vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska

Město Vlašim / Úřední deska

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Pozvanka ke zkouskam znalosti hub v roce 2018 3 termin KHSSC 31846/2018 26.6.201824.8.2018 pdf 317,85 kB
Obecně závazná vyhláška č 1 2018 o regulaci míst k provozování hazadrních her 19.6.2018 pdf 195,04 kB
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechodné DZ - ul. Navrátilova ODSH 44276/18 MaE 18.7.20182.8.2018 pdf 486,09 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 2 274,04 kB)

OOP - přechodné DZ - Svatojakubská pouť čechtice ODSH 43967/18 MaE 16.7.201831.7.2018 pdf 524,95 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 1 729,28 kB)

návrh OOP - Vlašim, B1 ODSH 42361/18 MaE 4.7.201819.7.2018 pdf 477,33 kB
Odbor finanční
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Spolkový dům sourozenců Roškotových na rok 2018 a rozpočtových výhledů na roky 2019 a 2020 22.6.2018 pdf 495,18 kB
Rozpočtové opatření č. 6 a č. 7 20.6.2018 pdf 1 679,54 kB
Závěrečný účet Města Vlašim za rok 2017 19.6.2018 pdf 27 063,07 kB
Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5 25.5.2018 pdf 1 544,86 kB
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 18.4.2018 pdf 2 748,69 kB
Rozpočty 13 příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 22.3.2018

Kulturní dům Blaník (pdf 205,69 kB)

MěDDM (pdf 1 061,24 kB)

Městská knihovna (pdf 338,80 kB)

MŠ Domašín (pdf 499,13 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 497,07 kB)

MŠ Kolonka (pdf 502,86 kB)

MŠ Velíšská (pdf 498,26 kB)

MŠ Vorlina (pdf 501,50 kB)

Sportovní zařízení (pdf 486,62 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 502,10 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 500,97 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 206,78 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 498,31 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 28.2.2018 pdf 632,94 kB

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 (pdf 475,55 kB)

Schválený rozpočet na rok 2018 28.2.2018 pdf 205,06 kB

rozpočet sociálního fondu (pdf 697,00 kB)

Rozpočet 2018 - rozpis (pdf 359,89 kB)

závazné ukazatele příjmy (pdf 274,78 kB)

závazné ukazatele výdaje (pdf 642,37 kB)

zkrácený RO 2018 (pdf 201,56 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Ceny vodné stočné 2018 4.1.2018 pdf 590,75 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku ppč. 43/1 v k. ú. Vlašim 51/2018 4.7.201822.7.2018 pdf 546,01 kB
Záměr pronájmu části pozemku ppč. 2907 v k. ú. Vlašim 50/2018 4.7.201822.7.2018 pdf 539,53 kB
Záměr pronájmu části pozemků ppč. 2907 a části ppč. 43/1 v k. ú. Vlašim 49/2018 4.7.201822.7.2018 pdf 535,41 kB
Záměr pronájmu pozemků za účelem poř. Loretské pouti 25.6.201827.7.2018 pdf 227,25 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

Odbor vnitřních věcí
Dražební vyhláška 10.7.201816.8.2018 pdf 225,42 kB
Usnesení - dražební vyhláška 8 EX 655/02-120 28.6.20185.9.2018 pdf 203,91 kB
VOLBY - Petice - počet podpisů pro kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů 26.6.2018 pdf 208,66 kB
VOLBY - VLAŠIM - Počet členů zastupitelstva na období 2018 - 2022 22.6.201810.10.2018 pdf 179,16 kB
VOLBY - Oznámení o místě podávání kandidátních listin - MěÚ VLašim 22.6.201831.8.2018 pdf 191,94 kB
Usnesení - dražební vyhláška 203 Ex 46273/13-63 14.6.201820.7.2018 pdf 245,35 kB
Dražební vyhláška 069 EX 2377/17-29 14.6.201826.7.2018 pdf 366,96 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení územního řízení - přípojka vodovodu na poz.p.č. 119, 120/1, 173, ... v k.ú. Psáře VYST 40246/18, Sp.zn. VYST 3740/2018 NOJ 27.6.20181.8.2018 pdf 2 116,97 kB
veřejná vyhláška - veřejné projednání k návrhu Územního plánu Kuňovice VYST 40251/18, Sp.zn. VYST 4648/2015 PVJ 27.6.201810.8.2018 pdf 1 732,22 kB
pozvání na veřejné projednání k návrhu změny č. 3 Územního plánu Bernartice VYST 35252/18-55171/2017 MaM 6.6.201824.7.2018 pdf 209,59 kB

opatření obecné povahy - změna č. 3 ÚP Bernartice - výrok (pdf 203,21 kB)

01 - základní členění území (pdf 320,17 kB)

02 - hlavní výkres (pdf 210,13 kB)

04 - výkres veř. prospěš. staveb (pdf 199,78 kB)

05 - koordinační výkres (pdf 499,29 kB)

07 - ZPF (pdf 211,41 kB)

Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
vytvořilo Anawe