Kompostéry

Město Vlašim / Kompostéry
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: capthca

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Osobní údaje poskytnuté v této žádosti budou zpracovány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v aktuálním platném znění. Správcem osobních údajů bude město Vlašim. Žádosti o přidělení kompostéru budou evidovány a archivovány po dobu trvání smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru. Zpracování osobních údajů se děje za účelem plnění smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru a kontroly dodržování podmínek výpůjčky.

Pokyny pro žadatele:
Tato vyplněná žádost o přidělení kompostérů bude odeslána ke zpracování pověřené pracovnici společnosti Technické služby města Vlašim, s.r.o. Další proces viz Podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů o kompostér

* - Položky označené hvězdičkou jsou povinné