vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení referent odbor sociální a zdravotní na úsek sociální práce 20.2.202011.3.2020 pdf 172,37 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
návrh OOP - II/112 ODSH 8240/20 MaE 26.2.202012.3.2020 pdf 216,65 kB

příloha č. 1 (pdf 231,08 kB)

příloha č. 2 (pdf 256,20 kB)

příloha č. 3 (pdf 206,44 kB)

příloha č. 4 (pdf 222,63 kB)

příloha č. 5 (pdf 217,97 kB)

příloha č. 6 (pdf 185,42 kB)

příloha č. 7 (pdf 193,35 kB)

příloha č. 8 (pdf 230,36 kB)

příloha č. 9 (pdf 125,76 kB)

příloha 10 (pdf 123,95 kB)

příloha 11 (pdf 175,45 kB)

OOP - změna termínu ul. Zámecká ODSH 8813/20 MaE 26.2.202012.3.2020 pdf 224,21 kB

DIO (pdf 2 854,99 kB)

OOP - přech. DZ - II/112 Borovnice Čechtice ODSH 8312/2020 MaE 24.2.202010.3.2020 pdf 226,62 kB

DIO (pdf 2 546,83 kB)

oznámení o zahájení řízení - deklarace Domašín ODSH 8222/20 MaE 21.2.20207.3.2020 pdf 221,19 kB
OOP - přech. DZ - Zámecká ul. ODSH 7801/2020 MaE 18.2.20204.3.2020 pdf 226,60 kB

příloha (pdf 2 854,99 kB)

OOP - přech. DZ - II/112 Struhařov ODSH 7295/20 MaE 18.2.20204.3.2020 pdf 222,60 kB

příloha (pdf 3 289,77 kB)

OOP - přech. DZ - D1 exit 81 - 90 ODS 6811/20 MaE 12.2.202027.2.2020 pdf 223,03 kB

příloha (pdf 1 518,16 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vlašim na rok 2021 a 2022 7.2.2020 pdf 190,67 kB

RV 2022 (pdf 188,10 kB)

Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2020 7.2.2020 pdf 160,72 kB

Návrh rozpočtu 2020- rozpis (pdf 340,38 kB)

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2020 (pdf 128,06 kB)

Rozpočtové opatření č. 23 15.1.2020 pdf 427,12 kB
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019 pdf 553,31 kB
Rozpočtová opatření č. 20, 21 a 22 18.12.2019 pdf 1 520,69 kB
Rozpočtová opatření č. 16, 17, 18, 19 2019 13.11.2019 pdf 1 880,22 kB
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 22.10.2019 pdf 590,52 kB
Rozpočtová opatření č. 15 SEKR 2019 15.10.2019 pdf 941,95 kB
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 23.9.2019 pdf 1 554,49 kB
Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 SEKR 2019 6.8.2019 pdf 1 412,40 kB
Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 25.6.2019 pdf 1 600,61 kB
Závěrečný účet města Vlašimi za rok 2018 20.6.2019 pdf 2 097,27 kB

Zpráva o přezkoumání Město Vlašim 2018 (pdf 20 458,03 kB)

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 14.5.2019 pdf 1 664,75 kB
Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2020 a 2021 24.4.2019 pdf 135,81 kB

MěDDM (pdf 135,57 kB)

Městská knihovna (pdf 133,65 kB)

MŠ Domašín (pdf 429,58 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 134,14 kB)

MŠ Kolonka (pdf 429,53 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,47 kB)

MŠ Vorlina (pdf 133,96 kB)

Spolkový dům (pdf 134,97 kB)

SZMV (pdf 131,88 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 332,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 609,42 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 132,11 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 134,16 kB)

Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 2.4.2019 pdf 1 379,76 kB
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 27.2.2019 pdf 213,22 kB

2021 (pdf 188,70 kB)

Rozpočet Města Vlašim na rok 2019 27.2.2019 pdf 164,62 kB

sociální fond 2019 (pdf 100,69 kB)

sch ro 2019 (pdf 340,19 kB)

Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 600/9 v k. ú. Vlašim o výměře 40 m2 MAJ 9033/20-SOH 26.2.202013.3.2020 pdf 734,45 kB
Záměr pronájmu prostor sloužící k podnikání v budově č. p. 1715 v k.ú. Vlašim - poliklinika 19.2.20206.3.2020 pdf 121,34 kB

plánek (pdf 936,48 kB)

Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Vlašim 19.2.20206.3.2020 pdf 97,42 kB

snímek (pdf 549,17 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2301/1 o výměře 12 m2 v k. ú. Vlašim MAJ 7483/20-SOH 17.2.20205.3.2020 pdf 735,03 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 134 EX 13944/12-440 25.2.202026.3.2020 pdf 290,66 kB
Usnesení - dražební vyhláška 216 EX 11/08-65 19.2.20208.4.2020 pdf 344,99 kB
Usnesení - elektronická dražba 220 EX 10558/14-123 5.2.202027.4.2020 pdf 245,91 kB
Usnesení - dražební vyhláška 063 EX 747/10-178/dr. 5.2.20202.4.2020 pdf 1 241,60 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 528-18-41 3.2.202011.3.2020 pdf 180,04 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 528/18-38 3.2.20206.3.2020 pdf 305,40 kB
Usnesení - dražební vyhláška 151 DDr 006/2019-2 29.1.202010.3.2020 pdf 345,96 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 3/19-26,-27 29.1.202027.2.2020 pdf 325,78 kB
Usnesení - dražební vyhláška 121 EX 3551/09-307 27.1.202025.3.2020 pdf 182,40 kB

Exekuční příkaz (pdf 97,15 kB)

Usnesení - elektronická dražba 220 EX 6470/17-177 20.1.202014.4.2020 pdf 378,25 kB
Usnesení - elektronická dražba 124 EX 5285/08-754 6.1.20204.3.2020 pdf 139,93 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení společného jednání k návrhu Územního plánu Čechtice Č.j. VYST 8397/20 PVJ, č. spisu VYST 2496/2018 PVJ 25.2.202010.4.2020 pdf 787,31 kB

textová část ÚP (pdf 1 113,67 kB)

základní členění území (pdf 10 863,65 kB)

hlavní výkres (pdf 12 916,28 kB)

výkres vps, vpo a asanací (pdf 10 434,99 kB)

koordinační výkres (pdf 15 402,45 kB)

výkres širších vztahů (pdf 20 047,37 kB)

předpokládané zábory ZPF a PUPFL (pdf 13 145,36 kB)

oznámení o zahájení územního řízení - dělení pozemku parc. č. 3082/1 v k.ú. Kamberk Č.j. VYST 6288/20-LIH, č. spisu VYST 1119/2020-LIH 7.2.202010.3.2020 pdf 614,77 kB
oznámení o zahájení územního řízení - změna využití území - pozemek parc. č. 2409 v k.ú. Horní Lhota Č.j. VYST 6012/20-NOJ, č. spisu VYST 1081/2020-NOJ 6.2.202010.3.2020 pdf 732,75 kB
oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 7 Vlašim Č.j. VYST 5640/20-PVJ, spis. zn. VYST 1042/2020-PVJ 5.2.202018.3.2020 pdf 5 898,47 kB

návrh změny č. 1 regulačního plánu č. 7 Vlašim (pdf 5 898,47 kB)

oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 7 Vlašim (pdf 1 623,41 kB)

oznámení o projednání návrhu změny č. 2 regulačního plánu č. 6 Vlašim Č.j. VYST 5665/20-PVJ, spis. zn. VYST 1049/2020-PVJ 4.2.202018.3.2020 pdf 1 592,10 kB

návrh změny č. 2 regulačního plánu č. 6 Vlašim (pdf 5 632,19 kB)

oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 5 Vlašim Č.j. VYST 5678/20-PVJ, spis. zn. VYST 1051/2020-PVJ 4.2.202018.3.2020 pdf 1 616,57 kB

návrh změny č. 1 regulačního plánu č. 5 Vlašim (pdf 5 649,66 kB)

oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 4 Vlašim Č.j. VYST 5700/20-PVJ, spis. zn. VYST 1054/2020-PVJ 4.2.202018.3.2020 pdf 1 575,02 kB

návrh změny č. 1 regulačního plánu č. 4 Vlašim (pdf 5 873,04 kB)

oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 3 Vlašim Č.j. VYST 5707/20-PVJ, spis. zn. VYST 1056/2020-PVJ 4.2.202018.3.2020 pdf 1 561,22 kB

návrh změny č. 1 regulačního plánu č. 3 Vlašim (pdf 5 839,59 kB)

oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 regulačního plánu č. 2 Vlašim Č.j. VYST 5718/20-PVJ, spis.zn. VYST 1057/2020- PVJ 4.2.202018.3.2020 pdf 1 555,96 kB

návrh změny č. 1 regulačního plánu č. 2 Vlašim (pdf 5 785,95 kB)

Odbor životního prostředí
1 Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z programu POKP pro.._ ZIP 1797/20-438/2020 DrO 20.1.202028.2.2020 pdf 676,18 kB

2 Zásady_Programu_ORP_znění 2020 (pdf 256,16 kB)

3 Formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2020 (pdf 472,54 kB)

4 Formular zadosti 2020_ORP (pdf 332,88 kB)

vytvořilo Anawe