Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska
Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Informace o oznámení o zahájení řízení o 19. změně integrovaného povolení a rozeslání žádosti k vyjádření SEKR11536/2021 19.3.202118.4.2021 pdf 206,44 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 1 31.3.2021 pdf 391,73 kB
Návrhy rozpočtů 14ti příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na roky 2022 a 2023 15.3.2021

Kulturní dům Blaník (pdf 135,47 kB)

MěDDM (pdf 134,63 kB)

Městská knihovna (pdf 46,88 kB)

MŠ Domašín (pdf 440,18 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,53 kB)

MŠ Kolonka (pdf 440,77 kB)

MŠ Velíšská (pdf 134,25 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,76 kB)

Spolkový dům (pdf 135,76 kB)

Sportovní zařízení (pdf 134,21 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 439,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 441,70 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 431,48 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 478,18 kB)

Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2021 1.3.2021

RO 2021- ZM (pdf 158,17 kB)

rozpočet SF (pdf 92,87 kB)

Důvodová zpráva 2021k (pdf 129,18 kB)

příloha důvodové zprávy (pdf 311,29 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2022 a 2023 1.3.2021

RV 2022 (pdf 185,86 kB)

RV 2023 (pdf 190,38 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 23.12.2020 pdf 279,66 kB
Závěrečný účet města Vlašim za rok 2019 24.6.2020 pdf 1 751,77 kB

Zpráva o výslednku z přezkoumání hospodaření 2019 (pdf 6 278,60 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Vysledovka (pdf 17,80 kB)

Přehled o peněžních tocích (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka příloha (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektroru (pdf 8,32 kB)

Výkaz FIN - plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 21.4.2020

Kulturní dům Blaník2020 (pdf 136,45 kB)

Měddm2020 (pdf 136,32 kB)

Městská knihovna2020 (pdf 46,65 kB)

MŠ Domašín2020 (pdf 439,46 kB)

MŠ K Vodárně2020 (pdf 439,59 kB)

MŠ Kolonka2020 (pdf 435,58 kB)

MŠ Velíšská2020 (pdf 135,69 kB)

MŠ Vorlina2020 (pdf 133,37 kB)

Spolkový dům2020 (pdf 135,62 kB)

Sportovní zařízení2020 (pdf 123,94 kB)

ŠJ Sídliště2020 (pdf 439,25 kB)

ŠJ Vorlina2020 (pdf 436,13 kB)

ZŠ Sídliště2020 (pdf 440,38 kB)

ZŠ Vorlina2020 (pdf 133,75 kB)

Odbor majetkový
veřejná vyhláška 14470/2021 9.4.202111.5.2021 pdf 172,22 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2306 o výměře 6,5 m2 v k. ú. Vlašim MAJ 14114/21-SOH 7.4.202123.4.2021 pdf 457,84 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2381/63 o výměře 16 m2 v k. ú. Vlašim MAJ 14113/21-SOH 7.4.202123.4.2021 pdf 466,94 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 526/1 v k.ú. Vlašim 7.4.202123.4.2021 pdf 96,51 kB

snímek (pdf 375,03 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

Odbor vnitřních věcí
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/2028/2021-SBNM 13.4.20216.5.2021 pdf 5 838,22 kB

Mapa KN (pdf 127,93 kB)

Aukční vyhláška UZSVM/SBN/1903/2021-SBNM 7.4.20217.5.2021 pdf 6 575,93 kB

Mapa KN (pdf 56,07 kB)

Usnesení - Dražební vyhláška 203 Ex 34681/20-45 7.4.20212.6.2021 pdf 621,13 kB
Dražební vyhláška 091 EX 12260/15-102 7.4.20215.5.2021 pdf 1 339,83 kB
Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška 003 EXD 19-21-4 23.3.202127.4.2021 pdf 205,03 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Územní rozhodnutí - vodovod a kanalizace splašková - Řimovice Č.j. VYST 116884/2020 č. spisu VYST 238/2021 12.4.202127.4.2021 pdf 2 912,62 kB

situační výkres - vodovod a splašková kanalizace (pdf 670,64 kB)

Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Usnesení - Obec Tehov - kanalizace a ČOV Nemíž ZIP 14947/21-2440/2021 VrJ 14.4.202129.4.2021 pdf 455,65 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Tehov - kanalizace a ČOV Nemíž ZIP 14927/21-2440/2021 VrJ 14.4.202129.4.2021 pdf 763,14 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Ctiboř - vodovod - I. etapa ZIP 3232/21-1085/2021 VrJ 14.4.202129.4.2021 pdf 796,80 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - LANVEST Vraždovy Lhotice - kanal. řád ZTV ZIP 14717/21-2396/2021 VrJ 14.4.202129.4.2021 pdf 346,94 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_Obec_Radošovice_-_posílení_vodovodu ZIP 11873/21-1876/2021VrJ 1.4.202116.4.2021 pdf 389,21 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB