Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny

BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VLAŠIM UZAVŘENY DO ODVOLÁNÍ

Otevřena bude od 30.03.2020 pouze podatelna a pokladna v budově Jana Masaryka 302 Vlašim.

PO    8.00 -11.00
ST     8.00 -11.00

Do budovy vcházejte jednotlivě a v rouškách. Vstup do budovy bude organizovat Městská policie Vlašim.

Zaměstnanci města jsou dostupní v pracovních dnech od 8 do 15 hod na uvedených kontaktech.

KONTAKTY ZDE..

INFORMACE Z ÚŘADU

INFORMACE STAROSTY

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení - referent dopravy a silničního hospodářství 27.5.202015.6.2020 pdf 140,63 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
doplnění DZ - OOP Kuňovice mosty ODSH 22000/20 MaE 3.6.202018.6.2020 pdf 224,15 kB

příloha (pdf 2 060,27 kB)

návrh OOP - místní úprava Libež ODSH 21519/20 MaE 1.6.202016.6.2020 pdf 212,44 kB
OOP - přech. DZ - Libež ODSH 3404/20 MaE 29.5.202013.6.2020 pdf 225,17 kB

příloha (pdf 3 280,40 kB)

návrh OOP - místní úprava Bernartice ODSH 20984/20 MaE 27.5.202011.6.2020 pdf 215,55 kB
OOP - přech. DZ - Kačerov ODSH 20943/20 MaE 27.5.202011.6.2020 pdf 224,93 kB

příloha (pdf 138,82 kB)

OOP - přech. DZ - běžná údržba a odstranění havárí ODSH 20251/20 MaE 26.5.202010.6.2020 pdf 225,72 kB

příloha č. 1 (pdf 2 930,53 kB)

příloha č. 2 (pdf 3 421,36 kB)

OOP - přech. DZ - II/112 Struhařov Jemniště ODSH 20256/20 MaE 26.5.202010.6.2020 pdf 223,88 kB

příloha (pdf 3 205,04 kB)

OOP - přech. DZ - Kamberk ODSH 19889/20 MaE 26.5.202010.6.2020 pdf 227,54 kB

příloha (pdf 292,77 kB)

OOP - přech. DZ - II/112 Borovnice Kuňovice ODSH 20455/20 MaE 25.5.20209.6.2020 pdf 228,71 kB

příloha (pdf 3 916,61 kB)

OOP - přech. DZ - Hrazená Lhota Domašín ODSH 20343/20 MaE 25.5.20209.6.2020 pdf 225,77 kB

příloha č. 1 (pdf 3 489,56 kB)

příloha č. 2 (pdf 1 502,72 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Návrh Závěrečného účtu města Vlašim za rok 2019 5.6.2020 pdf 6 278,60 kB

Přehled změny VK (pdf 14,38 kB)

Rozvaha (pdf 23,66 kB)

Výsledkovka (pdf 17,80 kB)

Pěnežní toky (pdf 13,58 kB)

Účetní závěrka (pdf 25,90 kB)

Poskytnuté garance (pdf 15,69 kB)

Výkaz FIN plnění rozpočtu (pdf 99,65 kB)

Závěrečný účet (pdf 1 751,77 kB)

Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 28.4.2020

Rozpočtové opatření (pdf 916,05 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2021 a 2022 21.4.2020

Kulturní dům Blaník2020 (pdf 136,45 kB)

Měddm2020 (pdf 136,32 kB)

Městská knihovna2020 (pdf 46,65 kB)

MŠ Domašín2020 (pdf 439,46 kB)

MŠ K Vodárně2020 (pdf 439,59 kB)

MŠ Kolonka2020 (pdf 435,58 kB)

MŠ Velíšská2020 (pdf 135,69 kB)

MŠ Vorlina2020 (pdf 133,37 kB)

Spolkový dům2020 (pdf 135,62 kB)

Sportovní zařízení2020 (pdf 123,94 kB)

ŠJ Sídliště2020 (pdf 439,25 kB)

ŠJ Vorlina2020 (pdf 436,13 kB)

ZŠ Sídliště2020 (pdf 440,38 kB)

ZŠ Vorlina2020 (pdf 133,75 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 a 2022 2.3.2020 pdf 190,45 kB

RV 2022 (pdf 187,87 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 2.3.2020 pdf 128,07 kB

Rozpis rozpočtu 2020 příloha (pdf 330,50 kB)

Schválený rozpočet 2020 (pdf 161,87 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 18.12.2019 pdf 553,31 kB
Závěrečný účet města Vlašimi za rok 2018 20.6.2019 pdf 2 097,27 kB

Zpráva o přezkoumání Město Vlašim 2018 (pdf 20 458,03 kB)

Odbor majetkový
Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Domašín 2.6.202018.6.2020 pdf 96,78 kB

snímek (pdf 235,42 kB)

Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Domašín a podnájmu v k.ú. Bolina 2.6.202018.6.2020 pdf 98,11 kB

snímek (pdf 535,54 kB)

Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Domašín 2.6.202018.6.2020 pdf 96,85 kB

snímek (pdf 236,47 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2301/2 v k. ú. Vlašim o výměře 2 m2 MAJ 20793/20-SOH 26.5.202011.6.2020 pdf 428,95 kB
Záměr pronájmu části pozemku p.č.1722/41 v k. ú. Vlašim o výměře 2 m2 MAJ 20781/20-SOH 26.5.202011.6.2020 pdf 509,85 kB
Záměr pronájmu pozemk v k.ú. Ctiboř 21.5.20207.6.2020 pdf 96,19 kB

snímek (pdf 276,58 kB)

Záměr pronájmu nemovitostí - restaruace "Domašínská brána" 21.5.20207.6.2020 pdf 96,58 kB

snímek (pdf 188,42 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 108 EX 00354/20-058 27.5.202024.6.2020 pdf 194,50 kB
Usnesení - dražební jednání 121 EX 3294/08-63 27.5.202028.7.2020 pdf 164,98 kB
Usnesení - elektronická dražba 220 EX 6014/19-67 20.5.20208.7.2020 pdf 404,01 kB
Usnesení - dražební vyhláška 221 Ex 1141/14-70 13.5.20201.7.2020 pdf 107,04 kB
Usnesení - elektronická dražba 094 EX 09061/19-052 6.5.20202.7.2020 pdf 164,25 kB
Usnesení - elektronická dražba 167 EX 2434/08-279 22.4.20209.7.2020 pdf 531,69 kB
Informace o místních poplatcích VNI 13922/20-2086/2019 KoI 6.4.20201.7.2020 pdf 159,78 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Opakované společné jednání změny č. 6 ÚP Vlašim VYST 21762/20-MAM 2.6.20202.7.2020 pdf 503,51 kB

SEA SJ2 (pdf 2 575,05 kB)

ÚP Vlašim Z6 VVURU (pdf 374,07 kB)

ÚP Vlašim změna č.6 opakované společné projednání (pdf 22 361,35 kB)

územní rozhodnutí - veřejné osvětlení (VO) - Vracovice Č.j. VYST 12481/2020, č. spisu VYST 2379/2020 LIH 2.6.202017.6.2020 pdf 686,45 kB
oznámení o zahájení společ. územního a stavebního řízení - novostavba RD na poz.p.č. 1606/8 v k.ú. Javorník u Vlašimi Č.j. VYST 21266/2020, č. spisu VYST 3128/2020 VaL 1.6.20209.7.2020 pdf 114,78 kB
oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Veliš Č.j. VYST 21210/2020, č. spisu VYST 6284/2018 MAM 29.5.202013.6.2020 pdf 588,74 kB
oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Vlašim Č.j. VYST 16613/2020, č. spisu VYST 2639/2020 BrM 21.5.20205.9.2020 pdf 3 855,87 kB

Pasport č. .... údaje o území (pdf 1 517,73 kB)

obsah datové báze územně analytických podkladů (pdf 5 141,27 kB)

oznámení o konání společného jednání k upravenému návrhu Územního plánu Čechtice Č.j. VYST 17356/2020, č. spisu VYST 2496/2018 PVJ 6.5.202020.6.2020 pdf 2 423,43 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -zahájení vodovod Polánka - prodloužení vdvd ZIP 20490/20-3120/2020WaP 26.5.202010.6.2020 pdf 653,48 kB
vytvořilo Anawe