Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvánka na zastupitelstvo SEKR60547/20 6.8.202025.8.2020

Pozvánka na ZM (pdf 230,90 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ pouť Trhový Štěpánov ODSH 67368/20 MaE 11.8.202026.8.2020 pdf 222,22 kB

příloha (pdf 340,94 kB)

deklaratorní řízení í Moravsko ODSH 60917/20 MaE 6.8.202021.8.2020 pdf 323,10 kB
OOP - přech. DZ ul. Dobrovského Vlašim ODSH 58936/20 MaE 5.8.202020.8.2020 pdf 225,64 kB

příloha (pdf 1 689,71 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 4., 5., 6. 23.7.2020 pdf 1 366,94 kB
Závěrečný účet města Vlašim za rok 2019 24.6.2020 pdf 1 751,77 kB

Zpráva o výslednku z přezkoumání hospodaření 2019 (pdf 6 278,60 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Vysledovka (pdf 17,80 kB)

Přehled o peněžních tocích (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka příloha (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektroru (pdf 8,32 kB)

Výkaz FIN - plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Rozpočtové opatření č. 3 16.6.2020 pdf 377,72 kB
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 28.4.2020

Rozpočtové opatření (pdf 916,05 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 21.4.2020

Kulturní dům Blaník2020 (pdf 136,45 kB)

Měddm2020 (pdf 136,32 kB)

Městská knihovna2020 (pdf 46,65 kB)

MŠ Domašín2020 (pdf 439,46 kB)

MŠ K Vodárně2020 (pdf 439,59 kB)

MŠ Kolonka2020 (pdf 435,58 kB)

MŠ Velíšská2020 (pdf 135,69 kB)

MŠ Vorlina2020 (pdf 133,37 kB)

Spolkový dům2020 (pdf 135,62 kB)

Sportovní zařízení2020 (pdf 123,94 kB)

ŠJ Sídliště2020 (pdf 439,25 kB)

ŠJ Vorlina2020 (pdf 436,13 kB)

ZŠ Sídliště2020 (pdf 440,38 kB)

ZŠ Vorlina2020 (pdf 133,75 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 2.3.2020 pdf 190,45 kB

RV 2022 (pdf 187,87 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 2.3.2020 pdf 128,07 kB

Rozpis rozpočtu 2020 příloha (pdf 330,50 kB)

Schválený rozpočet 2020 (pdf 161,87 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019 pdf 553,31 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 1715 v k.ú. Vlašim 12.8.202030.8.2020 pdf 97,10 kB

snímek (pdf 487,34 kB)

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Hrazená Lhota 11.8.202027.8.2020 pdf 97,96 kB

snímek (pdf 175,46 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2277/168 v k.ú. Vlašim 11.8.202027.8.2020 pdf 97,36 kB

snímek (pdf 168,79 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2288/5 o v k.ú. Vlašim 11.8.202027.8.2020 pdf 96,82 kB

snímek (pdf 255,36 kB)

Záměr pronájmu části pozemku ppč. 963 a části pozemk ppč. 981/2 v k. ú. Hrazená Lhota MAJ 54875/20-SOH 31.7.202017.8.2020 pdf 403,89 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení o odročení dražebního jednání 203 Ex 01706/20-78 11.8.202014.10.2020 pdf 165,91 kB
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 7.8.20203.10.2020 pdf 174,50 kB
Veřejná vyhláška VNI 62960/20-6244/2020-VOB 7.8.202022.8.2020 pdf 462,05 kB
Dražební vyhláška UZSVM/SBN/3535/2020-SBNM 3.8.202026.8.2020 pdf 563,64 kB

Mapa KN (pdf 99,78 kB)

