Územně analytické podklady

Územně analytické podklady ORP Vlašim - úplná aktualizace 2020

byly pořízeny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a dle § 29 odst.1 stavebního zákona projednány v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci se všemi 48 obcemi ve správním obvodu ORP Vlašim.

Územně analytické podklady ORP Vlašim  - úplná aktualizace 2016

byly pořízeny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a dle § 29 odst.1 stavebního zákona projednány v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci se všemi 48 obcemi ve správním obvodu ORP Vlašim.

Územně analytické podklady ORP Vlašim  - úplná aktualizace 2014

byly pořízeny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a dle § 29 odst.1 stavebního zákona projednány v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci se všemi 48 obcemi ve správním obvodu ORP Vlašim.

Územně analytické podklady ORP Vlašim – aktualizace 2012

byly zpracovány dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ke dni 6.12.2012, součástí této aktualizace bylo projednání rozboru udržitelného rozvoje území v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území.

Územně analytické podklady ORP Vlašim – aktualizace 2010

byly zpracovány dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ke dni 14.12.2010, součástí této aktualizace bylo projednání rozboru udržitelného rozvoje území v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území.