Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska
Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení přestupků odboru vnitřních věcí 17.6.20212.7.2021 pdf 176,74 kB
Pozvánka na zastupitelstvo SEKR 26471/21-MTM 9.6.202124.6.2021

Pozvánka na ZM 23.06.2021 (pdf 227,97 kB)

Výběrové řízení na pozici Referent odboru výstavby a územního plánování 8.6.202125.6.2021 pdf 167,95 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
usnesení - oprava zřejmé nesprávnosti ODSH 16955/21 MaE 18.6.20213.7.2021 pdf 217,88 kB
výzva poučení o procesních právech - Krajský soud ČB ODSH 27156/21 MaE 18.6.20213.7.2021 pdf 216,63 kB

příloha (pdf 547,11 kB)

oznámení o zahájení - deklaratorní řízení v k.ú. Vraždovy Lhotice ODSH 27301/21 16.6.20211.7.2021 pdf 224,72 kB
OOP - místní úprava Křížov ODSH 27789/21 MaE 16.6.20211.7.2021 pdf 224,78 kB

příloha (pdf 2 242,60 kB)

OOP - přech. DZ Dolní Kralovice ODSH 27227/21 MaE 16.6.20211.7.2021 pdf 224,62 kB

příloha (pdf 174,44 kB)

OOP - přech. DZ- Trhový Štěpánov Jarmark ODSH 27724/21 MaE 16.6.20211.7.2021 pdf 220,49 kB

příloha (pdf 340,98 kB)

OOP - přech. DZ - ul. Longenova Vlašim ODSH 27689/21 MaE 16.6.20211.7.2021 pdf 223,76 kB

příloha (pdf 2 524,85 kB)

vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení ODSH 27173/21 MaE 16.6.20211.7.2021 pdf 177,96 kB
OOP - přech. DZ Javorník ODSH 26639/21 MaE 9.6.202124.6.2021 pdf 226,93 kB

příloha (pdf 1 716,03 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 4 9.6.2021 pdf 385,87 kB
Návrh Závěrečného účtu města Vlašim za rok 2020 3.6.2021

ZÚ - návrh ke zveřejnění (pdf 1 371,09 kB)

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2020 scan (pdf 14 395,66 kB)

Rozpočtové opatření č. 2. a 3. 29.4.2021 pdf 421,59 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 413,47 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2022 a 2023 16.4.2021

Kulturní dům Blaník (pdf 135,48 kB)

MěDDM (pdf 134,66 kB)

Městská knihovna (pdf 51,60 kB)

MŠ Domašín (pdf 439,44 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 439,39 kB)

MŠ Kolonka (pdf 439,79 kB)

MŠ Velíšská (pdf 134,27 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,81 kB)

Spolkový dům (pdf 135,31 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,31 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 439,12 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 440,04 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 431,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,37 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 31.3.2021 pdf 391,73 kB
Schválený rozpočet města Vlašim na rok 2021 1.3.2021

RO 2021- ZM (pdf 158,17 kB)

rozpočet SF (pdf 92,87 kB)

Důvodová zpráva 2021k (pdf 129,18 kB)

příloha důvodové zprávy (pdf 311,29 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2022 a 2023 1.3.2021

RV 2022 (pdf 185,86 kB)

RV 2023 (pdf 190,38 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 23.12.2020 pdf 279,66 kB
Závěrečný účet města Vlašim za rok 2019 24.6.2020 pdf 1 751,77 kB

Zpráva o výslednku z přezkoumání hospodaření 2019 (pdf 6 278,60 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Vysledovka (pdf 17,80 kB)

Přehled o peněžních tocích (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka příloha (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektroru (pdf 8,32 kB)

Výkaz FIN - plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Odbor majetkový
Záměr pronájmu prostor sloužící k podnikání v suterénu budovy č. p. 987 v k.ú. Vlašim 17.6.20217.7.2021 pdf 96,76 kB

snímek (pdf 528,44 kB)

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1893/102 v k. ú. Vlašim o výměře 6 m2 MAJ 26148/21-SoH 8.6.202124.6.2021 pdf 503,05 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 134 EX 01521/13-796 18.6.202121.7.2021 pdf 275,16 kB
Veřejná vyhláška 15.6.202130.6.2021 pdf 155,26 kB
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/3336/2021-SBNM 15.6.20212.7.2021 pdf 4 164,60 kB

Mapa KN (pdf 31,26 kB)

Usnesení - dražební vyhláška 213 EXD 86/2021-1 11.6.20219.7.2021

Usnesení - dražební vyhláška (pdf 192,76 kB)

Usnesení - elektronická dražba 185EX 3692/09-275 7.6.202122.7.2021 pdf 131,07 kB
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/3169/2021-SBNM 7.6.20211.7.2021 pdf 6 707,94 kB

Mapa KN (pdf 56,07 kB)

Usnesení - dražební vyhláška 121 EX 3551/09-437 4.6.202120.7.2021 pdf 161,37 kB
Usnesení o nařízení dražebního roku 203 Ex 01706/20-113 31.5.202128.7.2021 pdf 682,63 kB
Usnesení o nařízení dražebního jednání 021 EX 2197/07-165 26.5.202114.7.2021 pdf 303,24 kB
Dražební vyhláška 192 EX 74/21-30 19.5.202121.6.2021 pdf 214,89 kB
Usnesení - dražební vyhláška 121 EX 3551/09-437 17.5.202120.7.2021 pdf 161,37 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Veřejné projednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Trhový Štěpánov Č.j. VYST 27762/21 PVJ, č.sp. 13007/2019 PVJ 16.6.20212.8.2021 pdf 262,59 kB
Společné jednání k návrhu Územního plánu Pravonín Č.j. VYST 27702/2021 PVJ, č. sp. 1254/2019 PVJ 16.6.202131.7.2021 pdf 273,51 kB
oznámení o zahájení projednání návrhu zadání ÚP Pavlovice Č.j. VYST 9191/21, č.sp. 2977/2021 BrM 16.6.202119.7.2021 pdf 192,99 kB

návrh zadání ÚP Pavlovice (pdf 291,97 kB)

oznámení o zahájení projednávání upraveného návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Tehov Č.j. VYST 27284/21 PVJ, č.sp. VYST 1236/2021 15.6.202116.7.2021 pdf 186,64 kB

návrh zprávy (pdf 312,76 kB)

Veřejné projednání k návrhu Územního plánu Kladruby VYST 26792/21-MAM 14.6.202125.8.2021 pdf 190,05 kB

Kladruby - I. Územní plán - textová část 05-2021_návrh k VP (pdf 694,03 kB)

Kladruby - II. Odůvodnění ÚP - textová část 05-2021_návrh k VP (pdf 3 169,27 kB)

Kladruby - A) Základní členění 05-2021_návrh k VP (pdf 1 161,71 kB)

Kladruby - B) Hlavní výkres 05-2021_návrh k VP (pdf 1 509,41 kB)

Kladruby - D) Koordinační výkres 05-2021_návrh k VP (pdf 2 690,25 kB)

Kladruby - E) Širší vztahy 05-2021_návrh k VP (pdf 3 435,94 kB)

Kladruby - F) ZPF a PUPFL 05-2021_návrh k VP (pdf 1 869,87 kB)

Pozvání k veřejnému projednání - vymezení zastavěného území obce Hradiště Č.j. VYST 26478/21 BrM, č.sp. 2525/2021 BrM 10.6.202110.7.2021 pdf 181,65 kB

Návrh opatření obecné povahy (pdf 145,70 kB)

Zastavěné území - celková situace (jpg 67,44 kB)

Zastavěné území - situace řešených částí 1,2,5,6 (jpg 69,38 kB)

Zastavěné území - situace řešených částí 4,7,8,9 (jpg 56,65 kB)

Zastavěné území - situace řešených částí 1,2,3,4,6,7 (jpg 79,69 kB)

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - okružní křižovatka silnic II/112 a II/127 v k.ú. Zdislavice č.j. VYST 17714/2021 VaL, č. sp. 2833/2020 VaL 10.6.202125.6.2021 pdf 209,44 kB
Veřejné projednání k návrhu Územního plánu Šetějovice Č.j. VYST 23753/2021, č. spisu VYST 4657/2018 PVJ 28.5.20217.7.2021 pdf 183,38 kB
Veřejné projednání k návrhu Územního plánu Strojetice Č.j. VYST 21391/21 PVJ, č. spisu VYST 1213/2018 PVJ 17.5.202125.6.2021 pdf 492,39 kB
Návrh změny č. 6 ÚP Vlašim VYST 17569/21-MAM 30.4.202125.6.2021 pdf 193,34 kB

ÚP Vlašim Z6 VJ 042021 (pdf 22 315,87 kB)

ÚP Vlašim Z6 VVURU (pdf 374,07 kB)

SEA SJ2 (pdf 2 575,05 kB)

Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - V.O.D. zdislavice-oznámení o zahájení řízení ZIP 27259/21-3715/2021 StK 15.6.202130.6.2021 pdf 667,59 kB

situace vrtaná studna V.O.D.Zdislavice (pdf 283,84 kB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - obec javorník-oznámení o zahájení řízení -schválení kanalizačního řádu ZIP 25246/2021-3839/2021 StK 7.6.202122.6.2021 pdf 666,93 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB