Rok 2010

Územně analytické podklady ORP Vlašim – aktualizace 2010

byly zpracovány dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ke dni 14.12.2010, součástí této aktualizace bylo projednání rozboru udržitelného rozvoje území v Radě obcí pro udržitelný rozvoj území.

Pořizovatel:  Úřad územního plánování, MěÚ Vlašim

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

 

 fondy

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Soubory ke stažení:

publikováno 5.1.2012