vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Upozornění ČEZ Distribuce pro vlastníky a uživatele pozemků přes něž vede nadzemní elektrické vedení SEKR31968/19 18.9.201915.11.2019 pdf 73,77 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - Tehov ODSH 63015/19 MaE 14.11.201929.11.2019 pdf 222,63 kB

příloha č. 1 (pdf 2 020,24 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
OOP- místní úprava úsek 07 D1 ODSH 62104/19 MaE 8.11.201923.11.2019 pdf 225,25 kB

příloha č. 1 (pdf 243,82 kB)

příloha č. 2 (pdf 411,28 kB)

příloha č. 3 (pdf 372,50 kB)

OOP - přech. DZ - Vánoční jarmark Kondrac ODSH 61992/19 MaE 7.11.201922.11.2019 pdf 232,66 kB
OOP - prodloužení Polánka ODSH 61125/19 MaE 1.11.201916.11.2019 pdf 232,48 kB

příloha č. 1 (pdf 367,78 kB)

příloha č. 2 (pdf 271,61 kB)

Odbor finanční
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 22.10.2019 pdf 590,52 kB
Rozpočtová opatření č. 15 SEKR 2019 15.10.2019 pdf 941,95 kB
Rozpočtová opatření č. 13 a 14 23.9.2019 pdf 1 554,49 kB
Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 SEKR 2019 6.8.2019 pdf 1 412,40 kB
Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 25.6.2019 pdf 1 600,61 kB
Závěrečný účet města Vlašimi za rok 2018 20.6.2019 pdf 2 097,27 kB

Zpráva o přezkoumání Město Vlašim 2018 (pdf 20 458,03 kB)

Rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 14.5.2019 pdf 1 664,75 kB
Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na rok 2020 a 2021 24.4.2019 pdf 135,81 kB

MěDDM (pdf 135,57 kB)

Městská knihovna (pdf 133,65 kB)

MŠ Domašín (pdf 429,58 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 134,14 kB)

MŠ Kolonka (pdf 429,53 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,47 kB)

MŠ Vorlina (pdf 133,96 kB)

Spolkový dům (pdf 134,97 kB)

SZMV (pdf 131,88 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 332,76 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 609,42 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 132,11 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 134,16 kB)

Rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 2.4.2019 pdf 1 379,76 kB
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 2021 27.2.2019 pdf 213,22 kB

2021 (pdf 188,70 kB)

Rozpočet Města Vlašim na rok 2019 27.2.2019 pdf 164,62 kB

sociální fond 2019 (pdf 100,69 kB)

sch ro 2019 (pdf 340,19 kB)

Odbor majetkový
Záměr výpůjčky 83/2019 13.11.201928.11.2019 pdf 379,52 kB
Záměr výpůjčky 82/2019 13.11.201928.11.2019 pdf 394,25 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 122979/09-185 13.11.201912.12.2019 pdf 249,25 kB
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 11166/18-52 6.11.201912.12.2019 pdf 218,20 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 504/18-21 5.11.20195.12.2019 pdf 281,38 kB
Veřejná vyhláška VNI 61300/19-22235/2019-VOB 4.11.201919.11.2019 pdf 279,96 kB
Veřejná vyhláška VNI 61306/19-16215/2019-VOB 4.11.201919.11.2019 pdf 277,93 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o uložení písemnosti pro pana Ladislava Čapka na odboru výstavby a ÚP Č.j. VYST 62917/19 NoL, č. spisu VYST 24286/2019 NoL 14.11.201929.11.2019 pdf 552,69 kB
oznámení o vydání Územního plánu Ctiboř Č.j. VYST 62950/19 PVJ, č. spisu VYST 5295/2016 PVJ 14.11.201914.12.2019 pdf 1 178,95 kB
oznámení o zahájení územního řízení - Dubějovice - Sedmpány - výstavba vodovodu Č.j. VYST 61982/19 KOC č.spisu VYST 25037/2019 KOC 8.11.201923.11.2019 pdf 2 523,71 kB
oznámení o vydání Územního plánu Libež Č.j. VYST 61369/19 MAM, č. spisu VYST 4687/2015 MAM 4.11.201919.11.2019 pdf 591,96 kB
oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání - rekreační chata v Malovidech na pozemku parc. č. 1661/2 v k.ú. Vracovice Č.j. VYST 59992/19 LIH, č. spisu VYST 24399/2019 LIH 1.11.201916.11.2019 pdf 503,01 kB
veřejné projednání k návrhu změny č. 1 Územního plánu Veliš Č.j. VYST 59356/19 MAM, č. spisu VYST 6284/2018 MAM 23.10.201919.12.2019 pdf 58,92 kB

01_zákl. členění území_nespery_08_2019 (pdf 161,53 kB)

02_hlavni_ výkres_nespery_08_2019 (pdf 164,67 kB)

03_hlavni_výkres_sedlecko_08_2019 (pdf 133,10 kB)

04_zpf_nespery_08_2019 (pdf 180,64 kB)

Změna č.1 UP Veliš-textová část_návrh_ 08_2019 (pdf 710,46 kB)

veřejné projednání k návrhu Územního plánu Zdislavice Č.j. VYST 56897/19 PVJ, č.spisu VYST 56621/2017 PVJ 23.10.20194.12.2019 pdf 63,29 kB
opakované veřejné projednání k návrhu Územního plánu Bílkovice Č.j. VYST 53547/19 PVJ, č. spisu VYST 36472/2017 PVJ 15.10.201922.11.2019 pdf 71,30 kB
oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Stř. kraje a Vyhodnocení vlivů ... Č.j. 130310/2019/KUSK, Sp.zn. SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS 3.10.201917.11.2019 pdf 195,47 kB
veřejné projednání k návrhu územního plánu Řimovice Č.j. VYST 39208/19, č. spisu VYST 2751/2017 MAM 27.9.201921.11.2019 pdf 1 197,96 kB

Řimovice - I. Územní plán - textová část_ návrh k VJ_04-2019 - úpravy (pdf 716,56 kB)

Řimovice - II. Odůvodnění ÚP - textová část_ návrh k VJ_04-2019 - úpravy (pdf 3 803,79 kB)

Řimovice - A) Základní členění_ návrh k VJ_04-2019 (pdf 2 390,34 kB)

Řimovice - B) Hlavní výkres_ návrh k VJ_04-2019 (pdf 2 879,90 kB)

Řimovice - D) Koordinační výkres_ návrh k VJ_04-2019 (pdf 3 391,53 kB)

Řimovice - E) Širší vztahy_ návrh k VJ_04-2019 (pdf 6 944,05 kB)

Řimovice - F) ZPF a PUPF_ návrh k VJ_04-2019 (pdf 2 541,29 kB)

Odbor životního prostředí
Obec Ctiboř - ryb Dolní - VV Pečenka ZIP 61 675/19 VrJ- 5390/2019 VrJ 6.11.201921.11.2019 pdf 461,15 kB
vytvořilo Anawe