Zpráva z přezkumu (pdf 26 426,42 kB)

Rozpočtové opatření č. 3 30.5.2023 pdf 701,48 kB
Rozpočtové opatření č. 2 16.5.2023 pdf 719,76 kB
Schválené rozpočty příspěvkových organizací města Vlašimi na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2024 a 2025 6.4.2023 pdf 137,96 kB

MěDDM (pdf 137,96 kB)

Městská knihovna (pdf 46,83 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,59 kB)

MŠ Kolonka (pdf 436,00 kB)

MŠ Velíšská (pdf 138,25 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,98 kB)

Spolkový dům (pdf 137,77 kB)

Sportovní zařízení (pdf 136,38 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 436,85 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 436,38 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,19 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,44 kB)

ZUŠ (pdf 148,30 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 20.3.2023 pdf 731,59 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2054 23.2.2023

rozpočet SF 2023 (pdf 92,84 kB)

rozpočet ZM2023 (pdf 104,45 kB)

RV 2024 (pdf 187,72 kB)

RV 2025 (pdf 188,96 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023 19.12.2022 pdf 732,34 kB
Odbor majetkový
Rozhodnutí o odvolání - KoPÚ Pavlovice u Vlašimi MUVL/MAJ/9484/2024/SoH 26.2.202412.3.2024 pdf 483,59 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1358/2 v k.ú. Bolina 23.2.202411.3.2024 pdf 97,27 kB

zákres (pdf 280,36 kB)

Záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parc. č. 1058 v k.ú. Vlašim 23.2.202411.3.2024 pdf 97,88 kB

zákres (pdf 307,54 kB)

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2381/63 o výměře 8 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/8474/2024/SoH 20.2.20247.3.2024 pdf 296,96 kB
Záměr pronájmu části poz. parc. č. 2277/188 o výměře 43 m2, části poz. parc.č. 2277/190 o výměře 3 m2 a části poz p.č. 2277/162 o výměře 27 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/7504/2024/SoH 14.2.20244.3.2024 pdf 407,64 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2945 v k. ú. Vlašim o celkové výměře 12 m2 MUVL/MAJ/7385/2024/SoH 14.2.20244.3.2024 pdf 300,86 kB
Záměr pronájmu vývěsní skříňky č. 4 v ulici Riegrova ve Vlašimi 14.2.20244.3.2024 pdf 98,45 kB

snímek (pdf 610,37 kB)

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2301/1 o výměře 11 m2 v k. ú. Vlašim MUVL/MAJ/7387/2024/SoH 14.2.20244.3.2024 pdf 305,57 kB
Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 121 EX 5206/22-58 29.1.202419.3.2024 pdf 189,33 kB
Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba 197 EX 4972/07-378 23.1.20246.3.2024 pdf 219,21 kB
Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba 197 EX 4972/07-378 16.1.20246.3.2024 pdf 219,21 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Veřejné projednání změny č. 2 Územního plánu Dolní Kralovice Č.j. MUVL/VYST/8782/2024/BaM, č.sp. VYST/6380/2023/BaM 23.2.20243.4.2024 pdf 187,24 kB
Oznámení vydání změny č. 2 Územního plánu Křivsoudov Č.j. MUVL/VYST/8984/2024/PVJ, č.sp. VYST/1319/2022/ PVJ 23.2.202424.3.2024 pdf 190,06 kB
Veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu Dolní Kralovice Č.j. MUVL/VYST/8495/2024/BaM, č.sp. VYST/4086/2023/BaM 23.2.20243.4.2024 pdf 188,59 kB
Územní rozhodnutí na umístění stavby - optická síť- ul. Nad Řekou, Vlašim Č.j. MUVL/VYST/2072/2024/PEH, č.sp. VYST/470/2024 PEH 21.2.20247.3.2024 pdf 1 753,12 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Kladruby - kanalizační řád MUVL/ZIP/9042/2024-624/2024 VrJ 23.2.20249.3.2024 pdf 180,18 kB
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou Alexej Novák MUVL/ZIP/8205/2024/BaR 19.2.20245.3.2024 pdf 182,73 kB
Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)