Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska
Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Úřední hodiny MěÚ Vlašim od 4.1.2021 29.12.2020 pdf 174,45 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - stanovení II/112 Struhařov - Jemniště ODSH 7837/21 MaE 1.3.202116.3.2021 pdf 222,69 kB

příloha (pdf 8 018,51 kB)

OOP - přechodné DZ Vlašim - Psáře ODSH 6671/21 MaE 1.3.202116.3.2021 pdf 232,68 kB

příloha (pdf 3 590,51 kB)

OOP - přechodné DZ II-112 Čechtice ODSH 8199/21 MaE 1.3.202116.3.2021 pdf 224,79 kB

příloha (pdf 3 171,08 kB)

společné povolení III-12512 - 1 Pavlovice ODSH 6825/21 MaE 17.2.20214.3.2021 pdf 341,65 kB
sdělení o pokračování SŘ - II-125 - 012 ODSH 6637/21 MaE 17.2.20214.3.2021 pdf 231,88 kB
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2021 1.3.2021

RO 2021- ZM (pdf 158,17 kB)

rozpočet SF (pdf 92,87 kB)

Důvodová zpráva 2021k (pdf 129,18 kB)

příloha důvodové zprávy (pdf 311,29 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2022 a 2023 1.3.2021

RV 2022 (pdf 185,86 kB)

RV 2023 (pdf 190,38 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 23.12.2020 pdf 279,66 kB
Závěrečný účet města Vlašim za rok 2019 24.6.2020 pdf 1 751,77 kB

Zpráva o výslednku z přezkoumání hospodaření 2019 (pdf 6 278,60 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Vysledovka (pdf 17,80 kB)

Přehled o peněžních tocích (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka příloha (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektroru (pdf 8,32 kB)

Výkaz FIN - plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 21.4.2020

Kulturní dům Blaník2020 (pdf 136,45 kB)

Měddm2020 (pdf 136,32 kB)

Městská knihovna2020 (pdf 46,65 kB)

MŠ Domašín2020 (pdf 439,46 kB)

MŠ K Vodárně2020 (pdf 439,59 kB)

MŠ Kolonka2020 (pdf 435,58 kB)

MŠ Velíšská2020 (pdf 135,69 kB)

MŠ Vorlina2020 (pdf 133,37 kB)

Spolkový dům2020 (pdf 135,62 kB)

Sportovní zařízení2020 (pdf 123,94 kB)

ŠJ Sídliště2020 (pdf 439,25 kB)

ŠJ Vorlina2020 (pdf 436,13 kB)

ZŠ Sídliště2020 (pdf 440,38 kB)

ZŠ Vorlina2020 (pdf 133,75 kB)

Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2301/1 o výměře 11 m2 MAJ 7297/21 SoH 22.2.202110.3.2021 pdf 472,95 kB
Oznámení záměru Stř. kraje bezúplatně převést do vlastnictví města Vlašim pozemek p. č. 2287/40 v k. ú. Vlašim MAJ 6351/21-SOH 17.2.20215.3.2021 pdf 351,26 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 107605/08-351 19.2.202113.4.2021 pdf 207,22 kB
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/560/2021-SBNM 9.2.20214.3.2021 pdf 4 187,80 kB

Mapa KN (pdf 17,10 kB)

Usnesení o provedení elektronické dražby 203 Ex 01706/20-104 9.2.20217.4.2021 pdf 165,58 kB
Usnesení - dražební vyhláška 120 EX 11581/07-272 14.1.202110.3.2021 pdf 710,24 kB
Usnesení - dražební vyhláška 124 EX 759/07-279 14.1.20213.3.2021 pdf 265,07 kB
Usnesení - dražební vyhláška 120 EX 48366/10-120 14.1.202110.3.2021 pdf 702,00 kB
Dočasné uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů 26.10.2020 pdf 236,61 kB
Odbor výstavby a územního plánování
vyrozumění o zastavení odvolacího řízení Č.j. 026829/2021/KUSK sp. zn. SZ 159226/2020/KUSK ÚSŘ/DP 1.3.202116.3.2021 pdf 187,87 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Tehov Č.j. VYST 7874/2021 č. sp. 1236/2021 PVJ 26.2.202130.3.2021 pdf 181,27 kB
veřejné projednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Křivsoudov č.j. VYST 6124/2021, č. sp. 34474/2020 PVJ 12.2.20215.4.2021 pdf 260,77 kB
veřejné projednání k návrhu ÚP Borovnice Č.j. VYST 5981/2021 č.spisu 3449/2019 PVJ 11.2.20218.4.2021 pdf 198,97 kB
oznámení zahájení spol. územ. a stav. řízení - D1 Studený vpravo - provozování odpočívky na poz. parc. č. 1867 v k.ú. Děkanovice Č.j. VYST 5857/2021 č. sp. VYST 928/2021 MAZ 11.2.202112.3.2021 pdf 590,63 kB
zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Dunice Č.j. VYST 10621/2021, č. sp. VYST 899/2021 MAM 9.2.202126.3.2021 pdf 808,29 kB
oznámení o vydání územního plánu Zdislavice Č.j. VYST 4337/21 Sp. zn. VYST 56621/2017 PVJ 3.2.20215.3.2021 pdf 359,57 kB
oznámení o zahájení územního řízení - hodpodářské zázemí pro lesní hospodářství, včelařství ... na pozemku p.č. 465/2, 466/3 v k.ú. Daměnice Č.j. VYST 4155/2021, č. spisu 738/2021 NOJ 1.2.20218.3.2021 pdf 618,83 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Ctiboř - vodovod - I. etapa ZIP 6731/21 VrJ - 1085-2021 VrJ 24.2.202111.3.2021 pdf 688,94 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB