vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru výstavby a územního plánování 17.4.2019 pdf 151,26 kB
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 SEKR10687/19 9.4.201913.6.2019 pdf 1 703,19 kB
Návrh ZÚ EKOSO SEKR10481/2019 5.4.20194.6.2019 pdf 634,79 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - prodloužení PU Tehov ODSH 15105/19 MaE 21.5.20195.6.2019 pdf 543,37 kB

DIO (pdf 1 957,97 kB)

sdělení - pokračování v řízení II/112 Domašín Zdislavice ODSH 15254/19 MaE 20.5.20194.6.2019 pdf 549,34 kB
SP - II/112 Zdislavice - hanice kraje ODSH 14759/19 MaE 15.5.201930.5.2019 pdf 757,71 kB
SP - MOK Křivsoudov ODSH 14522/19 MaE 14.5.201929.5.2019 pdf 689,84 kB
OOP - seznámení s podklady - Tichonice ODSH 14213/19 MaE 13.5.201928.5.2019 pdf 534,03 kB
OOP - přech. DZ - jarmark Trhový Štěpánov ODSH 14027/19 MaE 10.5.201925.5.2019 pdf 541,31 kB

DIO (pdf 195,71 kB)

OOP - prodloužení uzavírky Vlašim Domašín ODSH 12887/19 MaE 6.5.201921.5.2019 pdf 544,19 kB

příloha č. 1 (pdf 2 735,73 kB)

příloha č. 2 (pdf 8 149,91 kB)

Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 14.5.2019 pdf 1 664,75 kB
Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2020 a 2021 24.4.2019 pdf 135,81 kB

MěDDM (pdf 135,57 kB)

Městská knihovna (pdf 133,65 kB)

MŠ Domašín (pdf 429,58 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 134,14 kB)

MŠ Kolonka (pdf 429,53 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,47 kB)

MŠ Vorlina (pdf 133,96 kB)

Spolkový dům (pdf 134,97 kB)

SZMV (pdf 131,88 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 332,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 609,42 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 132,11 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 134,16 kB)

Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 2.4.2019 pdf 1 379,76 kB
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 27.2.2019 pdf 213,22 kB

2021 (pdf 188,70 kB)

Rozpočet Města Vlašim na rok 2019 27.2.2019 pdf 164,62 kB

sociální fond 2019 (pdf 100,69 kB)

sch ro 2019 (pdf 340,19 kB)

Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Odbor majetkový
Oznámení o zahájení stavebního řízení 46/2019 21.5.20195.6.2019 pdf 955,09 kB
Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Vlašim 14.5.201930.5.2019

Radnická ul. (pdf 161,38 kB)

LV č. 10001 (pdf 194,77 kB)

Záměr pronájmu prostor sl. k podnikání a pozemků v k.ú. Domašín 14.5.201930.5.2019

Domašín restaurace (pdf 215,48 kB)

č. p. 73 v k.ú. Domašín (pdf 195,49 kB)

Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Vlašim 14.5.201930.5.2019

LV č. 10001 (pdf 194,77 kB)

Na Valech (pdf 168,40 kB)

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SBN/009/2019 42/2019 13.5.20197.6.2019 pdf 1 589,72 kB
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019 40/2019 26.4.201927.5.2019 pdf 79,70 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Odbor vnitřních věcí
Veřejná vyhláška VNI 14686/19-2850/2019-VOB 15.5.201930.5.2019 docx 38,91 kB
Usnesení - dražební vyhláška 149 EX 7298/16-60 13.5.201912.6.2019 pdf 397,70 kB
Usnesení - dražební vyhláška 070 Ex 16/18-44 13.5.201913.6.2019 pdf 208,59 kB

Usnesení - dražební vyhláška (pdf 245,69 kB)

Usnesení - elektronická dražba 35 EX 345/12-76 10.5.201918.6.2019 pdf 237,52 kB
Usnesení - elektronická dražba EX 345/12-75 10.5.201918.6.2019 pdf 239,16 kB
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 6.5.201926.5.2019 pdf 267,66 kB
Usnesení - dražební vyhláška 139EX 09829/14-122 29.4.20196.6.2019 pdf 299,27 kB
Usnesení - dražební vyhláška EX 2618/14-82 DVN 15.4.201926.6.2019 pdf 224,06 kB
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 9.4.201926.5.2019 pdf 171,20 kB
Informace pro občany jiných členských států EU 5.4.201925.5.2019 pdf 270,47 kB
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 5.4.201925.5.2019 pdf 389,26 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení územního řízení - novostavba bytového domu na pozemku parc. číslo 24/1, 24/28, 24/22, ... v k.ú. Vlašim, stavebník ASOFA s.r.o. Č.j. VYST 14907/19, Sp.zn. VYST 3280/2019 KOC 17.5.20191.6.2019 pdf 2 505,96 kB
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Pravonín Č.j. VYST 13773/19 PVJ, Sp.zn. VYST 1254/2019 PVJ 7.5.201910.6.2019 pdf 777,88 kB

Pravonín - návrh zadání ÚP (pdf 428,90 kB)

oznámení o vydání Územního plánu Studený Č.j. VYST 13226/19, Sp.zn. 4629/2015 PVJ 30.4.201930.5.2019 pdf 798,19 kB
Pozvání na veřejné projednání návrhu územního plánu Radošovice Č.j. VYST 11980/19, Sp.zn. VYST 1005/2019 MAM 18.4.201911.6.2019 pdf 427,70 kB

Radošovice - I. Územní plán - textová část_návrh k VP (pdf 812,02 kB)

Radošovice - II. Odůvodnění ÚP - textová část_návrh k VP (pdf 4 790,67 kB)

Radošovice - A) Základní členění_návrh k VP (pdf 3 503,15 kB)

Radošovice - B) Hlavní výkres_ návrh k VP (pdf 4 140,57 kB)

Radošovice - D) Koordinační výkres_ návrh k VP (pdf 4 781,46 kB)

Radošovice - E) Širší vztahy_ návrh k VP (pdf 6 568,17 kB)

Radošovice - F) ZPF a PUPFL_ návrh k VP (pdf 3 510,32 kB)

oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Loket Č.j. VYST 11377/19, Sp.zn. VYST 4703/2016 PVJ 11.4.201926.5.2019 pdf 811,25 kB
Oznámení o ukončení 2. etapy Územní studie krajiny SO ORP Vlašim Č.j. VYST 11366/19 Sp.zn. VYST 2446/2017 PVJ 11.4.201923.5.2019 pdf 747,88 kB
Libež územní plán 2.4.2019 pdf 669,98 kB

Libež - II. Odůvodnění ÚP - textová část_ návrh k VP (pdf 6 200,97 kB)

Libež - A) Základní členění_ návrh k VP (pdf 2 431,36 kB)

Libež - B) Hlavní výkres_ návrh k VP (pdf 3 164,00 kB)

Libež - D) Koordinační výkres_ návrh k VP (pdf 3 622,02 kB)

Libež - E) Širší vztahy_ návrh k VP (pdf 6 475,75 kB)

Libež - F) ZPF a PUPFL_ návrh k VP (pdf 2 411,59 kB)

Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městys Čechtice - vodovod Čechtice - Černičí 1 ZIP 14437/19-3186/2019 BaR 14.5.201929.5.2019 pdf 676,63 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Javorník-studna -rozhodnutí ZIP 2008/19-2188/2019 StK 10.5.201925.5.2019 pdf 932,80 kB
vytvořilo Anawe