Usnesení - elektronická dražba 8EX 257/15-162 3.7.202019.8.2020 pdf 172,46 kB
Usnesení - dražební vyhláška 117 EX 1333/17-89 17.6.202016.9.2020 pdf 174,30 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení spol. územního a stav. řízení - novostavba rodinného domu na poz. p. č. 2635/39 v k.ú. Křivsoudov Č.j. VYST 56732/2020 č. spisu VYST 16519/2020 PEH 4.8.202019.8.2020 pdf 79,82 kB
veřejné projednání k návrhu Územního plánu Loket Č.j. VYST 58438/2020 PVJ, č. spisu VYST 4703/2016 PVJ 4.8.202014.9.2020 pdf 64,59 kB
oznámení o vydání změny č. 2 regulačního plánu města Vlašim RP č. 6 Č.j. VYST 50983/20, č. spisu VYST 1049/2020 PVJ 28.7.202027.8.2020 pdf 59,95 kB
oznámení o vydání změny č. 1 regulačního plánu města Vlašim RP č. 7 Č.j. VYST 50839/20 PVJ, č. spisu VYST 1042/2020 PVJ 28.7.202027.8.2020 pdf 57,77 kB
oznámení o vydání změny č. 1 regulačního plánu města Vlašim RP č. 5 Č.j. VYST 51778/20 PVJ, č. spisu VYST 1051/2020 PVJ 28.7.202027.8.2020 pdf 48,77 kB
oznámení o vydání změny č. 1 regulačního plánu města Vlašim RP č. 4 Č.j. VYST 51739/20, č. spisu VYST 1054/2020 PVJ 28.7.202027.8.2020 pdf 51,40 kB
oznámení o vydání změny č. 1 regulačního plánu města Vlašim RP č. 3 Č.j. VYST 51737/20 PVJ, č. spisu VYST 1056/2020 PVJ 28.7.202027.8.2020 pdf 50,77 kB
oznámení o vydání změny č. 1 regulačního plánu města Vlašim RP č. 2 Č.j. VYST 51014/20 PVJ, č. spisu VYST 1057/2020 PVJ 28.7.202027.8.2020 pdf 57,29 kB
oznámení společného jednání k návrhu Územního plánu Borovnice Č.j. VYST 49074/2020, č. spisu VYST 3449/2019 PVJ 23.7.20206.9.2020 pdf 69,26 kB
oznámení územního řízení - posílení vodního režimu - U Kalačů, na poz.parc. č. 636/1 k.ú. Kamberk Č.j. VYST 40104/2020, č. spisu VYST 10996/2020 LIH 22.7.202027.8.2020 pdf 603,85 kB

situační výkres - Kamberk (pdf 572,21 kB)

oznámení spol. územního a stav. řízení - stavba pro zemědělství Kamberk a vodovodní přípojka na poz. p.č. 645, 646, ... v k.ú. Kamberk Č.j. VYST 44553/2020 LIH, č. spisu VYST 11258/2020 LIH 22.7.202027.8.2020 pdf 508,32 kB

situační výkres - Kamberk (pdf 572,21 kB)

Kladruby - oznámení společného jednání územního plánu 24.6.2020 pdf 503,29 kB

Kladruby - I. Územní plán - textová část 05-2020_návrh ke SJ (pdf 687,56 kB)

Kladruby - II. Odůvodnění ÚP - textová část 05-2020_návrh ke SJ (pdf 3 212,55 kB)

Kladruby - A) Základní členění 05-2020_návrh ke SJ (pdf 1 198,37 kB)

Kladruby - B) Hlavní výkres 05-2020_návrh ke SJ (pdf 1 568,71 kB)

Kladruby - D) Koordinační výkres 05-2020_návrh ke SJ (pdf 2 823,91 kB)

Kladruby - E) Širší vztahy 05-2020_návrh ke SJ (pdf 3 436,91 kB)

Kladruby - F) ZPF a PUPFL 05-2020_návrh ke SJ (pdf 1 918,63 kB)

oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim Č.j. VYST 16613/2020, č. spisu VYST 2639/2020 BrM 21.5.20205.9.2020 pdf 3 855,87 kB

Pasport č. .... údaje o území (pdf 1 517,73 kB)

obsah datové báze územně analytických podkladů (pdf 5 141,27 kB)

Odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB
vytvořilo Anawe