Rok 2020

Územně analytické podklady ORP Vlašim - úplná aktualizace 2020

byly pořízeny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a dle § 29 odst.1 stavebního zákona projednány v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci se všemi 48 obcemi ve správním obvodu ORP Vlašim.

Pořizovatel: Úřad územního plánování, MěÚ Vlašim

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

fondy

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

 

Textová část - soubory ke stažení

Výkresová část - soubory ke stažení

 

Číslo řádku

Sledovaný jev

Poskytovatel údaje

67

technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

Agrodružstvo Vyšetice

Obce

RU Kladruby

Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice

Sellier a Bellot, a.s

VaK Havíčkův Brod, a. s.

VHS Benešov, s.r.o

VOD Zdislavice

VODAK Humpolec, s.r.o.

Želivská provozní, a.s.

ZP Keblov, a.s.

     

68

vodovodní řády a jejich ochranná pásma

AGRO Dolní Kralovice, s.r.o.

Agrodružstvo Studený

Agrodružstvo Vyšetice

České dráhy, a.s.

Obce

Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice

Rolnická společnost, a.s.

RU Kladruby

Sellier a Bellot, a.s

VaK Havl. Brod, s.r.o.

VHS Benešov, s.r.o

VOD Zdislavice

VODAK Humpolec, s.r.o.

ZD Trhový Štěpánov, a. s.

ZD Vlastníků Veselka

Želivská provozní, a.s.

ZP Keblov, a.s.

     

69

technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

Obce

Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice

RU Kladruby

Sellier a Bellot, a.s

VHS Benešov

VODAK Humpolec, s.r.o.

     

70

kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

České dráhy, a.s.

Obce

Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice

Rolnická společnost, a.s.

RU Kladruby

Sellier a Bellot, a.s

VHS Benešov, s.r.o

VODAK Humpolec, s.r.o.

     

71

výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

EVE Rohenice s.r.o.

MWE s.r.o.

PREměření, a.s.

     

72

elektrické stanice a jejich ochranná pásma

ČEZ Distribuce a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o.

PREměření, a.s.

Sellier a Bellot, a.s

     

73

nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

CETIN, a.s.

ČEPS a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o.

GasNet, s.r.o.

PREměření, a.s.

Řízení leteckého provozu ČR

Ředitelství silnic a dálnic – SSÚS Bernartice

RU Kladruby

Sellier a Bellot, a.s.

T-Mobile Czech Republic, a.s.

Želivská provozní, a.s.

     

74

technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

GasNet, s.r.o.

     

75

vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

E.ON Česká republika, s.r.o.

GasNet s.r.o.

Net4Gas, s.r.o.

Sellier a Bellot, a.s.

     

76

technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

Nevyskytuje se na území ORP

     

77a

vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

Nevyskytuje se na území ORP

     

79

technologické objekt zásobování teplem a jejich ochranná pásma

Obce

Sellier a Bellot, a.s.

     

80

teplovody a jejich ochranná pásma

Obce

Sellier a Bellot, a.s.

     

82a

elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Telecom, a.s.

CETIN, a.s.

ČEZ Distribuce, a.s.

České radiokomunikace a.s.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Město Vlašim

Ministerstvo vnitra

Net4Gas, s.r.o.

Rio media, a.s.

Telia Carrier Czech Republik, a.s.

T-mobile Czech Republic, a.s.

Vodafone Czech Republic, a.s.

publikováno 11.2.2021