Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska
Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - havárie Vlašim ODSH 55953/21 MaE 21.10.20215.11.2021 pdf 223,91 kB
OOP - uzavírka Křížov ODSH 55944/21 MaE 21.10.20215.11.2021 doc 79,00 kB

hlavní dokument (pdf 236,62 kB)

příloha (pdf 3 562,56 kB)

OOP - přech. DZ - Práchňany Jizbice ODSH 51517/21 MaE 20.10.20214.11.2021 pdf 243,09 kB

příloha (pdf 6 553,32 kB)

OOP - přech. DZ Bolina - vykládka stav. materiálu ODSH 53916/21 MaE 15.10.202130.10.2021 pdf 244,28 kB

příloha (pdf 279,41 kB)

OOP - úplná uzavírka - Trocnovská Vlašim ODSH/52228/21-JELN 13.10.202128.10.2021 pdf 241,97 kB

DIO (pdf 189,68 kB)

OOP - Kamberk - silnice č. II/125 ODSH/51536/21-JELN 13.10.202128.10.2021 pdf 244,06 kB

DIO - Kamberk (pdf 417,89 kB)

OOP - úplná uzavírka Bezděkov ODSH/52477/21-JELN 12.10.202127.10.2021 pdf 253,31 kB

DIO (pdf 1 503,20 kB)

OOP - Trhový Štěpánov ODSH/50602/21-JELN 11.10.202126.10.2021 pdf 251,14 kB
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 10, č. 11 a č. 12 6.10.2021

RO č. 10 (pdf 443,54 kB)

RO č. 11 (pdf 436,11 kB)

RO č. 12 (pdf 441,77 kB)

Rozpočtová opatření č. 7, č. 8 a č. 9 30.8.2021

RO č. 7 (pdf 435,78 kB)

RO č. 8 (pdf 436,16 kB)

RO č. 9 (pdf 452,42 kB)

Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6 16.7.2021

RO 5 (pdf 409,31 kB)

RO 6 (pdf 432,71 kB)

Závěrečný účet města Vlašim za rok 2020 24.6.2021 pdf 1 372,07 kB

zpráva o přezkumu 2020 (pdf 14 395,66 kB)

Rozpočtové opatření č. 4 9.6.2021 pdf 385,87 kB
Rozpočtové opatření č. 2. a 3. 29.4.2021 pdf 421,59 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 413,47 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2022 a 2023 16.4.2021

Kulturní dům Blaník (pdf 135,48 kB)

MěDDM (pdf 134,66 kB)

Městská knihovna (pdf 51,60 kB)

MŠ Domašín (pdf 439,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ Kolonka (pdf 439,79 kB)

MŠ Velíšská (pdf 134,27 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,81 kB)

Spolkový dům (pdf 135,31 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,31 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 439,12 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 440,04 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 431,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,37 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 31.3.2021 pdf 391,73 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2021 1.3.2021

RO 2021- ZM (pdf 158,17 kB)

rozpočet SF (pdf 92,87 kB)

Důvodová zpráva 2021k (pdf 129,18 kB)

příloha důvodové zprávy (pdf 311,29 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2022 a 2023 1.3.2021

RV 2022 (pdf 185,86 kB)

RV 2023 (pdf 190,38 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 23.12.2020 pdf 279,66 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2301/2 v k. ú. Vlašim o výměře 2 m2 MAJ 55563/21-SoH 21.10.20217.11.2021 pdf 428,95 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2381/63 o výměře 16 m2 v k. ú. Vlašim MAJ 52313/21-SOH 11.10.202126.10.2021 pdf 466,95 kB
Vyhlášení popisu věci MAJ 49083/21-DiH 30.9.202131.3.2022 pdf 431,55 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

Odbor vnitřních věcí
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/5294/2021-SBNM 6.10.20214.11.2021 pdf 4 829,89 kB

mapa-KN (pdf 47,05 kB)

Usnesení o nařízení elektronické dražby 003 EX 1986/18-48 22.9.20212.11.2021 pdf 241,48 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o vydání změny č. 6 ÚP Vlašim Č.j. VYST 55730/21 MAM, č. sp. VYST 592/2019 MAM 21.10.20215.11.2021 pdf 176,82 kB
oznámení o zahájení územního řízení - kNN do nové SR 502 pro č.p. 29, IV-12-6028522 v k.ú. Hulice Č.j. VYST 53909/21, č.sp. 7092/2021 MAZ 18.10.202123.11.2021 pdf 224,80 kB
Územní rozhodnutí - II/125 Louňovice - Kamberk Č.j. VYST 34045/21, č. sp. 5557/2021 LIH 14.10.202129.10.2021 pdf 407,83 kB
Veřejné projednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Tehov Č.j. VYST 52138/21 PVJ, č. sp. VYST 1236/2021 PVJ 11.10.202122.11.2021 pdf 471,63 kB
oznámení o zahájení spol. územního a stav. řízení - sklady sezónních předmětů na pozemku parc. č. 1501 v k.ú. Dunice Č.j. VYST 47833/21, č.sp. VYST 6721/2021 MAZ 24.9.202125.10.2021 pdf 192,89 kB
oznámení o zahájení územního řízení - oplocení poz.p.č. 2903/3, 2905, ...v k.ú. Horní Lhota Č.j. VYST 46687/21, č.spisu VYST 6616/2021 NOJ 22.9.202126.10.2021 pdf 237,73 kB
veřejné projednání k návrhu Územního plánu Čechtice Č.j. VYST 44413/21 PVJ, č.sp. VYST 2496/2018 PVJ 15.9.202128.10.2021 pdf 505,53 kB
Odbor životního prostředí
Upozornění ČEZ K odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ZIP:53492/21Svo 19.10.202115.11.2021 pdf 77,67 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB