Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Úřední hodiny MěÚ Vlašim od 4.1.2021 29.12.2020 pdf 174,45 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
uvědomění o podaném odvolání - Tichonice ODSH 2043/21 MaE 14.1.202129.1.2021 pdf 212,58 kB

příloha (pdf 606,29 kB)

OOP - přech. DZ - částečná uzavírku ul. Velíšská Vlašim ODSH 1452/21 MaE 13.1.202128.1.2021 pdf 224,45 kB

příloha (pdf 94,01 kB)

OOP - přech. DZ v k.ú. Libež ODSH 873/21 MaE 7.1.202122.1.2021 pdf 226,08 kB
zahájení společného řízení VV Pavlovice ODSH 119360/20 MaE 7.1.202122.1.2021 pdf 239,90 kB
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 17 6.1.2021 pdf 407,95 kB
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 23.12.2020 pdf 279,66 kB
Rozpočtové opatření č. 15 a 16 23.12.2020 pdf 70,62 kB

Rozpočtové opatření č.16 (pdf 407,02 kB)

Rozpočtové opatření č. 14 14.12.2020 pdf 409,78 kB
Rozpočtové opatření č. 12 a 13 16.11.2020 pdf 994,96 kB
Rozpočtové opatření č. 10 a 11 21.10.2020 pdf 867,17 kB
Rozpočtové opatření č. 7., 8., 9. 17.9.2020 pdf 1 525,42 kB
Rozpočtové opatření č. 4., 5., 6. 23.7.2020 pdf 1 366,94 kB
Závěrečný účet města Vlašim za rok 2019 24.6.2020 pdf 1 751,77 kB

Zpráva o výslednku z přezkoumání hospodaření 2019 (pdf 6 278,60 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Vysledovka (pdf 17,80 kB)

Přehled o peněžních tocích (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka příloha (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektroru (pdf 8,32 kB)

Výkaz FIN - plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Rozpočtové opatření č. 3 16.6.2020 pdf 377,72 kB
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 28.4.2020

Rozpočtové opatření (pdf 916,05 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 21.4.2020

Kulturní dům Blaník2020 (pdf 136,45 kB)

Měddm2020 (pdf 136,32 kB)

Městská knihovna2020 (pdf 46,65 kB)

MŠ Domašín2020 (pdf 439,46 kB)

MŠ K Vodárně2020 (pdf 439,59 kB)

MŠ Kolonka2020 (pdf 435,58 kB)

MŠ Velíšská2020 (pdf 135,69 kB)

MŠ Vorlina2020 (pdf 133,37 kB)

Spolkový dům2020 (pdf 135,62 kB)

Sportovní zařízení2020 (pdf 123,94 kB)

ŠJ Sídliště2020 (pdf 439,25 kB)

ŠJ Vorlina2020 (pdf 436,13 kB)

ZŠ Sídliště2020 (pdf 440,38 kB)

ZŠ Vorlina2020 (pdf 133,75 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 2.3.2020 pdf 190,45 kB

RV 2022 (pdf 187,87 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 2.3.2020 pdf 128,07 kB

Rozpis rozpočtu 2020 příloha (pdf 330,50 kB)

Schválený rozpočet 2020 (pdf 161,87 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019 pdf 553,31 kB
Odbor majetkový
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

Odbor vnitřních věcí
Elektronická dražba 185 EX3692/09-245 14.1.202118.2.2021 pdf 131,90 kB
Aukční vyhláška UZSVM/SBN/122/2021-SBNM 14.1.20214.2.2021 pdf 294,03 kB

Mapa KN (pdf 17,10 kB)

Usnesení - dražební vyhláška 120 EX 11581/07-272 14.1.202110.3.2021 pdf 710,24 kB
Usnesení - dražební vyhláška 124 EX 759/07-279 14.1.20213.3.2021 pdf 265,07 kB
Usnesení - dražební vyhláška 120 EX 48366/10-120 14.1.202110.3.2021 pdf 702,00 kB
Usnesení - dražební vyhláška 183 EX 01504/16-325 8.12.202021.1.2021 pdf 619,25 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 13160/20-32 25.11.20203.2.2021 pdf 186,49 kB
Usnesení - dražební vyhláška 110 Ex 401/08-1485 16.11.20209.2.2021 pdf 213,64 kB
Dočasné uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů 26.10.2020 pdf 236,61 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Krajský úřad Stř. kraje - doplnění odvolacího řízení - dělení pozemků pro zástavbu RD a umístění veř. infrastruktury na poz.p.č. 2277/354 a 2277/380 k.ú. Vlašim Č.j. 006180/2021/KUSK, SZ 159226/2020/KUSK ÚSŘ/DP 14.1.202129.1.2021 pdf 192,36 kB

potvrzení závazného stanoviska MěÚ Vlašim (pdf 687,01 kB)

oznámení o zahájení územního řízení - vodovod a kanalizace splašková, Řimovice Č.j. VYST 1170/21 č. spisu 238/2021 PEH 13.1.202128.1.2021 pdf 590,79 kB
oznámení o zahájení spol. územ. a stav. řízení - novostavba RD Psáře - Dubovka na poz. parc. č. 582 v k.ú. Psáře Č.j.VYST 119210/2020 č. spisu 35872/2020 NOJ 22.12.20202.2.2021 pdf 639,36 kB
Odbor životního prostředí
0 ORP Vlašim - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí příspěvku z prog.._ ZIP 996/21-210/2021DrO 11.1.202128.2.2021 pdf 568,29 kB

1 Program ORP vyhlášení 2021 (pdf 218,89 kB)

2 Formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-ORP-2021 (pdf 474,90 kB)

3 Formular zadosti 2021_ORP (pdf 332,12 kB)

4 Zásady_Programu_ORP_znění 2021 (pdf 256,76 kB)

Předání zjišťovacího řízení - Recyklační dvůr Ctiboř ZIP 119294/2020 KrU 5.1.202120.1.2021 pdf 385,69 kB
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB