Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska
Vyhledání dokumentů:
, ,  
Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Informace o stanoveném počtu zastupitelů na vol. období 2022-2026 MUVL-SEKR-25369/2022-MTM 23.6.20228.7.2022 pdf 233,39 kB
Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 16.12.2021 pdf 142,75 kB
Stanovení úředních hodin Městského úřadu Vlašim s platností od 15.2.2021 VNI 6443/2021 15.2.2021 pdf 206,28 kB
Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - uzavírka Dalkovice Střechov MUVL-ODSH 25621/22 MaE 27.6.202212.7.2022 pdf 254,32 kB

příloha (pdf 1 814,75 kB)

návrh OOP místní úprava Domašín MUVL-ODSH 25119/22 MaE 22.6.20227.7.2022 pdf 222,35 kB

příloha (pdf 1 137,72 kB)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8.11.2019 pdf 173,81 kB
Odbor finanční
Rozpočtové opatření č. 8 29.6.2022 pdf 467,86 kB
Závěrečný účet 2021 24.6.2022 pdf 1 374,07 kB

Zpráva o přezkoumání Vlašim 2021 (pdf 3 731,02 kB)

Rozpočtová opatření č. 6 a 7 24.6.2022 pdf 463,78 kB

Rozpočtová opatření č. 7 (pdf 466,66 kB)

Rozpočtová opatření č. 3, 4 a 5 19.5.2022 pdf 457,52 kB

Rozpočtové opatření č. 4 (pdf 452,78 kB)

Rozpočtové opatření č. 5 (pdf 282,40 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB

MěDDM (pdf 135,72 kB)

Městská knihovna (pdf 51,55 kB)

MŠ Domašín (pdf 436,09 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 435,74 kB)

MŠ Kolonka (pdf 435,74 kB)

MŠ Velíšská (pdf 135,70 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

MŠ Vorlina (pdf 124,92 kB)

Spolkový dům (pdf 135,45 kB)

Sportovní zařízení (pdf 125,33 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 435,87 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 435,88 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 134,13 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 125,39 kB)

Schválené rozpočty 14 příspěvkových organizací města Vlašim na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2023 a 2024 27.4.2022 pdf 136,47 kB
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2 25.4.2022 pdf 456,93 kB

Rozpočtové opatření č. 2 (pdf 453,90 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu města Vlašim na rok 2023 a 2024 24.2.2022 pdf 188,38 kB

Rozpočtový výhled 2024 (pdf 188,19 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2022 24.2.2022 pdf 107,02 kB

Důvodová zpráva 2022 (pdf 129,92 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 16.12.2021 pdf 430,02 kB
Odbor majetkový
Elektronická aukce na prodej pozemku v k. ú. Trhový Štěpánov MUVL/MAJ/26453/2022/SoH 1.7.202228.7.2022 pdf 285,57 kB

mapa KN (pdf 300,94 kB)

Záměr pronájmu části st. pozemku v k.ú. Hrazená Lhota 30.6.202218.7.2022 pdf 97,13 kB

snímek (pdf 218,80 kB)

Záměr pronájmu budovy - Domašínská brána, včetně pozemků v k.ú. Vlašim 30.6.20228.8.2022 pdf 97,88 kB

snímek (pdf 263,81 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2287/7 v k.ú. Vlašim 17.6.20224.7.2022 pdf 96,73 kB

snímek se zákresem (pdf 212,34 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2277/103 v k.ú. Vlašim 17.6.20224.7.2022 pdf 96,75 kB

snímek (pdf 240,52 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2018 (pdf 1 217,73 kB)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) k 1.2.2019 (pdf 477,27 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 01.08.2019 (pdf 657,38 kB)

neznámý vlastník - aktuální seznam k 1.2.2020 (pdf 387,88 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2020 (pdf 389,26 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je evidován neznámý vlastník k 1.2.2021 (pdf 242,20 kB)

aktual. seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.8.2021 (pdf 396,44 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován neznámý vlastník k 1.2.2022 (pdf 384,60 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 106706/09-161 22.6.202219.7.2022 pdf 473,53 kB
POTŘEBNÝ POČET PODPISŮ NA PETICÍCH PODPORUJÍCÍCH KANDIDATURU VOLEBNÍCH STRAN TYP NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: MUVL-VNI-24544/2022-3884/2022-KoI 15.6.202220.7.2022 pdf 278,08 kB
Oznámení o místě podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obcí MUVL-VNI-24526/2022-3884/2022-KoI 15.6.202220.7.2022 pdf 321,81 kB
Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obcí MUVL-VNI-24537/2022-3884/2022-KoI 15.6.202220.7.2022 pdf 467,65 kB
Dražební vyhláška 167 EX 1493/21-114 8.6.202223.8.2022 pdf 864,71 kB
Dražební vyhláška 167 EX 11534/14-221 3.6.202228.7.2022 pdf 847,34 kB
ODPADY - Oznámení o ohlašovací povinnosti a rozsahu automatizovaného přístupu k údajů 15.12.2021 pdf 171,10 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Rozhodnutí o umístění stavby - II/150 Loket - Brzotice Č.j. MUVL-VYST- 64536/2021 MAZ, č.sp. VYST /8532/2021 MAZ 27.6.202212.7.2022 pdf 355,53 kB

situační výkres - ÚR - II/150 Loket - Brzotice (pdf 425,32 kB)

Informace o průběhu odvolacího řízení - Farma pro výkrm brojlerů Jenišovice etapa III. - hala č. 7 Č.j. 079671/2022/KUSK, SZ 075286/2022/KUSK ÚSŘ/DP 23.6.20228.7.2022 pdf 378,78 kB
Oznámení veřejného projednání k návrhu Územního plánu Pravonín Č.j. MUVL-VYST- 34301/2022 PVJ, č.sp. VYST 1254/2019 PVJ 14.6.202227.7.2022 pdf 204,29 kB
Opakované veřejné projednání k návrhu Územního plánu Řimovice Č.j. VYST 18322/22 MAM, č. sp. VYST 4579/2022 MAM 25.5.20223.8.2022 pdf 185,78 kB
Odbor životního prostředí
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy kormoran MUVL/ZIP/26176/22/5515/2022 ZaJ 30.6.202215.7.2022 pdf 605,02 kB

final - opatření OP kormorán - final (pdf 669,12 kB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Obec Keblov-společné povolení vodovod ke hřbitovu ZIP 2679/22-2723/2022 StK 22.6.20227.7.2022 pdf 271,94 kB

situace1-Keblov (pdf 718,69 kB)

situace 2-Keblov (pdf 517,12 kB)

situace3-Keblov (pdf 478,25 kB)

Informace OŽP MěÚ Vlašim ke zveřejnění Časového plánu provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší města Vlašim 18.2.2022 pdf 296,36 kB

Časový plán (pdf 204,63 kB)

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 33784/2020-MZE-16212 29.7.202031.12.2022 pdf 219,97 kB