vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Nařízení Středočeského kraje - zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 17.8.2018 pdf 1 568,64 kB
Obecně závazná vyhláška č 1 2018 o regulaci míst k provozování hazadrních her 19.6.2018 pdf 195,04 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechodné DZ - Vlasákova ul. Vlašim ODSH 8374/19 MaE 18.3.20192.4.2019 pdf 543,79 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 2 579,90 kB)

oznámení o zahájení řízení - Tichonice ODSH 6104/19 MaE 5.3.201920.3.2019 pdf 540,82 kB
Odbor finanční
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 27.2.2019 pdf 213,22 kB

2021 (pdf 188,70 kB)

Rozpočet Města Vlašim na rok 2019 27.2.2019 pdf 164,62 kB

sociální fond 2019 (pdf 100,69 kB)

sch ro 2019 (pdf 340,19 kB)

Rozpočet příspěvkové organizace Spolkový dům na rok 2018 10.8.2018 pdf 503,27 kB
Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Rozpočty 13 příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 22.3.2018

Kulturní dům Blaník (pdf 205,69 kB)

MěDDM (pdf 1 061,24 kB)

Městská knihovna (pdf 338,80 kB)

MŠ Domašín (pdf 499,13 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 497,07 kB)

MŠ Kolonka (pdf 502,86 kB)

MŠ Velíšská (pdf 498,26 kB)

MŠ Vorlina (pdf 501,50 kB)

Sportovní zařízení (pdf 486,62 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 502,10 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 500,97 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 206,78 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 498,31 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Ceny vodné stočné 2018 4.1.2018 pdf 590,75 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Vlašim 19.3.20194.4.2019 pdf 195,71 kB
záměr souhlasu s podnájmem prostor a hřiště 18.3.20193.4.2019 pdf 195,54 kB
Oznámení o vývěrovém řízení s aukcí č. SBN/005/2019 7853/2019 15.3.201910.4.2019 pdf 1 549,06 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1722/41 v k. ú. Vlašim 24/2019 6.3.201921.3.2019 pdf 750,21 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení 111 EX 1855/18-32 18.3.201914.5.2019 pdf 182,78 kB
Dražební vyhláška - dobrovolná dražba 070 Ex 2750/17-74 18.3.201916.4.2019 pdf 163,24 kB
Usnesení - dražební vyhláška 139EX 12343/17-066 15.2.201921.3.2019 pdf 432,51 kB
Odbor výstavby a územního plánování
výzva k vyjádření k podanému odvolání - novostavba polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 1773/5, 1777/3, 1777/5 v k.ú. Vlašim Č.j. VYST 8219/19 KOC, č. spisu VYST 7136/2018 KOC 19.3.20193.4.2019 pdf 1 112,93 kB
oznámení o zahájení územního řízení - parkovací dům na poz.p.č. 48/6, 48/4, 1707/1, 2365/2, ...v k.ú. Vlašim Č.j. VYST 7222/19 KOC, Sp.zn. VYST 1678/2019 KOC 11.3.201926.3.2019 pdf 1 128,22 kB
oznámení o zahájení územního řízení - oplocení na poz. parc.č. 1075/2, 1104/2, 200/3 v k.ú. Pravětice Č.j. VYST 6706/19-LIH, sp.zn. VYST 1574/2019 LIH 7.3.201911.4.2019 pdf 1 240,94 kB
oznámení o konání veřejného projednání návrhu Regulačního plánu Trhový Štěpánov - Nad městem Č.j. VYST 5293/19 PVJ, Sp.zn. VYST 15323/2017 PVJ 22.2.201912.4.2019 pdf 783,31 kB
Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
Odbor životního prostředí
ROZHODNUTÍ - Lukáš Prestr - Onšovice ZIP 2848/19-1039/2019 VrJ 6.3.201921.3.2019 pdf 697,96 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Radošovice -tůně+rybníky Amerika ZIP 78383/18-7036/2018 VrJ 4.3.201919.3.2019 pdf 636,19 kB
Oznámení o zahájení řízení -koncepci „Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny SEKR6231/19-105/2019MtM 1.3.201922.3.2019 pdf 222,86 kB
vytvořilo Anawe