Rok 2014

Územně analytické podklady ORP Vlašim  - úplná aktualizace 2014

byly pořízeny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a dle § 29 odst.1 stavebního zákona projednány v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci se všemi 48 obcemi ve správním obvodu ORP Vlašim.

Pořizovatel: Úřad územního plánování, MěÚ Vlašim

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

 

fondy

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Textová část - soubory ke stažení

Výkresová část - soubory ke stažení

 

Číslo řádku

Sledovaný jev

Poskytovatel údaje

67 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma Sellier a Bellot, a.s
Želivská provozní a.s.
Krajský úřad Středočeského kraje
Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice
Agrodružstvo Vyšetice
Rolnická společnost a.s.
Obce
České dráhy a.s.
Vodak Humpolec s.r.o.
     
68 vodovodní síť včetně ochranného pásma Sellier a Bellot, a.s
Krajský úřad Středočeského kraje
Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice
Želivská provozní a.s.
Obce
Agrodružstvo Vyšetice
Agrodružstvo Studený
Rolnická společnost a.s.
ZD Trhový Štěpánov
ZD vlastníků Veselka
AGRO Dolní Kralovice s.r.o.
České dráhy a.s.
VOD Zdislavice
Vodak Humpolec s.r.o.
     
69 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma Sellier a Bellot, a.s
Krajský úřad Středočeského kraje
Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice
Správa železničních a dopravních cest s.o.
Obce
     
70 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma Sellier a Bellot, a.s
Rolnická společnost a.s.
Krajský úřad Středočeského kraje
Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice
Obce
     
71 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma EVE Rohenice s.r.o.
MWE s.r.o.
PRE měření a.s.
     
72 elektrická stanice včetně ochranného pásma ČEZ Distribuce a.s.
Sellier a Bellot, a.s
E.ON Česká republika, s.r.o.
     
73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma ČEZ Distribuce a.s.
E.ON Česká republika, s.r.o
ČEPS a.s.
Sellier a Bellot, a.s
Řízení letového provozu
Ředitelství silnic a dálnic
RWE GasNet s.r.o.
O2 Czech republic a.s.
     
74 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma RWE GasNet s.r.o.
NET4GAS s.r.o.
     
75 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma Sellier a Bellot, a.s
E.ON Česká republika, s.r.o
RWE GasNet s.r.o.
Net4Gas
     
76 technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma Nevyskytuje se na území ORP
     
77 ropovod včetně ochranného pásma Nevyskytuje se na území ORP
     
78 produktovod včetně ochranného pásma Nevyskytuje se na území ORP
     
79 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma Sellier a Bellot, a.s.
Obce
     
80 teplovod včetně ochranného pásma Sellier a Bellot, a.s.
Obce
     
81 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma Hasičský záchranný sbor Středočeské kraje
T-Mobile Czech republic a.s.
Vodafone Czech republic a.s.
Ministerstvo vnitra
O2 Czech republic a.s.
České radiokomunikace a.s.
     
82 komunikační vedení včetně ochranného pásma Rio Media a.s.
Ministerstvo vnitra
NET4GAS s.r.o.
O2 Czech republic a.s.
České radiokomunikace a.s.
Jiří Tlapák - VLAŠIMNET
T-Mobile Czech republic s.r.o.
TelliaSonera International Carrier Czech republic a.s.

 

publikováno 7.1.2013